EĞİTİCİ DRAMA YARIŞMASI

Bir sanat, sosyalleştirici bir aktivite ve bir öğrenme yolu önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketleri yaptıkları, ifade etmeye, rol oynamaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir.

            Drama’ya katılanların kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturarak keşfetme, gözlem ve yargılama gücünü, iletişim kurma becerisini geliştirme amacı güden, insanlar arası her türlü iletişim ve etkileşimdir.

Eğitici drama, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.
Okul Öncesi Dönemde, eğitici dramanın öneminin eğitimci ve öğrencilere hissettirilmesi ve kurumlar arası kaynaşmanın sağlanması.
Öykü-Olay canlandırma (Doğaçlama ve müzikli drama dan faydalanılabilir) Çocukların, öykülere olan ilgilerinden hareketle, önceden bildikleri öyküleri ya da bilmedikleri yeni öyküleri, hareketlerle ya da sözlü ifadelerle canlandırmalarına dayanan bu teknik, eğitici drama da sıklıkla kullanılan bir tekniktir.