Eğitim-Sen Kadın Öykü Yarışması

Eğitim Sen Kadın Öykü Yarışması

EĞİTİM- SEN İSTANBUL 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ
2017 ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Amaç : “Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Öykü Yarışması” Kadın
üyelerimizin hayat ve olaylar karşısında kadın bakış açısıyla oluşturdukları öykülerin
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsam: “Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Öykü Yarışması” Eğitim Sen
İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi tarafından düzenlenmiştir. Yarışmanın
organizasyonundan, başvuru sürecinden, İstanbul dışından katılarak ödül kazanan
katılımcıların gidiş dönüş yol masraflarından ve İstanbul’da barınma ihtiyaçlarının
karşılanmasından Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi sorumludur.

Yarışmanın Türü: Öykü

Konusu: Serbest

Katılım Şartları:

1. Yarışmaya bir öyküyle başvurulur.

2. Öykülerin başka bir yarışmada ödül almamış ve hiçbir yerde yayımlanmamış olması
gerekmektedir.

3. Yarışmaya sadece Eğitim Sen’in kadın üyeleri katılabilir.

4. Şartnamede belirtilen koşulları taşımayan ve son teslim tarihinden sonra gönderilmiş
eserler değerlendirilmeyecektir.

5. Eserlerinin yayımlanması hâlinde eser sahipleri herhangi bir ücret talep edemezler.

6. Yarışmaya gönderilen öykülerin hukuki ve içerik sorumluluğu katılımcıya aittir.
Öyküyle ilgili olarak herhangi bir şekilde 3. kişiler tarafından oluşturulacak telif hakkı iddiası
ve talebine karşı, öykü sahibi sorumlu olduğunu kabul eder.

7. Değerlendirme Kurulu tarafından yayımlanmaya değer bulunan eserler bir kitapta
toplanacaktır.

8. Başvuru sahipleri yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Aranacak Şartlar:

1. Öyküler bilgisayarda, Times New Roman karakteri ile 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla
A4 boyutunda en fazla on sayfa uzunluğunda yazılmış olmalıdır.

2. Yarışmaya gönderilecek öykülerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır. Öykü sahibinin
kimliğiyle ilgili bilgiler hiçbir sayfada yer almamalıdır; aksi hâlde eser değerlendirmeye
alınmayacaktır.

3. Yarışmacı; adını soyadını, üyesi olduğu şubenin adını, elektronik posta adresini, cep
telefonu numarasını, özyaşam öyküsünü ve öyküsünün adını yazdığı kâğıdı ayrı bir zarfa koyup zarfın üzerine sadece rumuzunu yazarak bunu, öyküsünün yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır. Büyük zarfın üzerine de sadece rumuz yazılacaktır.

4. Kitaplaştırma sırasında kullanılmak üzere öykünün Word formatında hazırlanmış CD si
ile beş adet çıktısı da büyük zarfa konulmalıdır.

5. Öyküler aşağıdaki adrese posta ya da kargo yoluyla gönderilmelidir. Eserlerin, postada
olası gecikmeler göz önüne alınarak belirtilen tarihte Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Sıraselviler Cad. Sim Apt. No: 18/1 Daire 2 Taksim Beyoğlu/ İSTANBUL adresine ulaşacak şekilde gönderilmesi önemlidir.

Yarışma Takvimi
Eser Başvurusu İçin Son Tarih : 06 Ekim Cuma 2017
Sonuçların Açıklanması : 17 Kasım Cuma 2017 (*)
Ödül Töreni : 25 Kasım Cumartesi 2017
(*) Ödül kazanan eserler http://egitimsen.org.tr internet adresinde yayımlanacak ayrıca
başvuru sırasında verdikleri iletişim araçlarından eser sahiplerine ulaşılarak bilgi verilecektir.

Ödüller
Birincilik Ödülü : 450 TL değerinde kitap hediye çeki
İkincilik Ödülü : 350 TL değerinde kitap hediye çeki
Üçüncülük Ödülü : 250 TL değerinde kitap hediye çeki
Ödül kazanan ve yayımlanmaya değer görülen yapıtlar (yazarının olurunu almak koşuluyla),
Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından basımı yapılacak olan “ Öykü Seçkisi”nde yer alacaktır.
Kitap satışından gelecek gelir Eğitim Sen dayanışma fonuna aktarılacaktır.

Değerlendirme Kurulu:
1. Sevin OKYAY
2. Jaklin ÇELİK
3. Sibel ÖZ
4. Emek EREZ
5. Mübeccel KARABAT

Yarışmayla ilgili sorularınızı aşağıdaki iletişim numaralarına iletiniz.
Gültan ERGÜN – Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Kadın Sekreteri
0537 694 48 15
Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi
0212 245 86 82