Eğitim Politikaları Analisti

Eğitim Reformu Girişimi “Eğitim Politikaları Analisti” Arıyor!

Eğitim politikaları alanında araştırma, izleme ve savunu çalışmalarını sürdüren Eğitim Reformu Girişimi, bu çalışmalarda yöneticilik düzeyinde sorumluluk üstlenebilecek bir çalışma arkadaşı arıyor.

Eğitim Reformu Girişimi’nin alanında uzman çalışma ekibine katılacak olan Eğitim Politikaları Analisti, Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye’de eğitim politikasına yön veren kurumları yakından izleyecek, uygulanan politikaları ve bunların ortaya çıkarabileceği sonuçları analiz edecek, eğitim politikaları alanında saha araştırmaları tasarlayacak, gerçekleştirecek ve bulguları çeşitli biçimlerde farklı kitlelere ulaştıracak, kanıt temelli öneriler geliştirecek ve bunların savunusunda önemli roller üstlenecektir.

Eğitim Reformu Girişimi, eğitime ilişkin veriye dayalı, katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda “Eğitim Politikaları Analisti” pozisyonunda çalışacak ekip arkadaşlarından beklenen, eğitim alanındaki politika ve uygulamalar ile bunların sonuçlarının daha görünür hale getirilmesi, eğitim sistemiyle ilgili verilerin etkili kullanımı ve yeni verilerin ortaya çıkması ve eğitim sisteminin gelişmesine ilişkin politika önerileri geliştirilmesi süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlenmeleridir.

İş tanımı · Eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış alanda derinlemesine bilgi sahibi olmak; kamu ve ilgili alanda aktif aktörlerle etkileşim halinde olmak; ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek; bu bağlamda ilgili alanda ERG’de diğer çalışanları bilgilendirmek ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
· Eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış alanda araştırmalar tasarlamak ve gerektiğinde gerçekleştirmek ya da gerçekleşmesine katkıda bulunmak; MEB politikalarını analiz etmek; araştırma ve politika dokümanları yazmak ve/veya yazım sürecine katkıda bulunmak; araştırma ve politika dokümanlarının savunu sürecinin tasarlanmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak.
· ERG’nin kurumsal stratejisi bağlamında eğitim sektöründe kendisine tanımlanmış alanda program stratejisi oluşturmak; yeni çalışma alanlarının belirlenmesine katkıda bulunmak; yeni araştırma ya da proje teklifleri geliştirmek ve/veya geliştirilmesine katkıda bulunmak.
· Sorumlu olduğu ve/veya birlikte çalıştığı proje asistanlarının etkili, verimli ve profesyonel olarak gelişimlerine izin verecek şekilde çalışmalarını sağlamak.
· Araştırma ve politika analizi süreçlerinde projelerin yönetimini üstlenmek ve/veya katkıda bulunmak (araştırma ekiplerinin oluşturulması, proje bütçelerinin yönetilmesi, proje belgelerinin hazırlanması), uygulama süreçlerinde katılımcılığı ve bunun için gereken toplantı ve etkinliklerin gerçekleşmesini sağlamak.
· ERG’yi yurt içinde ve dışında işbirliği etkinliklerinde, seminer ve konferanslarda temsil etmek.

Aranan özellikler · Tercihen eğitim, siyaset bilimi, ekonomi, sosyoloji veya kamu politikası alanlarında olmak üzere en az yüksek lisans sahibi;
· En az üç yıl, eğitim, sosyal politikalar veya kalkınma alanlarında çalışma deneyimi;
· Çok iyi Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisi (tercihen her iki dilde de yayımlanmış belgeler sunulması), tercihen ikinci bir yabancı dil bilgisi;
· Eğitim politikası alanındaki temalara ve sorun alanlarına hakimiyet veya bu yönde güçlü isteklilik;
· Üst ve orta düzey yetkililerle iletişim kurma ve sürdürme becerileri;
· Nicel ve nitel araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi alanlarında eğitim ve/veya tecrübe (tercihen Stata ve/veya SPSS gibi nicel veri analizi araçlarına hakimiyet);
· Araştırma bulgularının etkili ve yaratıcı sunumu için fikir geliştirme ve profesyonellerle işbirliği halinde uygulama becerisi;
· Ekip çalışmasına yatkınlık;
· MS Office programlarına tam hakimiyet.

İlgilenen adayların ayrıntılı özgeçmişlerini, niyet mektuplarını (cover letter) ve yayımlanmış Türkçe ve/veya İngilizce yazı örneklerini (gönderilen yazı örneklerinin her biri 1000 kelimeyle sınırlandırılmalıdır) 5 Mayıs 2013’e kadar ipekd@sabanciuniv.edu adresine yollamaları gerekmektedir. Yalnızca kısa listeye giren adaylarla iletişim kurulacaktır.