Egemenlik Milletin Projesinin Sonuna geldik

Projemizle meclisimizin kuruluşunun 100. Yılı olan 23 Nisan 2020 tarihine kadar, demokrasi tarihinin aşamalarını, proje ile birlikte uygulayarak öğrencilerimizin, demokratik katılım bilinci geliştirmelerini, demokrasinin insanlık için günümüzün en iyi yönetim şekli olduğunu anlamalarını sağlamaktır, dijital yeterlilik konusunda yetkin olmaları, yabancı dil becerilerini geliştirmeleri interneti güvenli ve bilinçli kullanmaları , işbirliği yapmaları, girişimci ,üretken ve sosyal becerilere sahip olmaları amaçlanmıştır. Projemiz 7 öğretmen, 53 öğrenciyle devam etmiştir. Emeği geçen proje ortaklarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.c3af70d8 large