Eğitim-İş “Çocuk Gözüyle Atatürk” Resim Yarışması

Eğitim-İş, “Eğitimde Geleceğe Bakış” başlıklı Eğitim Şurası kapsamında, “Ulusal Egemenliğin 100. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk” konulu resim yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmanın amacı, “Ulusal egemenliği, ümidi olan çocuklara adayan eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi ve bağımsızlık mücadelesini yaşatmak, ulus bilincini aşılamak ve Cumhuriyetimizin Atatürk’e olan sevgisini, özlemini dile getirmelerini sağlamak” olarak belirtildi.

Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların 1-2-3-4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği yarışmanın son katılım tarihi 20 Mart 2020 olarak belirlendi. Katılacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması şartı aranan yarışmaya, katılımcılar 1’er eserle başvurabilecek.

Prof. Dr. Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Zafer Gençaydın, Eğitim-İş Genel Sekreteri Ebru Sungar, resim öğretmenleri Emine Aksoy ve Nazlı Dündar’dan oluşan seçici komisyon tarafından Türkiye genelinde dereceye giren ilk 5 eser, 6 Nisan 2020 tarihinde ilan edilerek şu şekilde ödüllendirilecektir.

1.’ye Ata lira

2.’ye Ata yarım lira

3.’ye Ata çeyrek lira

4.’ye Ata çeyrek lira

5.’ye Ata çeyrek lira

Şube ve il temsilcilik elemelerinden geçerek Genel Merkeze gelen eserlere Nutuk armağan edilecektir.

Ödül töreni 23 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

“Ulusal Egemenliğin 100. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk Resim Yarışması” konulu üst yazımızı indirmek için tıklayınız

EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI

“ÇOCUK GÖZÜYLE ATATÜRK” RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Ankara)

YARIŞMANIN ADI: “Ulusal Egemenliğin 100. Yılında Çocuk Gözüyle Atatürk”

YARIŞMANIN TÜRÜ: Resim

YARIŞMANIN KONUSU: Öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk’e karşı duygu ve düşüncelerini resimle ifade etmeleri.

HEDEF KİTLE: Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların 1-2-3-4. sınıf öğrencileri.

YARIŞMANIN AMACI: Ulusal egemenliği, ümidi olan çocuklara adayan eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi ve bağımsızlık mücadelesini yaşatmak, ulus bilincini aşılamak ve Cumhuriyetimizin Atatürk’e olan sevgisini, özlemini dile getirmelerini sağlamak

 

YARIŞMANIN KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya her öğrenci en fazla 1 (Bir) eser ile katılabilecektir.
 2. Yarışmaya gönderilen eserler resim türünde olacaktır.
 3. Yarışmaya gönderilecek eserlerin alıntı olmaması, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş ya da herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Bu konuda hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
 4. Eserlerde kuru boya ve pastel boya kullanılacaktır.
 5. Eserler 35-50 cm resim kağıdına yapılacaktır.
 6. Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, takvim, broşür, afiş vb. materyallerde kullanılabilecektir.
 7. Yarışma şartlarına aykırı başvuru yapıldığı tespit edilmesi halinde yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun başvuru seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 8. Yarışmaya başvuran tüm adaylar ve yasal vasileri bu şartnamede yer alan tüm şartları kabul etmiş sayılırlar ve Eğitim-İş bu konuda sorumluluk kabul etmez.
 9. Yarışmaya katılan tüm eserler herhangi bir değerlendirme yapmadan şube ve temsilciliklere teslim edilecektir.
 10. Şube ve Temsilciliklerde oluşturulan 5 kişilik komisyon tarafından seçilecek ilk 3 eser, Genel Merkeze gönderilecektir.
 11. Genel Merkez tarafından oluşturulacak seçici komisyon tarafından Türkiye genelinde dereceye giren ilk 5 eser ilan edilerek ödüllendirilecektir.
 12. Katılımcılardan hiçbir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

 

Resim Değerlendirme Ölçütleri :

Konu anlatım kompozisyon (25 PUAN)

Teknik boyama vb. (25 PUAN)

Yaratıcılık: Komposizyon boyama vb. anlatımda farklılıklar, yaş becerisine uygunluk (30 PUAN)

Temizlik düzen yerleştirme (20 PUAN)

Toplam 100 PUAN

Eserlerin Oluşturulması:

Eserlerde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

Okulun adı:

İli/ İlçesi

Öğrencinin adı-soyadı:

Öğretmenin adı-soyadı-telefonu:

Velinin adı-soyadı-telefonu:

 

Öğretmen ve veli iletişim bilgilerini kendi rızası olması halinde verecektir.

 

Yarışma Takvimi:

20   Mart   2020 : Eserlerin şube ve temsilciliklere teslimi.

01   Nisan  2020 : Eserlerin Eğitim-İş Genel Merkezi’ne teslimi.

02 Nisan 2020    :  Seçici kurulun toplanması.

06 Nisan 2020 :  Sonuçların duyurulması.

23  Nisan 2020  :  Ödül töreni

 

Verilecek Ödüller:

 

1.’ye ATA LİRA

2.’ye ATA YARIM LİRA

3.’ye ATA ÇEYREK LİRA

4.’ye ATA ÇEYREK LİRA

5.’ye ATA ÇEYREK LİRA

 

Şube ve il temsilcilik elemelerinden geçerek Genel Merkeze gelen eserlere Nutuk armağan edilecektir.

 

SEÇİCİ KOMİSYON ÜYELERİ

 

Şube ve İl Temsilciliklerinde, yönetim kuruları tarafından belirlenecek 5 kişilik komisyon

Genel Merkez Seçici Komisyonu:

Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN –

Ebru SUNGAR – Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi-Öğretmen

Emine AKSOY – Resim Öğretmeni

Nazlı DÜNDAR – Resim Öğretmeni