Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerEğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

Eğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

TÜBİTAK BİDEP 2237-A Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Eğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu

2-7 Kasım 2020- KIRIKKALE

Eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitim alan 25 kişi etkinlik için seçilecektir.

AMAÇ

Öğretimsel liderlik, hedefleri açık hale getirme, eğitim programını yönetme, ders planlamalarına rehberlik etme ve öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırma sürecinde müdürün görevlerine vurgu yaparken, eğitim programı liderliği, eğitim programlarının odaklanacağı etkinlikler içinden en değerli olanların seçilmesini, bu temel öğrenme görevlerinin açık hale getirilmesi sürecinde öğretmenleri merkeze almaktadır. Ho (2010) alandaki çalışmalardan hareketle, geleneksel anlayışta vurgulanan, öğretmenlerin “programın kullanıcıları” rolünün “program liderleri” olarak değişmesi gerektiğini ifade etmektedir. Öğretmenlerin program liderleri olarak görülmediği, programla ilgili kararlarda geri planda tutulduğu okullarda programlar; sınıf ortamındaki öğrenme ve öğretme etkinliklerinin karmaşık yapısını anlamlandırmaya yardım edemez ve okul yönetimi ile öğretmen arasındaki bağın kopmasına neden olur (Ho,2010). Her iki durum da eğitimde istenen hedeflere ulaşılmasına ve özellikle öğretmenin kendini geliştirmesine engel teşkil edebilecek durumlardır.
Liderlik becerilerinin toplum hayatındaki öneminin yeterince açık olması, her kademede liderlik beceri ve yetkinliklerine olan vurgu bu çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Tüm öğrencileri kapsayan ve pozitif öğrenme kültürünü ön plana çıkaran bu anlayışta, bilgiyi uygulamaya dönüştürme, bireysel ve sosyal sorumluluk alabilme, diğer insanlarla bir proje çerçevesinde bir araya gelme, sorunları analiz etme ve çözüm önerilerini paylaşma, sadece sınıf için değil yaşadığı sosyal çevre için de etkinlikler düzenleyebilme yetkinlikleri geliştirme amaçlanmıştır. Lisansüstü öğrencileri, sosyal çevre için sorumluluk alma konusunda isteklendirme, eğitsel otobiyografi ve öz-bilinç geliştirme konusunda farkındalık yaratma ise diğer amaçtır.

KAPSAM

Özellikle yurt dışında birçok lisansüstü eğitim programlar farklı isimlerle liderlik becerilerinin geliştirilmesine vurgu yapmaktadır. Özellikle ASCD, okulların neden eğitim programı liderlerine ihtiyacı olduğunu açıklarken, gelecekteki liderleri geliştirmek ve güçlendirmek için fırsatlar sunmayı, sürekli mesleki gelişimi sağlama ve işbirliğini artırmaya vurgu yapmaktadır. Öğrencilerin neyi bilmesi ve neyi yapabilmesi gerektiği konusunda netlik sağlaması ise belirtilen diğer faydadır (Weber, 2019). Bu projede; etkin program liderinin görevleri; öğretim programını paydaşlara göre uyarlama, bir eğitim programı ekibi oluşturma, öğretmenler, veliler ve okul topluluğu arasında ilişki kurma ve değişimi sürecini planlama ve yönetme olarak görülmektedir. Etkinlikler kapsamında öncelikle eğitim programı liderliğinin kuramsal boyutuna odaklanılarak, currere yöntemi ve eğitsel otobiyografi ve tasarım yoluyla anlama (UbD) kavramları açıklanacaktır. Bu yaklaşımlar eğitim programları alanında programını hayata geçirilmesi sürecinde bireyin etkin bir şekilde kendi anlamlandırma sürecine yoğunlaşmasını ve tasarımın gücünden faydalanmasını içerir. Etkinliklerin kapsamında bulunan diğer bir konu başlığı ise sosyal sorumluluk ve gönüllülüktür. Katılımcılarda bireysel olarak yetkinlik geliştirmenin yanında bu tür projelere gönüllü katılım ve liderlik teşvik edilecektir. Öğretim ve öğrenme liderliği başlığı altında model öğrenci olarak öğretmen, öğretim liderliği ve tasarım yoluyla öğretim konularında merkeze alınacaktır. Etkinlikler sürecince katılımcıları aktif kılacak strateji ve yöntemler seçilecek, programın temel amaçlarından biri olan pozitif bir öğrenme ortamı oluşturulmaya çalışılacaktır. Eğitsel otobiyografi, müzakereci konuşma, işbirliğine dayalı yöntemler ve proje bazlı düşünme temel öğrenme-öğretme yöntemleri olarak kabul edilmiştir.
Yabancı uyruklu araştırmacıların sürece katılımı ile farklı eğitim anlayışlarının bir araya gelerek etkileşimi sağlama ve uluslararası eğitim liderliği konusunda işbirliği amaçlanmıştır.
Etkinliğin yaygın etkisini artırma için, katılımcılarla proje web sayfası aracılığıyla bilgi ve belge paylaşımı yapılacaktır. Bu kapsamda örnek okuma parçaları, örnek uygulamalar ve video görüntüleri paylaşılacaktır. Etkinlik süresince yazılacak olan eğitsel otobiyografiler, müzakereci konuşma örnekleri hem sosyal medyada hem de internet sitesinde paylaşılacaktır.

Katılımcıların, yol, konaklama ve iaşe giderleri ile ilgili TÜBİTAK tarafından gerekli destek sağlanmıştır.

 

Prof. Dr. Oktay AKBAŞ
Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Detay ve Başvuru için Tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.