Eğitim Bilimleri Alanındaki Doktora Öğrencilerine Yönelik “İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama” Kursu

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK (BİDEB) 2237-A

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2237-A kapsamında yapmış olduğumuz Eğitim Bilimleri Alanındaki Doktora Öğrencilerine Yönelik “İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama” Kursu adlı etkinlik başvurumuzun bilimsel değerlendirme süreci olumlu tamamlanmıştır.

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A
Eğitim Bilimleri Alanındaki Doktora Öğrencilerine Yönelik
“İngilizce Bilimsel Makale Yazım ve Yayımlama” Kursu
11-14 Kasım 2021
Çevrimiçi

11-14 Kasım 2021 tarihlerinde Zoom üzerinden online olarak gerçekleştireceğimiz etkinlik ücretsizdir. Eğitim bilimlerinin herhangi bir alt dalında doktora öğrenimi gören genç araştırmacılardan etkinliğimize katılmak isteyenlerin en geç 11 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar proje web sitesindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

Proje kapsamında 30 katılımcıya yer verilecek olup, başvurular arasından 30 asıl ve 10 yedek katılımcı seçilecektir.
Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Eğitim Bilimleri temel alanının herhangi bir alt dalında doktora düzeyinde öğrenim görüyor olmalıdır.
Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm/program, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.
Katılımcılar arasından yukarında belirtilen homojen dağılım da göz önünde bulundurularak akademik düzeyleri daha ileri olanlara (ör. ders yerine tez döneminde olanlara) öncelik verilecektir.
Daha önce benzer herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.
Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri gerekmektedir.
Adaylar başvuru esnasında ÖSYM’nin yapmış olduğu bir sınavdan veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların herhangi birisinden en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösteren bir puan aldıklarını belgelemek durumundadırlar (YDS 60, YÖKDİL 70, TOEFL 72, IETLS 5.5).
Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Servet ÇELİK
Trabzon Üniversitesi