Eğitim Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi II

TÜBİTAK 2209
Eğitim Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi II

Projenin amacı, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerine proje yazım süreçleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Aynı zamanda bu bilgileri uygulamalı olarak 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına yönelik projeler hazırlamaya yönlendirerek, bu koda başvurulan öğrenci projelerinin kalitesini arttırmaktır.

Toplam 25 katılımcının eğitim göreceği kurs TÜBİTAK tarafından desteklendiği takdirde yüyürlüğe girecektir.

Katılım gösteren Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerine 6 günlük proje takvimi uyarınca, 20-25 Mart 2023 tarihleri arasında online eğitim verilecektir.

Etkinliğe başvurularda katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler aranacaktır:

– Eğitim fakültesinin herhangi bir anabilim dalının 2., 3. veya 4. sınıflarında öğrenim görüyor olmak,
– Projeye bir proje önerisi fikri ile katılmak,
– TÜBİTAK 2209/A-B 2242 proje koduna ait bir proje yürütmüyor/yürütmemiş olmak
– TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak
– Disiplin cezası almamış olmak
– Çevrimiçi başvuru formunu doldurmaktır.

Çevrimiçi alınan ön başvurular arasından asıl ve yedek katılımcıların seçiminde dikkat edilecek kriterler:
– Kadın ve erkek katılımcı sayısının dengeli dağıtılması
– Başvurulan her anabilim dalından üçer öğrencinin olmasına özen gösterilmesi,
– En az 5 farklı üniversiteden lisans öğrencisinin katılımının sağlanması,

Proje Yürütücüsü
Dr. Belgin BAL İNCEBACAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209 Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi II Başvuru Formu