Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Tübitak Projesi Yazma ve Yürütme Eğitimi

Değerli Araştırmacılar

Etkili proje yazma ve yürütme bilgisinin edinilmesi, projelerin hatalardan arındırılması ve araştırmacıların proje yürütmeye teşvik edilmesi için proje yürütmüş/yürüten bilim insanlarının deneyimlerine dayalı etkileşimli ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda 16 – 18 Nisan 2022 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri Alanına Yönelik Tübitak Projesi Yazma ve Yürütme Eğitimi’nin düzenlenmesi planlanmaktadır. İlgili etkinlik çevrimiçi gerçekleştirilecek olup TÜBİTAK 2237/B programı tarafından desteklenmektedir. Etkinlikle ilgili harcamalar, TÜBİTAK BİDEB tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİĞİN AMACI VE KAPSAMI

TÜBİTAK 2237/B programı destekli gerçekleştirilmesi planlanan bu eğitim etkinliğinin amacı;

farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan doktora öğrencilerine ve doktoralı araştırmacılara bir TÜBİTAK projesinin nasıl hazırlanacağına yönelik kapsamlı kuramsal bilgiler vermek,

bir araştırma fikrinin nasıl AR-GE projesine dönüştürebileceğine ilişkin yöntembilimsel ve işevuruk bilgiler sunmak,

proje hazırlama ve yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklayıp iyi yazılmış örneklerle destekleyip etkili proje yazma becerisi kazandırmak,

gerçek proje deneyimlerine dayalı olarak proje yürütme sürecinde yaşanabilecek olası sorunlara ve çözümlere ilişkin farkındalık oluşturmak,

proje yazma ve yürütme sürecinde işbirlikli çalışmaya dönük uygulamaları tanıtmak, disiplinlerarası takım çalışmalarına ilişkin bilgi kazandırmak,

var olan proje önerilerini geliştirmek ve TÜBİTAK destekli proje başvurusu yapmaları için kolaylaştırıcı bir rol üstelenerek katılımcıları teşvik etmektir.

Etkinlik kapsamında aşağıdaki konulara odaklanılacaktır:

Proje ile ilgili temel kavramlar, proje döngüsü ve AR-GE projelerinin özellikleri

Bir problemin/fikrin AR-GE projesine dönüştürülmesi

Proje yazarken dikkate alınması gereken hususlar, etkili yazım teknikleri ve öneriler

Özgün değer bölümünün yazımı; amaç, hedef ve alt hedeflerin rasyonel bir şekilde oluşturulması

Yöntem bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar

Proje Yönetimi bölümünün yazımı ve İş Paketlerinin oluşturulması

Yaygın Etki bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar

Etkili proje bütçesi oluşturma

Proje hazırlama ve yönetimi sürecinde işbirlikli çalışmaya dönük uygulamalar

Proje hazırlama ve yürütme sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar ve çözüm önerileri

Disiplinlerarası projeler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × 2 =