Ana SayfaeTwinning Öğretmen ProjeleriEğitim-Bir-Sen 6. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması

Eğitim-Bir-Sen 6. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması

Eğitim alanındaki farklı bakış açılarını sanatla buluşturmayı, tüm dünyada ortak iş ve emek konusu olan eğitime uluslararası platformda sinemanın etkileyici diliyle dikkat çekmeyi, eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikâyeleri ortaya çıkarmayı; ayrıca, iş birliği içerisinde olduğumuz eğitim sendikalarıyla çalışma alanlarımızı genişletmeyi, iş birliğimizi güçlendirmeyi, ortak işimiz olan eğitim konusunda sanatsal bir faaliyet icra etmeyi hedefliyoruz.

Eğitim-Bir-Sen
Eğitim Temalı 6. Uluslararası Kısa Film Yarışması
ŞARTNAME
1. Konu ve Amaç

1.1. Yarışma, eğitimin bireysel, toplumsal ve evrensel önemini, çalışma hayatı boyutuyla eğitim-emek ilişkilerini anlatacak hikâyeleri sinemanın etkileyici gücüyle buluşturarak bu konuda farkındalık ve bilinç oluşturmayı; toplumun ve eğitimcilerin kültürlerarası sanatsal faaliyetlere ve eğitime yönelik farklı sanatsal algıları artırmayı ve geliştirmeyi konu edinmektedir.

1.2. Yarışma, bir yandan Eğitim-Bir-Sen’in uluslararası ve ikili işbirliği ilişkileri içinde olduğu eğitim sendikaları ve üyelerinin gözüyle, emek ve çalışma hayatı perspektifinden eğitime toplumlar ve kültürlerarası farklı bakış açıları getirmeyi, diğer yandan sinema sektörüne başlangıç yapmak isteyen genç yönetmenleri cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

2. Organizasyon

2.1. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre faaliyette bulunan bir sendika olan Eğitimciler Birliği Sendikası tarafından düzenlenir. Yarışmanın merkezi Ankara’dır.

3. Başvuru Şekli

3.1. Yarışma eğitim temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda eğitim temalı her türlü kurmaca filmler yarışmada değerlendirmeye alınacak olup yarışma, 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel herkese açıktır.

3.2. Katılım ücretsizdir. Eğitim-Bir-Sen genel merkez ve şube zorunlu organ üyeleri ile çalışanları ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

3.3. Katılımcılar, www.ebskisafilm.org veya www.ebsshortfilm.org adresinde bulunan katılımcı formunu doldurmak ve eserlerini talimatlara uygun göndermek suretiyle yarışmaya katılabilirler. Filmler asıl formatlarıyla adı geçen web sayfasına, web sayfasında gösterilen talimatlar uyarınca yüklenecektir.

3.4. Eserler, 5 kelimeyi ve 50 karakteri geçmeyecek şekilde isimlendirileceklerdir. Yarışma filmlerinin web sayfası üzerinden talimatlara uygun gönderilememesi ve/veya bilinen oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen katılımcının sorumluluğundadır.

3.5. Yarışma başvuru formu tek kişi adına yapılmalı, söz konusu kişi yarışmacı eserin yasal sahibi veya yasal sahibi/sahipleri tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece başvuruda ismi bulunan katılımcıya verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuru sahibini ve eserin yasal sahibi veya yasal sahibini/sahiplerini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

3.6. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

3.7. Yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.8. Gönderilecek filmler kısmen veya tamamen gösteriminin sonucunda herhangi bir ödül almamış olmalıdır.

4. Başvuru Süresi

4.1. Başvurular, 17 Temmuz 2020 tarihi, saat 23.59’a kadar yapılmalıdır.

5. Teknik Şartlar

5.1. Yarışmaya katılacak eserler en fazla 10 dakika süreli olacaktır.

5.2. Eserler, dili her ne olursa olsun İngilizce altyazılı bir kopyasıyla birlikte gönderilmelidir. Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır. Eserle birlikte (zaman kodları -timecode- içeren) İngilizce diyalog metni de gönderilmelidir.

5.3. Katılımcılar isterlerse, İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki altyazılı eser kopyası gönderebilirler. Bu halde Türkçe altyazılar ekranın altında, beyaz renkte, İngilizce altyazının üstünde; İngilizce altyazılar ise ekranın altında, sarı renkte, Türkçe altyazının altında olmalıdır.

5.4. Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920×1080’dan az olmamalıdır. Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4 vb. uzantılı, Full HD) çekilmiş eserler katılabilir. Gönderilen filmin, yaygın kullanımı olan standart bir bilgisayar üzerinde kurulu yaygın işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir oynatıcılarda açılıp izlenememesi sorunu tamamen katılımcının sorumluluğundadır.

5.5. Yarışmaya kurmaca türünden eserler katılabilecek olup belgesel, deneysel, canlandırma, animasyon vb. eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez. Ancak bütünüyle kurmaca olup, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren eserler yarışmaya katılabilir.

5.6. Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.

6. Jüri Değerlendirmeleri

6.1. Değerlendirme, Ön Jüri değerlendirmesi ve Jüri değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

6.2. Jürilerin kimlerden oluşturulacağı Eğitim-Bir-Sen tarafından kararlaştırılacaktır.

6.3. Jüriler, kararlarını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak Eğitim-Bir-Sen bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.

6.4. Ön Jüri, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin; şartnameye uygunluk, teknik, estetik ve sanatsal yönden değerlendirmesini ve elemesini yapar. Ön eleme sonucunda ana jüri değerlendirmesine esas olacak 20 eser, final için seçilecektir. Ancak bu film sayısının 20’nin altına düşmesi jürinin uhdesindedir. Ayrıca, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü için beş film daha seçecektir.

6.5. Jüri, ön jüri değerlendirmesini geçen 20 eser arasından, dereceye giren ve özel ödüle layık görülen eserler, ödül verilecek eserleri belirleyecektir.

6.5. Jüri üyeleri, Eğitim-Bir-Sen tarafından sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler ve sendika yönetici ve üyeleri arasından seçilirler. Yarışmaya katılan eserlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

6.6. Jüri Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür. Jüri, ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin teknik ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir. Filmin tür ve tema uygunluğunun belirlenmesi, yarışma jürisinin uhdesindedir.

6.7. Ödüle layık görülen filmler, www.ebs.org.tr, www.ebskisafilm.org ve www.ebsshortfilm.org adresinden duyurulacaktır.

6.8. Dereceye girenlere ödül töreninden önce telefon veya e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

7. Ödüller ve Ödül Tutarları

7.1. Yarışma sonucunda, birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile dereceye giremeyen ancak teknik ve sanatsal açıdan amaca uygunluğu ve ödüle liyakati görülen bir eser için “Mehmet Akif İnan Özel Ödülü” verilmesine karar verilecektir. Eğitim-Bir-Sen, yarışmaya katılmış eserler arasından sendikal perspektifle amaca uygunluğu ve ödüle liyakati görülen bir eser için “Sendikal Kadraj Ödülü” derecesine karar verecektir.

7.2. Ödül tutarları şu şekildedir;

Birincilik Ödülü
20.000,00 TL Para Ödülü

İkincilik Ödülü
15.000,00 TL Para Ödülü

Üçüncülük Ödülü
10.000,00 TL Para Ödülü

Mehmet Akif İNAN Özel Ödülü
6.000,00 TL Para Ödülü

Erol BATTAL Sendikal Kadraj Ödülü
5.000,00 TL Para Ödülü

8. Ödüllendirme Şartları

8.1. Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak bu şartnamenin 9 uncu maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin Eğitim-Bir-Sen’e teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanması halinde Eğitim-Bir-Sen tarafından ödenir.

8.2. Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, Eğitim-Bir-Sen tarafından talep edilmesi halinde, eserin istenecek teknik özelliklere sahip, yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte Eğitim-Bir-Sen’e teslim ederler.

8.3. Taahhütlerin yerine getirilmemesi, başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Eğitim-Bir-Sen tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise geri alınır. Katılımcı bu hususu kabul ve taahhüt eder.

8.4. Yarışmada eserleri dereceye giren katılımcıların veya temsilcilerinin ödül törenine katılması zorunludur. Katılmamaları durumunda ödülleri verilmeyecektir.

