Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A
Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A Yüz yüze olarak önerilen fakat pandemi koşulları nedeniyle online yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirin proje için TÜBİTAK’tan gerekli izinler alınmıştır.

9-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Destekleyen Kurum Bilgileri: TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı

Proje Başlığı: Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma Eğitimi

Eğitmen Bilgileri: Projede 8 farkı üniversiteden alanında uzman toplam 13 öğretim üyesi görev alacaktır.

Katılımcılar: Projeye, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisansüstü eğitim gören herkes başvurabilir.

Proje kapsamında toplam 24 katılımcıya kendi alanları ve disiplinler arası alanlarda hazırlayacakları makale yazımı için uygulama ağırlıklı eğitim verilecektir.

Başvuru son tarihi: 20 Mart 2022

Projeye daha önce başvuru yapanların başvuruları geçerlidir, yeniden başvurmalarına gerek yoktur.

Bu kursun amacı, alan eğitiminin ve eğitim bilimlerinin belirli alanlarında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin nitelikli makale yazma ve yayınlamalarına yönelik bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla farklı üniversitelerde görev yapan ve alanında birikime sahip öğretim üyelerinin katıldığı etkileşimli bir ortamda ayrıntılı, gerçekçi ve uygulamaya dayalı bir içerik sunulacaktır. Bu eğitim ile lisansüstü eğitim gören öğrencilerin bilimsel içerikli bir makalenin hazırlık aşamasından sonuç ve öneriler aşamasına kadar yazımı, indeksine göre dergi seçimi ve dergide basılmasına kadar her basamağına ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır.

Kurs üç aşamada yapılandırılmış olup, içerik bu aşamalara göre aşağıda genişletilerek açıklanmıştır:

1) Hazırlık Yapma Aşaması

2) Makale Yazma Aşaması

3) Makale Yayınlama Aşaması

Genişletilmiş konu başlıkları:

a) Makale Türleri

b) Bilimsel Çalışmalar İçin Problem Bulma

c) Bilimsel Bir Makalenin Özellikleri

d) Makale Yazımı ile İlgili Önemli Hususlar

e) Sık Karşılaşılan Reddedilme Nedenleri

f) Bilimsel Makale Dili ve Yazım Dilinin Önemi

g) Özet (Abstract) Yazımı

h) Giriş Bölümünün Yazımı

i) Açılış Cümlesi ve Problem Durumu Yazımı

j) Kuramsal Çerçeve/ Literatür Bölümünün Yazımı

k) Yöntem Bölümünün Yazımı

l) Yaygın Olarak Yapılan İstatistiksel Hatalar

m) Nicel ve Nitel Makalelerin İçeriklerinde Dikkat Edilecek Hususlar

n) Bulgular-Yorum Bölümünün Yazımı

o) Sonuç ve Tartışma, Öneriler, Sınırlılıklar Bölümünün Yazımı

p) Eğitim Makalelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar

q) Makale Yayın Sürecindeki Etik İlkeler

r) Atıf Yapma ve Kaynak Gösterme Biçim ve Standartları

s) Kaynakça (APA7) ve Tablo, Grafik Hazırlama

t) Kaynak Gösterme Programları

u) Eğitim Bilimlerinde Saygın ve Yüksek Etkiye Sahip Dergiler

v) İndeks Türleri

w) Avcı ve Yağmacı Dergilerde Makale Yayınlama Süreçlerindeki Etik Dışı Davranışlar

x) Online Veri Tabanlarını Tarama

y) Dergi Bulma, Gönderme, Hakem ve Yayın Süresi

Başvuru Formu Adresi: https://forms.gle/AwxquehoMfRLDxrVA

2237-A Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Öğrencilerine Makale Yazma ve Yayınlama Eğitimi web sitesi için tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin