Eğitim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Raporlara ilişkin Eğitim Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerinin Okur-Yazarlık Becerilerini Destekliyoruz!

tubitak 2237
Eğitim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Raporlara ilişkin Eğitim Fakültesi Lisansüstü Öğrencilerinin Okur-Yazarlık Becerilerini Destekliyoruz!

Bu etkinliğin amacı, öğretmenlik meslek alanlarında lisansüstü eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeydeki raporlara ilişkin okur-yazarlık becerilerini artırmak amaçlanmaktadır. Lisansüstü öğrenciler, bu raporlardan elde ettikleri çıkarımlarla kendi alanlardaki araştırmalara, uygulamalara daha iyi yön verebileceklerdir. Onların bu raporları anlayıp yorumlayıp hem kendi araştırmalarını hem de eğitim süreçlerini ona göre şekillendirmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle, verilere dayalı becerilerin eğitim süreçlerinde gelecekte var olabilmek için ne kadar gerekli olduğu özellikle son yıllarda yayınlanan raporlarda yer almaktadır. Bu çerçevede, önerisinde bulunduğumuz bilimsel etkinliğimiz katılımcılar için fark yaratacağı düşünülmektedir.

5 – 7 Eylül 2022

Öğr. Gör. Dr. Seçil Dayıoğlu Öcal
Hacettepe Üniversitesi

http://uur-okuryazarlikbecerileri.hacettepe.edu.tr/index.html