EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

21. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ

Bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak meydana gelen toplumsal değişim ve dönüşümler, eğitim, eğitimli olma ve öğrenme kavramlarının yanı sıra okuryazarlık algı ve tanımını da değiştirmiştir.

Okuryazarlık, sadece kişinin dil gelişimi ve temel becerileri ile ilgili bir kavram olmaktan çıkmıştır. Okuryazarlık, artık sosyal çevreden de etkilenen ve temelinde iletişim olan bir eğitim terimidir. Bugün okuryazarlık denilince, kişinin dil becerileri yanında iletişim becerileri, sosyal gelişimi, iletişim teknolojilerini kullanma becerileri ve insanın yaşadığı toplumun kültürüne uyumunu da içeren çok geniş bir eğitim meselesi anlaşılmaktadır. Okuryazarlık kavramı tekil değil, çoğul olguları kapsar hale gelmiş; bilgisayar okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, çevre okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, medya okuryazarlığı gibi farklı okuryazarlık türleri tanımlanmıştır.

Okuryazarlık faaliyetleri, kişinin gelişimindeki ve toplumun ilerlemesindeki özel yerinden dolayı pek çok ülkede araştırma enstitüleri, eğitim programları ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar şeklinde sürmektedir.

Eğitim bilimleri açısından gittikçe önem kazanan bu mesele, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nin teması olarak belirlenmiştir. Okuryazarlık konusu etrafında sunulacak bildirilerin, 21. yüzyıldaki okuryazarlık ve kapsamını anlamamıza yardımcı olacağı ve böylece eğitimde nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

12-14 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek kongremize, eğitim bilimlerinin bütün alanları başta olmak üzere, ana temayla ilgili olarak çalışan sosyal bilimcilerin de katılmaları arzu edilmektedir. Yazım kurallarına uygun olarak hazırladığınız özetleri, internet sitemizin “Başvuru Formu” sayfa-sındaki formu kullanarak, en geç 15.04.2012 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

Kabul edilip sunulan bildiriler, hakem sürecinden geçtikten sonra kongre bildiri kitabında yayınlanacaktır. Bildirilerin belirlenecek şablona uygun ve kaynakça dahil yedi sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kongre Düzenleme Kurulu

 

 Detaylı bilgi için:http://ebk2012.marmara.edu.tr/index.htm