Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu 2011

Konferans ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler bilim insanlarına kişisel, ve akademik gelişim fırsatları sunmaktadır. Eğitim Bilimleri Öğrenci Sempozyumu (EBÖS) 2011 eğitim bilimleri alanlarında lisans ve lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilere yöneliktir. Sempozyumun başlangıçta ulusal ilerleyen yıllarda ise uluslar arası nitelikte olması hedeflenmektedir. Sempozyum ile eğitim bilimleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilme, bildiri hazırlayabilme, bildiri sunabilme, bildiri inceleyebilme gibi becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Sempozyum sürecinde eğitim bilimlerindeki gelişmelerin takip edilip tartışıldığı ve görüşlerin paylaşılıp fikir alışverişlerinin yapıldığı ortamlar oluşturulacaktır.

 

 

 

EBÖS 2011 9 – 10 Eylül 2011 tarihleri arasında Kayseri City One Otel’de düzenlenecektir. Sempozyum Erciyes Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir. Katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sempozyum süresince katılımcılar hiç bir ücret ödemeden öğle yemekleri ve çay/kahve ikramlarından faydalanabilecektir. Katılım belgesi ve bildiriler CD’si gibi hizmetler için de herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Konaklama ve ulaşım giderleri ise katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır.

Konular
 
I. Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu eğitim bilimlerinin tüm alanlarından lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan araştırmacılara açıktır. Araştırmacılar daha önce yayımlanmamış özgün çalışmalarıyla sempozyuma katılabilirler. Sempozyum konuları aşağıdakii gibidir:

Eğitim bilimleri

Fen bilgisi eğitimi

Matematik eğitimi

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi

Yabancı dil eğitimi

Türkçe eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi

Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitimi

Özel eğitim

Okul öncesi eğitimi

Mesleki ve teknik eğitim

TAVİM

Bildiri özetlerinin gönderilmesi   1 Mayıs 2011 – 20 Ağustos 2011

Kabul edilen bildirilerin duyurulması   15 Ağustos 2011 – 25 Ağustos 2011

Sempozyum kayıt başvurusu için son gün   2 Eylül 2011

Sempozyum tarihleri  9 – 10 Eylül 2011

 

İletişim
 

Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık

Erciyes Ün. Eğitim Fak.

[email protected]

0352 437 49 01 / 37620

 

Yrd. Doç. Dr. Bayram Akarsu

Erciyes Ün. Eğitim Fak.

[email protected]

 

0352 437 49 01 / 37090