Eğitim İzleme Raporu | Öğretmenler Yayımlandı!

12 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyip analizlerimizle buluşturduğumuz Eğitim İzleme Raporları yeni bir süreçten geçiyor. Yıl içerisinde farklı zamanlarda 5 dosya halinde yayımlayacağımız Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası “Öğretmenler”, bugün gerçekleştirdiğimiz panel ile kamuoyuyla paylaşıldı.

“Öğretmenler” başlıklı dosya öğretmen politikalarındaki mevcut durumu değerlendiriyor. Değerlendirmeler yapılırken; öğretmenleri ilgilendiren pek çok gelişmenin yer aldığı güncel belgelerden olan Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 (ÖSB) ile 2023 Eğitim Vizyonu belgeleri temel alınıyor. Eğitim İzleme Raporu 2019’un Öğretmenler dosyasında, 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan öğretmen politikalarına yönelik hedefler, öğretmen yetiştirme ve geliştirme alanında yürütülen çalışmalar, öğretmen ihtiyacına ve atamalara ilişkin mevcut durum, taslak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin değerlendirmeler ve OECD tarafından 2018 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) çalışmasının temel bulguları ele alınıyor.

“Öğretmenler” dosyasını duyurduğumuz panelde, ERG Eğitim Gözlemevi Politika Analisti Yeliz Düşkün ve Araştırmacısı Bahar Uzunkök raporun sunumunu gerçekleştirirken, Özlem Mecit (Okul Yöneticisi, İstanbul ENKA Okulları) ve Ebru Kılıç Arguç (Öğretmen, Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu) konuşmacı olarak yer aldı. Özlem Mecit, öğretmenin güçlenmesi; Ebru Kılıç ise kapsayıcı öğretim pratikleri bağlamında deneyimlerini paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

Raporumuzun ve raporlarımızı yayımlarken izlediğimiz bu değişikliğin, eğitim alanı ve eğitimin paydaşları için yararlı olmasını umarız. Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası “Öğretmenler” yayınlandı.

Saygılarımızla,

Eğitim Reformu Girişimi