9. Haklar ve yükümlülükler

9.1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin ve burada kullanılan hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin/unsurun mülkiyeti, kullanım hakkı ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu veya kendi kullanımlarına verilmiş/izin verilmiş olduğunu; hakları Eğitim-Bir-Sen’e devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların Eğitim-Bir-Sen tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden Eğitim-Bir-Sen’i muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Eser sahibi, Eğitim-Bir-Sen tarafından talep edilmesi halinde, bu şartname kapsamında ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları Eğitim-Bir-Sen ile derhal paylaşacaktır.

9.2. Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı eserler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, dini inanca hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında suç olarak tanımlanmış herhangi bir fiili/davranışı ya da pornografiyi teşvik veya destekleyen, her türlü fanatizmi öven, çocuk işçiliği, emek sömürüsü, insan hakları ihlali niteliğinde görüntü, senaryo, diyalog, içeren, teşvik veya destekleyen ya da bunlara karşı duran bir bakış sergilemeyen eserler ile reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

9.3. Katılımcı filmde kullanılan yazılı, görsel veya işitsel tüm materyaller ile ilgili hak sahiplerinden, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) Anlaşması başta olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization-WIPO) müktesebatı ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında alması gereken tüm izinleri aldığını, alınmaması halinde Eğitimciler Birliği Sendikası’nın hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu olmadığını kabul eder. Eğitimciler Birliği Sendikası’nın katılımcının tüm hak sahiplerinden ilgili izinleri almaması nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde uğradığı zarar, ilgili katılımcıya rücu edilecektir. Yarışmaya katılan filmlerde kullanılan tüm eserler ile ilgili hak sahipleri filmin sonunda belirtilmelidir. Eğitimciler Birliği Sendikası’nın katılımcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde zarar, ilgili katılımcıya rücu edilecektir. Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri özgün eser ile hikâye, senaryo, müzik, resim, fotoğraf, efekt ve/veya benzeri materyalin telif hakları yarışmacıda olmak kaydıyla, ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları eserin sahibini bilgilendirmek şartı ile Eğitimciler Birliği Sendikasına aittir.

9.4. Eser sahipleri, yarışmaya katılan eserlerinin çoğaltım ve dağıtım hakkı dâhil her türlü haklarını münhasıran Eğitim-Bir-Sen’e devrettiklerini kabul ve beyan ederler. Yarışmaya katılan eserlerin Eğitim-Bir-Sen tarafından yurt içi ve yurt dışı her türden etkinliklerde, yayınlarda ve her türlü mecrada gösterimi ve kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

9.5. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde eser, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

9.6. İhtilaf durumunda Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Genel Koşullar

10.1. Yarışmaya katılımdan kaynaklanan her türlü giderler katılımcıya aittir.

10.2. Yarışmacılar, başvuru formunda belirttikleri iletişim bilgilerinin, yarışmaya ilişkin hususların ve yarışma sonuçlarının kendilerine bildiriminde tebliğ adresi olarak kullanılacağı hususunu kabul etmiş sayılırlar. İletişim bilgilerinin değişmesi halinde değişikliği en geç üç gün içinde bildirmek yarışmacının sorumluluğundadır.

10.3. Bu şartnamede yazılı koşullar Türkçe dilinde olup, İngilizceye çevrilmiştir. Çeviriden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe dili esas alınır.

10.4. Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde, değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi münhasıran Eğitim-Bir-Sen’e aittir.

10.5. Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı ile başvuru, ödül takdimi ve gösterim tarihleri ile katılım şartlarında önceden herhangi bir bildirim zorunluluğu olmaksızın tek taraflı değişiklik yapma hakkı Eğitim-Bir-Sen’e aittir.

10.6. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar. İmza sahipleri söz konusu belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Belirtilen bilgiler nedeniyle doğacak hukuki sorumluluk, imza sahiplerine aittir. Bilgilerde yanlış ve/veya eksik bilgi tespit edildiği takdirde, kişi ödül almış dahi olsa, ödül iptal edilerek geri tahsil edilir.

10.7. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.

11. Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi : 17/07/2020

Ödül töreni ve gösterim : Daha sonra ilan edilecektir…

EĞİTİM-BİR-SEN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No.86 Kat.14-15-16 Altındağ/

Telefon : 0312 231 23 06

Faks : 0312 230 65 28

GSM : 0533 741 40 26 – 0505 640 82 33

Web : www.ebskisafilm.org

www.ebsshortfilm.org

www.ebs.org.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.