Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrencilerinin Nitel Araştırma Becerilerini Geliştirme

tubitak 2237
Eğitim Bilimleri Alanında Lisansüstü Öğrencilerinin Nitel Araştırma Becerilerini Geliştirme

Proje ile lisansüstü öğrenimlerine devam eden öğrencilerin, nitel araştırma gerçekleştirme becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır. Kursiyerlerin nitel araştırma becerilerinin geliştirilmesiyle artık nicel araştırmalar ile ulaşılan bilimsel sonuçların nitel araştırmalar ile derinlemesine incelenmesi, araştırmaya felsefi bir derinlik kazandıracaktır.

Projenin kapsamı:

Proje amaçları doğrultusunda verilecek eğitimlerle; öncelikle bilimsel araştırma yaklaşımlarının dayandığı paradigmalar hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bir araştırmayı nitel desende hangi durumlarda ve neden nitel desende tasarlamak gerekir? konusu üzerinde bilgilendirmeler yapılacaktır. Nitel araştırmaları, nicel araştırmalardan farklı kılan yönler, nitel araştırmanın tasarlanması, problem cümlesinin belirlenmesi, çalışma grubunun belirlenmesinde örnekleme yöntemleri, nitel araştırma desenleri/yaklaşımları, veri toplama teknikleri, veri analizi, araştırma güvenirliği ve raporlaştırma konularına yönelik eğitimler verilecektir.

Proje kapsamında katılımcılara bir araştırmanın problem cümlesinin belirlenmesinden, araştırmanın raporlanmasına kadar gerçekleştirilmesi gereken her bir aşamaya yönelik olarak eğitim bilimleri alanında nitel desende araştırma deneyimi olan akademisyenlerin katılımıyla uygulamaya dönük eğitimler ve uygulama etkinlikleri düzenlenecektir.

Etkinlik 06-09 Eylül 2022 tarihleri arasında Elazığ, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

http://nitelarastirma.firat.edu.tr/tr/page/10000