Eğitim Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi online şekilde ücretsiz gerçekleştirilecektir. 12-17 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Destekleyen Kurum Bilgileri: TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Proje Başlığı: Eğitim Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

Eğitmen Bilgileri: Projede 8 farkı üniversiteden alanında uzman toplam 10 öğretim üyesi görev alacaktır.

Katılımcılar: Projeye, Türkiye’deki üniversitelerin Eğitim Fakültesinin herhangi bir bölümünde eğitim gören, proje önerisi ile herkes başvurabilir.

Proje kapsamında kendi alanlarında öğrenim gören toplam 24 katılımcıya 2209 özelinde, proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Başvuru son tarihi: 24 Haziran 2022

Bu kursun amacı, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Aynı zamanda bu bilgileri uygulamalı olarak 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yönelik projeler hazırlamaya yönlendirerek, bu koda başvurulan öğrenci projelerinin kalitesini arttırmaktır.

Katılım gösteren Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerine 6 günlük proje takvimi uyarınca, 12-17 Eylül 2022 tarihleri arasında online eğitim verilecektir.

Katılımcılarda aranan koşullar şu şekildedir:

?Eğitim fakültesinin herhangi bir bölümünde öğrenim görüyor olmak,

?Projeye bir proje önerisi fikri ile katılıyor olmak

?TÜBİTAK 2209/A Proje koduna ait bir proje yürütmüyor/yürütmemiş olmak

?TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak

? Disiplin cezası almamış olmak

?Çevrimiçi başvuru formunu doldurmak,

Başvuru linki

https://forms.gle/ttVCyuBEL67sy5gcA

Proje Eğitmen Kadrosu 1  Prof. Dr. Ayşe Oğuz ÜNVER  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2  Prof. Dr. İlke Evin GENCEL  İzmir Demokrasi  Üniversitesi

3  Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL  Osmangazi Üniversitesi

4  Prof. Dr. Süleyman YAMAN  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

5  Prof. Dr. Şerife IŞIK  Gazi Üniversitesi

6  Doç. Dr. Derya CAN  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

7  Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ  Aksaray Üniversitesi

8  Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

9  Dr. Belgin BAL İNCEBACAK  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

10  Arş. Gör. Aslı SARIŞAN TUNGAÇ  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

?Web adresi

http://sabaproje.omu.edu.tr

?Proje başvurusuna ait web site: https://sabaproje.omu.edu.tr/tubitak-2209/

?Sosyal medya adresleri

?İnstagram: https://instagram.com/saba_proje?igshid=YmMyMTA2M2Y=

?Facebook: / @TÜBİTAK Projeleri Omü ???

?Twitter: @YazmaProje

Proje Yürütücüsü

Dr. Belgin BAL İNCEBACAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Mail: projeyazmaegitimi@gmail.com