Eğitim Fakültesi Öğrencilerine “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Hazırlama Eğitimi

TÜBİTAK 2209-A
TÜBİTAK 2209-A

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Hazırlama Eğitimi

– Eğitim Fakültesi öğrencilerine Bilimsel Araştırma Projesi hazırlamaya yönelik TÜBİTAK tarafından desteklenen bir seminerdir.

– Eğitime katılım tamamen ücretsizdir.

– Eğitim çevrim içi (online) olarak Zoom üzerinden düzenlenecektir.

 

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Hazırlama Eğitimi Katılımcı Kriterleri

Katılımcı kontenjanı 40 ile sınırlandırılması planlanmaktadır. Katılımcı seçimi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:

-Fakültemizde ilk kez çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz bu projeye web sitesi üzerindeki form aracılığıyla başvurular alınmaktadır.

-Başvuranlar arasından 40 kişiye eğitim verileceği duyurulacaktır.

-Katılımcıların, farklı üniversitelerin lisans eğitimine devam eden BÖTE, Matematik, Fen Bilgisi, Okul Öncesi ve Sınıf öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları öğrencilerinden olması ve her üniversiteye eşit oranda kontenjan ayrılması düşünülmektedir.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine “TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Hazırlama Eğitimi Etkinliğin Konusu

Proje kapsamında; katılımcılar, proje ile ilgili temel kavramlar, proje fikri bulma, bir fikrin projeye dönüştürülmesi, bilimsel araştırma süreçlerini yazarken dikkate alınması gereken hususlar, projeler için veri tabanlarının kullanımı ve proje önerilerinin değerlendirilme süreci gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, 2209-A proje öneri formunun tanıtımı, formda yer alan özgün değer bölümünün yazımı, yöntem bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje yönetimi bölümünün yazımı ve iş paketlerinin oluşturulması, yaygın etki bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılacaktır. Ayrıca, grup halinde proje yazma, işbirlikli çalışma yöntemleri, projede bütçesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, proje başvuru kabul sonrası yapılacaklar hakkında akademisyenlerin tecrübelerinden bahsedilecektir.

Eğitim Fakültesi Öğrencilerine “TÜBİTAK 2209 -A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri” Hazırlama Eğitimi Etkinliğin Amacı

Üniversitemizde ilkini düzenlemeyi planladığımız bu etkinlik ile Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda alt amaçlar şu şekilde belirtilebilir, etkinliğe katılan öğrencilerimizin:

Bilimsel sorgulama ve araştırma yapmaya yönlendirilmeleri,
Bilimsel kariyer yapmaya teşvik edilmeleri,
Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgilendirilmeleri,
Bir projenin hazırlama sürecini planlayabilme, amaç ve kapsamını belirleyebilme, çalışma takvimi ve proje bütçesini oluşturabilme gibi projelerin temel basamakları hakkında gerekli becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte, etkinliğimizin en önemli çıktısı olarak öğrencilerimizden 2023 yılı içerisinde TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı proje sunmaları beklenecektir.

Başvuru Formu

https://forms.gle/AVvAWfy75rABbckR7

Etkinlik Takvimi

4-6 Kasım 2023 (Çevrim içi)

Web Sayfası: http://boteprojeleri.kku.edu.tr/projeyazma