Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik ve teknik alt yapı ve zenginliklerin oluşturduğu “Ege Üniversitesi İnovasyon Ekosistemi”nde,

“Birbirini tamamlayarak rekabet öncesi işbirliği gerçekleştirecek firmaların dâhil olduğu, üniversitenin araştırma deneyiminin, sanayi ile birleştirildiği sürdürülebilir Ar-Ge ve İnovasyon Ekosistemi içerisinde, yaşam bilimleri ağırlıklı olmak üzere akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en yüksek katma değeri yaratma”

vizyonu ile çalışacak ve Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler başta olmak üzere tüm benzer oluşumlarla sinerji içinde faaliyet gösterecek bir yapıda kurgulanmıştır.

DUYURU

“Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kuruluşu hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı 10 Ağustos 2014 tarih ve 29084 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketinin kuruluş çalışmaları sürmekte olup Kasım 2014 itibariyle faaliyetine başlaması planlanmaktadır.

“İzmir’in Değişen Ekosistemi” ideali ve ideEGE-TGB adı ile başta Yaşam Bilimleri alanı olmak üzere farklı sektörlerde yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına ortam yaratması öngörülmektedir. Ar- Ge niteliği taşıyan yenilikçi ve yüksek katma değer sağlayacak, iş planları oluşturulmuş, ticarileşme potansiyeli yüksek projeleri olan firmaların ideEGE- TGB’ye katılımı beklenmektedir.

ideEGE-TGB’nin ilk proje çağrısı 17 Eylül 2014 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 17 Ekim 2014 saat 17:00 dir.

Proje başvuruları arasından “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun tanımlarına uygun nitelikteki projeler ekte sunulan süreç kapsamında değerlendirilerek belirlenecektir.

BAŞVURU

Proje başvuruları, 17 Ekim 2014 tarihine kadar, aşağıda yer alan başvuru formları kullanılarak başvuru süreci kapsamında yapılabilecektir.

Başvuru Formu

Özdeğerlendirme Formu

TGB Başvuru Süreci

TGB Çağrısı

aşvurularını bir sonraki etapta yapmayı planlayan öğretim elemanları ve şirketlerin niyet beyanlarını belirtebilecekleri form aşağıda yer almaktadır.

TGB Niyet Beyan Formu

BAŞVURU TESLİMİ

Proje başvuru dosyalarında; yukarıda yer alan:
– ideEGE-TGB Şirket Özdeğerlendirme Formu ve
– ideEGE-TGB Başvuru Formu’nun
doldurularak, ekleri ile beraber ideEGE-TGB sekretaryasına iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru formunda (B2) bölümünün sadece Öğretim Elemanları tarafından, (B1+B2) bölümlerinin hem Öğretim Elemanları hem de hali hazırda kurulu şirketler tarafından doldurulması beklenmektedir.

Başvuru dosyasına 1000 TL+KDV tutarındaki başvuru ücretinin başvuru formunda yer alan hesap numarasına yatırılmış olduğuna dair dekontun mutlaka eklenmesi gerekmektedir. Ege Üniversitesi mensubu Öğretim Elemanları’nın projelerinin TGB’ye kabulünün gerçekleşmesi durumunda bu meblağ Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geri ödenecektir.

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi kurulma aşamasında olduğundan, başvuru süreci sekretaryası geçici olarak EÜ EBİLTEM-TTO tarafından yürütülmektedir. Ekleri ile birlikte ıslak imzalı başvuru dosyalarının:

Ege Üniversitesi Kampüsü, EÜ EBİLTEM-TTO
Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Teknoloji Transfer Ofisi Binası,
35100, Bornova/İZMİR

adresine gönderilmesini rica ederiz.

İrtibat: Yener MERCANKÖŞK (TTO Uzmanı)
Tel: +90-232-343 44 00 Dahili: 174

Teknopark usül ve esasları, işlik kira bedelleri ve sağlanacak hizmetler ile
ilgili kapsamlı bilgiler önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.