EĞİTİM ODAĞINDA ARTVİN

EĞİTİM ODAĞINDA ARTVİN SEMPOZYUMU

Artvin Çoruh Üniversitesi

31 Mayıs- 2 Haziran 2012

Bu sempozyumun temel amacı başta eğitim olmak üzere Artvin ile ilgili her türlü toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınması ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak; Artvin Valiliği ve Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen bu etkinliği, şehrimizin her türlü sorunların tartışıldığı, bilimsel çözüm yollarının arandığı bir bilgi şölenine dönüştürmektir. Ulaşılacak bilgi birikimi, bildiri tam metinleri kitabında veya CD’sinde yayımlanacaktır. Bu sayede Artvin ve yöresiyle ilgili yapılacak eğitim odaklı her türlü araştırma çalışmalarına ve üretilecek politikalara bilimsel bir kaynak eser oluşturulacaktır. Bu çerçevede, sempozyum, ”eğitim toplumun aynasıdır” düşüncesini temel alarak, Artvin şehrinin sorunlarını tespit edilmesini, bu sorunlardan yola çıkarak problemlerin çözümü için stratejiler ve vizyon oluşturulmasını; ayrıca bu sürecin geniş bir katılımla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. Sempozyumda ortaya konulacak değerler ve bilimsel veriler, Artvin’in sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda kalkınmasına ve daha iyi tanınmasına yol açacak projeler geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır.