Eğitim Özgürlüktür Ödüllü İllüstrasyon Yarışması

İllüstrasyon
İllüstrasyon

Eğitim Özgürlüktür Ödüllü İllüstrasyon Yarışması

“EĞİTİM ÖZGÜRLÜKTÜR” Temalı İllüstrasyon Yarışması
Yarışma Şartnamesi

Yarışmanın Adı:
Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından üretilen ürünlerde kullanılmak üzere “EĞİTİM ÖZGÜRLÜKTÜR” TEMALI İLLÜSTRASYON YARIŞMASI

Yarışmanın Konusu:
Atılım Üniversitesi öğrencisi veya mezunu olan; basılı ya da basılı olmayan her tür üründe kullanılabilecek özgün İLLÜSTRASYON önerileri için düzenlenen bir yarışmadır.

Katılım Koşulları:

I. Yarışma, amatör ve profesyonel yerli/yabancı tüm Atılım Üniversitesi öğrencisi ve mezunu
sanatçılara/tasarımcılara açıktır.

II. Yarışma yalnızca mezun ve öğrencilere açık olacak ve yarışma sonunda 1,2 3.’lük ve mansiyon dereceleri olacaktır.

III. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri, Atılım Üniversitesi çalışanları ve onların birinci derece akrabaları katılamazlar.

IV. Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en fazla 3 öneri ile yarışmaya katılabilirler.

V. Eser/Eserler jpeg formatında yarışmanın ilan edildiği web sayfasından yüklenecektir.

VI. Eser/eserler 29,7cm*42cm, 3508*4961px, 300 pixels/Inch ölçülerinde olacak ve renk kodu CMYK formatında olacaktır.

VII. Seçici kurul tarafından değerlendirilerek ilk 10 arasına giren eserlerin vektörel formattaki dosyaları final değerlendirmesinden önce eser sahiplerinden istenecektir.

VIII. Yarışmacılar, çalışmalarını en az 3 ürün üzerinde (tshirt, kahve kupası, anahtarlık, sweatshirt vb.) göstereceklerdir.

IX. Çalışmaların esin kaynakları, hikayeleri ve simgelere ilişkin açıklamaları da yarışma başvurusu sırasında online formda açıklama bölümüne ekleyeceklerdir.

X. Yarışmaya gönderilen her illüstrasyonun özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde illüstrasyon yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü yasal faizi ile birlikte nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin illüstrasyon üzerinde hak iddia etmeleri durumunda her türlü sorumluluk yarışmacıya ait olup, Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin bu konuyla ilgili herhangi bir zarara uğraması halinde, uğranılan zararla ilgili yarışmacıya rücu edilecektir.
Ayrıca Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin maddi ve manevi tazminat hakları saklı tutulacaktır.

XI. Yarışmaya teslim edilen eser(ler)den 1. 2. 3.’lük ve mansiyon ödülü alanlar geri çekilemez.

XII. Ödül alan illüstrasyonlar; Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından istenilen her yerde kullanılabilir. İllüstrasyonların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işlemi dijital iletişim de dâhil, işaret ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmacılar, dereceye girmiş illüstrasyonun telif hakkını Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne devretmiş sayılacaktır. İllüstrasyonu başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. İllüstrasyonun her türlü işleme hakkı Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne ait olacaktır. Ödül alan illüstrasyonların ticari hakları da Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne ait olup, bu illüstrasyonları Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği kendi adına markalaştırabilecektir.
Bu kapsamda yarışmacıların 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu , FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.

XIII. Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği seçilen illüstrasyonları kullanıp kullanmamakta serbesttir.

XIV. Ödül alan illüstrasyonlar dışında, sergilenmeye değer görülen eserler de seçilebilir. Sergilenmeye değer görülen eserler, çalışma sahibinin yazılı onayına gerek görülmeksizin Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin belirlediği noktalarda sergilenebilir. Yarışmacılar eserlerinin Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin belirlediği noktalarda sergilenmesine hiçbir hak talep etmeksizin izin verdiklerini peşinen
kabul ederler.

