“Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir” Resim Yarışması

BULGURCUK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
EGEMENLİK KAYITSIZ, ŞARTSIZ MİLLETİNDİR KONULU RESİM
YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BAŞVURU SAHİBİNİN ADI: Elazığ Karakoçan Bulgurcuk İlkokulu ( Fethi Burak YILMAZ)

YARIŞMANIN ADI:
“Egemenlik kayıtsız. şartsız milletindir” Konulu Resim Yarışması

YARIŞMANIN GENEL HEDEFLERİ: Yarışma cumhuriyetin bizim iyin taşıdığı büyük önemi ve Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük mirası olduğu bilincini oluşturmayı, cumhuriyetin halkın kendi kendisini yönetmesi olduğunu ifade etmeyi ve gelecek nesillerin temel tuşun oluşturduğunu fark etmesini lıcdctlcmcktedir.

YARIŞMANIN ÖZEL AMACI:
“Egemenlik kayıtsız, şansız milletindir” isimli resim yarışması ile
•Cumhuriyetin halkın kendi kendisini yönettiği bir yönetim biçimi olduğunu
•Türk Milleti için en uygun yönelim şeklinin cumhuriyet olduğunu
•Cumhuriyetin sahip olduğu değerleri resim ile ifade edilmesi amaçlanmaktadır

YARIŞMANIN SÜRESİ
(20/10/20221 – Kasım (25/11/2022)

YARIŞMANIN KAPSAMI ve KATILIMCILAR
Resim yarışmasına Türkiye genelindeki resmi ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Öğrenciler yarışmaya bir (1) eserle ve yarışmayla ilgili muvafakat belgelerini velilerine imzalatarak yatışmaya katılabilirler.

2- Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden sadece sosyal etkinlik amacıyla düzenlenecektir.

3- Katılım, gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

4- Resimler 35.\50cm Ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır,

5- İler türlü resim tekniği vc boyu malzemesi kullanmak serbesttir. (Sıılıı boya, pastel boya, yağlıboya, kıırıı boya, guaj vb.)

6- Yarışmada I. 2. ve 3. olan öğrencilerimize ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 4. öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir. Belgeler, ödüllerle birlikle adreslere gönderilecektir.

7- Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacak; arka yüzüne sırasıyla öğrencinin AD, SOY AD. OKUL. SINIF. NUMARA. OKUL ADRES bilgileri yazılacaktır.

8- Öğrenciler yarışmaya sadece bir resim ile başvuru yapacaktır.

9- Katılımcı velileri, öğrencinin yarışmaya katılmasında ve eserinin farklı etkinlik, video vb. ortamlarda kullanılmasında onayının olduğuna dair ekte belirtilen formu elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştıracaklardır. Veli izin yazısı gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

10- Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri durumunda kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması halinde muhtemel yardım imkânları sağlanacaktır.

11- Katılımcı, başvuru için gönderdiği resmin, başvuruyu yaptığı andan itibaren eserin tüm hakkım Bulgurcuk İlkokuluna devretmiş sayılır, hiçbir hak talebinde bulunamaz.

12- Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı anlaşılan eserler yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

13- Bilgileri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- Ödül almaya hak kazanan resimlerin değerlendirmesinde; yarışmanın konusuna uygun, özgün. 35*50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kâğıdına çizilmiş olmasına dikkat edilecektir.

15- Eserler, eser sahipleri tarafından siyah fon kartona paspartulu biçimde hazırlanarak teslim edilecektir. Pnspartusuz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

16- Yırtık, katlanmış, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

17- Gönderilen resimler oluşturulacak komisyon vasıtasıyla Bulgurcuk İlkokulunda değerlendirilecek. I 2. vc 3. olan eserler ile mansiyon ödülü alan 4.eser Bulgurcuk İlkokulu tarafından 21/11/2022-24/11”2022 tarihleri arasında okul web sitesinde ilan edilecektir.

18- Kazanan öğrencilerin ödülleri Bulgurcuk İlkokulu Müdürlüğü tarafından kendilerine kargo yoluyla ulaştırılacaktır.

19- Derece ilanından itibaren 1 hafta (7 Gün) süre ile yarışma sonuçlarına itiraz hakkı vardır.