EĞİTİM SEN KIRIKKALE ŞUBESİ 2. ÇOCUK ÖYKÜ YARIŞMASI

Sendikamız, bu güne kadar gerçekleştirdiği “Çocuk Öykü Yarışması”, “Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu”, “Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü, Sorunlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu” ve “Kitap Katalogları” çalışmalarıyla okuma kültürünün oluşmasına somut katkılar sundu.
Şimdi bunlara bir yenisini ekley…erek, birincisi 1997 yılında düzenlenen, büyük ilgi ve destek gören öykü yarışmamızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu yarışma; ortaya çıkaracağı güzel ürünlerin yanı sıra, çocuk kitapları yazın alanına yeni yazarların katılımını özendirecek ve çocuklarımızda okuma kültürünün oluşumu açısından somut sonuçlar ortaya koyacaktır.
Çalışmamızın; konuyla ilgili tüm kurum ve kişiler tarafından takip edilip destekleneceğini, önemli düzeyde katılımın olacağını ve okuma kültürünü gündemde tutacağını düşünüyoruz. Emek harcayacak herkese şimdiden teşekkür ediyoruz.

AMAÇ:
Yarışma; çocuk edebiyatına özgün ve nitelikli yapıtlar kazandırma, çocuklarda okuma isteği ve sevgisi uyandırma, onların düşünsel gelişimine ve iyi birer okuyucu olmalarına katkıda bulunma amacıyla düzenlenmiştir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışma, yapıtlarında çağcıl değerleri, çocuğa göreliliği, evrensel eğitbilim ilkelerini ve çağdaş bir dil bilincini gözeten amatör- profesyonel tüm yazarlara ve Eğitim Sen üyelerine açıktır. Katılımcılar için yaş; yapıtlar için konu sınırlaması yoktur.
2- Yapıtlar, 9-12 yaş çocuklarına yönelik olmalıdır.
3- Katılımcılar, diledikleri sayıda yapıtla katılabilirler. Yapıtların daha önceden kitap halinde yayımlanmamış ve ödül almamış olması gerekir.
4- Yapıtlar, bilgisayar ortamında arial karakteri ile çift aralıklı yazılmış, en az kırk sayfa uzunluğunda ve tek öykü bütünlüğünde olmalıdır.
5-Yapıtlar, 9 kopya olarak, CD’si ile birlikte gönderilmelidir; katılımcılar bu gönderilerine, imzalı bir başvuru yazısıyla birlikte, özgeçmişlerini ve bir fotoğraflarını eklemeli; başvurularına açık adres, telefon ve e-posta adreslerini yazmalıdırlar.
6- Katılım tarihi en geç 31.03. 2012 olup, postadaki gecikme dikkate alınmaz.
7-Dereceye giremeyen yapıtlar, istek halinde sendika şubemizden geri alınabilir.
8- Ödüle değer görülen yapıtlar, Eğitim Sen tarafından kitap halinde yayımlanacak ve telif hakkı 2 yıl süreyle Eğitim Sen’e ait olacaktır.
9- Sonuçlar; 01 Eylül 2012’de basın yoluyla açıklanacak, ödüller ve katılım belgeleri 15 Eylül 2012’de düzenlenecek bir törenle hak sahiplerine verilecektir.

ÖDÜLLER
1. Ödülü: 5.000 TL
2. Ödülü: 3.000 TL
3. Ödülü: 2.000 TL

Ayrıca 3 yarışmacıya 500’er TL Seçiciler Kurulu Özel Ödülü verilecektir.

SEÇİCİLER KURULU ÜYELERİ
Bilgin ADALI (Yazar)
Gülsüm CENGİZ (Yazar)
Gülten DAYIOĞLU(Yazar)
Prof.Dr.ALİ GÜLTEKİN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Muzaffer İZGÜ (Yazar)
Aysel KORKUT (Yazar)
Doç.Dr.Necdet NEYDİM (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi -Yazar)
Betül KORKUT (Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri)
Yüksel ŞAHİN (Eğitim Sen Kırıkkale Şube Başkanı)

KATILIM ADRESİ
Eğitim Sen Kırıkkale Şubesi
Yenidoğan Mah. Barbaros Hayrettin Cad. 600. Sok. Kutay Apt. No:22/23-24 KIRIKKALE
Tel: (0318) 224 24 32- GSM: 0506 702 75 23 – Faks:(0318) 224 70 31
E- Posta: kirikkale@egitimsen.org.tr