XV. Seçici kurul, değerlendirmeleri sonunda ödül vermeye layık görmediği dereceler olabilir. Böyle bir durumda ödüle layık görülmeyen derece veya dereceler boş bırakılabilir veya atlanarak bir sonraki dereceye geçilebilir. Seçici Kurulun, yarışma sonunda her derece için ödüle layık eser belirleme ve ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

XVI. Ödül almış (mansiyon da dâhil) ve Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından sergilenmiş olan tüm eserlerin, eser sahibi tarafından yüksek çözünürlüklü görselleri ve vektörel format halleri hiçbir sanal, sosyal, basılı ve görsel mecralarda Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin yazılı izni olmadan yayınlanamaz.

XVII. Kazananlara, yarışma sonuçlarının ilanından sonra düzenlenecek olan ödül töreninde başarı belgeleri takdim edilecek, para ödülleri ise yarışmacıların Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne bildirdikleri banka hesaplarına ödül törenini takip eden 2 hafta içerisinde yapılacaktır. Yarışmacılara kesinlikle elden nakit olarak ödeme yapılmayacaktır.

XVIII. Ödül almaya hak kazanmış yarışmacının kendisinin ya da resmi vekâlet verdiği kişinin ödül törenine katılımı zorunludur. Aksi durumda verilen para ödülü ve yarışma derecesi iptal edilecektir.

XIX. Web sayfası üzerinden başvuru formunu dolduran yarışmacılar, bu şartnamenin tüm katılım koşullarını ve maddelerini kabul etmiş sayılırlar.

Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
I. Çalışmaların sağ alt köşelerine 5 harf 3 rakamdan oluşan 8 haneli rumuz yazılmalıdır. Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanına çalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır.
II. Posta veya kargo ile gönderilen çalışmalar yarışmaya dâhil edilmeyecek, bu çalışmalarla ilgili Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
III. Yarışma son teslim tarihinden sonra yapılacak olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
IV. Web sitesi üzerinden yapılan başvurular esnasında yaşanacak aksaklıklardan Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği sorumlu tutulamaz.

Değerlendirme Kriterleri:
Başvurusu yapılan eserler; renk uyumu, yaratıcılık, özgünlük, tasarımın güncel trendlere uyumu, teknik olarak hediyelik eşyalara uygulama (porselen, cam, tekstil, magnet, kırtasiye, plastik ve polyester, metal vb.) ve koleksiyon oluşturma mantığı gibi hususlar açısından değerlendirilecektir. Bu sebeple eser hazırlanırken eserin uygulanacağı ürün tasarım önerileri ile birlikte düşünülmelidir.

Ödüller:
“Eğitim Özgürlüktür” Temalı İllüstrasyon Yarışması’nda, katılımcılardan Atılım Üniversitesi markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün illüstrasyonlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık illüstrasyon bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir.
Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.

Ödüller:
1. 3.000,00₺
2. 2.000,00₺
3. 1.000,00₺
Mansiyon 500,00₺

Seçici Kurul:
* E. Yaman Zaim Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği Y. Kurulu Başkanı
* A. Oktay Saygı Mono Work Shop Creative Ajans – AtılımMED Y.K. Üyesi
* Eftal Erel Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü
* Özgür Kalın Remark Creative Ajans
* Yrd.Doç.Dr. Evren Tural Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Grafik Tasarım Bölümü
Öğretim Üyesi
* Güçlü Öner Remark Creative Ajans – Kreatif Direktör (Grafik Tasarım Uzmanı)
* H. Murat Sarıkaya HMS Spor Tekstil İmalat San.Tic.Ltd.Şti. Yönetim Kurulu Bşk.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli:
Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği resmi web sitesinde ve resmi sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.
Projelerin 23/02/2018 saat 17.00’ye kadar yarışma web sitesi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.
Belirtilen son başvuru günü içerisinde olmasına rağmen son başvuru saatinden sonra yükleme yapılmış ise başvuru kabul edilmeyecektir.

İletişim Adresi
Atılım Üniversitesi Kampüsü, Kadriye Zaim Kütüphanesi Giriş Katı, Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği
Ofisi Kızılcaşar Mah. İncek Köyü Gölbaşı /ANKARA
TEL : +90 850 304 95 54
[email protected] [email protected] www.atilimmed.org.tr

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ “EĞİTİM ÖZGÜRLÜKTÜR” TEMALI İLLÜSTRASYON YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin