EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ

AMAÇ
Projenin amacı lisansüstü öğrenim gören katılımcıların sosyal bir toplumda grup çalışmalarının nasıl yapıldığının örneklerle gösterilmesi, grup üyeleri ile birlikte uyum ve birlikteliğin sağlanması, bir projenin temel bileşenlerinin tanıtılması, bir projenin başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ve sonlandırma süreçlerinin farklı uygulamalarla öğretilmesi hedeflenmiştir. Proje çeşitleri, Ulusal ve Uluslararası projelerin tanıtımı, TUBİTAK destekli projelerde nelere dikkat edilmesi gerektiği, 2229 Projelerinin temel özellikleri ve kriterlerini tanımaları sağlanacaktır. Projenin özel amaçları ise; Bu eğitim etkinliğinden sonra katılımcılar eğitim bilimleri alanlarında yapılan projeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca kendi alanlarında var olan bir problem durumuna çözüm önerisi getirecek bir fikri proje haline getirecektirler. Ayrıca her katılımcı bilimsel bilgi ve özellikleri hakkında temel bilgilere sahip olacaktır. Bunun yanında eğitim bilimleri alanında yapılan güncel projelerden haberdar olacaktırlar. Online veritabanları, Eğitim bilimlerinde yaygın kullanılan veri tabanları, Veri tabanlarına erişim yolları, Veri tabanlarında basit ve gelişmiş aramalar yapma, Veri tabanlarından ilgili kaynaklara erişim yolları, Kaydetme, Kodlama, Arşiv oluşturma konularında bilgi sahibi olup, alanlarında bu bilgileri kullanır düzeye erişeceklerdir. Bunları yaparken girişimcilik ve bir girişimcinin taşıması gereken özellikleri tanıyarak, alanlarında girişimcilik projelerinin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi edineceklerdir. Projelerde veri toplama araçlarının nasıl seçileceği, bu veri toplama araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bir proje yazma aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olarak uygun bir proje yazmaya yönelik eğitim almış olacaklardır. Ayrıca katılımcılar kendilerine gelen bir projenin nasıl değerlendirileceği hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Bir proje sunumu nasıl olur, etkili bir sunum nasıl hazırlanır konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Projelerde kullanılan istatistiksel analizler hususunda bilgi sahibi olacaktırlar. Bu amaçla SPSS, AMOS, LISRELL, ITEMAN paket programlarını tanıyacak ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca örnek veri setleri ile uygulamalı olarak bu programları kullanmaları sağlanacaktır. Süreç sonunda kendi projelerini hazırlama ve uygun olan birimlere bir proje önerisi sunmalarına destek sağlanacaktır. Ayrıca projeye katılan katılımcıların farklı üniversitelerden seçilmesine özen gösterileceği için katılımcıların geniş bir ağ kitlesinde arkadaşlıklar edinmeleri ve ilerde yazacakları projelerde proje ekibi oluşturmalarına katkı sağlanacaktır. Bu katılımcıların en az yarısının doktora öğrencisi olması sağlanarak, akademik sürecin başında proje yazma ve değerlendirmenin temel bileşenlerinden haberdar olmaları sağlanacaktır. Seçilen katılımcıların, alan eğitiminin farklı disiplinlerinden seçilmesine özen gösterilmiştir. Buradaki temel amaç, disiplinler arası çalışmalar yapılmasına katkı sağlamak ve alanlarında ve diğer alanlarda yapılacak olan proje örneklerinden haberdar olmaları sağlanarak yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasına katkı sağlanması planlanmaktadır. Böylece disiplinler arası çalışmalar için uygun bir ortamın meydana gelmesi sağlanmış olacaktır.

KAPSAM
TÜBITAK 2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Lisansüstü öğrencilerinin bilimsel etkinlikleri desteklenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu destekler ile katılımcıların bilimsel okur-yazar olmalarına ve bilimsel çalışmalar yapmalarına destek verilmektedir. Bu proje kapsamına uygun olarak lisansüstü öğrenim gören katılımcıların kendi projelerini hazırlama ve proje ekibi oluşturarak ileride yapacakları projeler için destek sağlanmış olacaktır. Yirmidört kişiden oluşacak katılımcılar farklı disiplin alanlarında seçilmiştir. Ayrıca katılımcıların farklı üniversitelerden olması (bir üniversiteden en fazla 4 kişi) hedeflenmektedir. Buradaki amaç hem kendi alanlarında hem de diğer alanlarda yapılan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamaktır. Ayrıca 15 kişilik öğretim elemanı ile alanında uzman profesör, doçent ve yardımcı doçentleri tanıma fırsatı ve eğitmenlerin bilgilerinden maksimum düzeyde faydalanmaları sağlanacaktır. Seçilen eğitmelerin farklı üniversitelerden olması sağlanarak, farklı ekolleri tanımaları hem de bu üniversitelerde yapılan lisansüstü çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmış olacaktır. Bu program ile katılımcıların konaklama, ulaşım, kırtasiye masrafları ve iaşeleri proje bütçesinden karşılanması planlanmaktadır. Proje Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleşecektir. Etkinliklerin Eğitim fakültesinin teknoloji sınıfı ve Bilgisayar laboratuvarında yapılması planlanmaktadır. Bu ortamlar için Fakülte ayrıca bir ücret talep etmemiş ve bu sınıfların kullanımına izin vermiştir. Projede yer alan eğitmelerin hepsi daha önce çeşitli projelerde yürütücülük, eğitmenlik, araştırmacı ve bursiyer olarak yer almışlardır. Proje etkinliklerinin içeriği Tanışma çalışması Yaratıcı drama uygulamaları Bilimsel bilgi ve özellikleri Bir projedeki temel bileşenler Eğitim bilimlerindeki proje örnekleri Online Veri Tabanlarından Literatüre Erişim Girişimcilik ve Proje Hazırlama Projelerde Veri Toplama Araçları Projelerde Toplanan Verilerin Çözümlenmesi Proje Yazımı Proje nasıl değerlendirilir? Proje raporlama Örnek proje hazırlama Bilim İletişimi Etkili sunum hazırlama Projelerde kullanılan İstatistik Analizler

TÜBİTAK- BİDEB 2229 BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME ETKİNLİK/EĞİTİM PROGRAMI “EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ” KATILIMCI SEÇİM KRİTERLERİ
Başvurular arasından;
* Etkinliğin hedef kitlesini devlet veya özel üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Fen bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler olunması gerekmektedir.
* Yaygın etkinin artırılması ve farklı üniversitelerden gelen kişilerin katılımlarının sağlanması için gruplara ayrılarak listelenerek farklı üniversitelerden eşit sayıda seçim olmasına özen gösterileceğinde farklı üniversiteler tercih edilecektir.
* Başvurunun az sayıda olması ihtimaline karşı ön başvuru alınarak yedek bir liste oluşturulmuştur.