EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 15. MATEMATİK YARIŞMASI

ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 15. “MATEMATİK YARIŞMASI”

1. AMAÇ
Bütün bilim dallarının ve akademik branşların temelini oluşturan matematik alanında daha ileri çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip gençlerin fırsat tanınması, bu alanda yetenekli olan öğrencilerin rekabet güçlerinin artırılması ve en önemlisi matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi.

2. YARIŞMAYA KATILACAK SINIFLAR
2012-2013 akademik yılında ortaokul 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler ile lise 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabilir.

3. KATILACAK OKULLAR
Yarışmaya ortaokulların 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile genel liselerde ve anadolu liselerinde 9., 10. ve 11. sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilirler. Okullar dışında kalan özel ve resmî etüt merkezi, bilim sanat merkezi ve dershanelerden gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Genel lise ve anadolu lisesi öğrencileriyle fen  lisesi öğrencilerinin matematik öğrenme yoğunluğu ve düzeyi arasındaki fark nedeniyle özel ve resmî fen liselerinin öğrencileri yarışmaya katılamayacaktır. Ayrıca farklı yerleşkelerde bulunan aynı isim altındaki okullar her sınıf bazında ancak bir öğrenciyle temsil edilecektir. Yarışma yürütme kurulunun kararı gereği Özel Ege
Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri yarışmaya katılmayacaktır.

4. KATILACAK ÖĞRENCİ ADEDİ
Her okul her sınıf kategorisinde bir öğrenciyle yarışmaya katılabilir. Başka bir ifadeyle, her sınıfta bir öğrenciyle yer almak üzere ortaokullar üç, liseler üç öğrenciyle yarışmaya katılma hakkına sahip olup, bünyesinde ortaokul ve lise bulunduran özel
okullar toplam altı öğrenciyle temsil edilebilirler. İsmi belirtilen birer asıl öğrenciden başka birer tane de yedek öğrencinin adı belirlenecek, asıl öğrencilerden sınava gelmeyen olursa sadece yedek öğrenci kabul edilecek, bunun haricinde bir başka
öğrencinin sınava katılması mümkün olmayacaktır.
Eleme sınavına bir okulun hangi öğrencisi katıldıysa, final sınavına da sadece bu öğrenci girebilecektir.

5. YARIŞMA ŞEKLİ ve TAKVİMİ
Dili Türkçe olan bu yarışma iki aşamadan oluşmaktadır: Eleme ve final. Her sınıf türünde 15 öğrenci finalde yarışacaktır. Eleme sınavı sonuçları açıklandığında birden fazla öğrenci 15. sırayı paylaşırlarsa, sayı gözetilmeksizin o puanı alan tüm öğrenciler finale kalacaklardır.
Yarışma Takvimi

Yarışmaya Son Başvurular 22 Şubat 2013 Cuma Saat 17.00 www.egelisesi.k12.tr adresinden çevrim içi veya (232) 375 14 44 faks  numarası ile

Eleme Sınavı 10 Mart 2013 Pazar Saat 11.00 Özel Ege Lisesi derslikleri

Eleme Sınavı Sonuçları 13 Mart 2013 Çarşamba mesai bitimine kadar Özel Ege Lisesi ve okul internet sayfası

Final Sınavı 14 Nisan 2013 Pazar Saat 11.00 Özel Ege Lisesi derslikleri

Final Sınavı Sonuçları 17 Nisan 2013 Çarşamba mesai bitimine kadar Özel Ege Lisesi ve okul internet sayfası

Ödül Töreni 16 Mayıs 2013 Perşembe Saat 15.00 Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezi

Okullar tarafından ismi bildirilen tüm öğrenciler, 10 Mart 2013 Pazar günü saat 11.00’de Özel Ege Lisesinde eleme sınavına gireceklerdir. Bu sınavın sonuçları 13 Mart 2013 Çarşamba günü akşam saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesinde ve
okulun internet sayfasında duyurulacaktır.
Final sınavı 14 Nisan 2013 Pazar günü saat 11.00’de Özel Ege Lisesinde yapılacaktır. Dereceye giren öğrencilerin listesi 17 Nisan 2013 Çarşamba günü akşam saat 17.00’ye kadar yine Özel Ege Lisesinde ve okulun internet sayfasında duyurulacaktır.
Eleme sınavı test sorularının, final sınavı ise klasik soruların bulunacağı bir sınav olacaktır. Her öğrenci, bulunduğu sınıfa kadar öğrencilik yaşamı boyunca edindiği tüm matematik bilgisinden sorumludur.
Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanlarını ve fotoğraflı öğrenci belgesini yanlarında getirmeleri zorunludur. Kimlik tespiti yapılamayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

6. SON BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 22 Şubat 2013 Cuma günü akşam saat 17.00’ye kadar form doldurularak yapılmalıdır. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek ve postadaki muhtemel gecikmelerden Özel Ege Lisesi sorumlu olmayacaktır.
Başvuru, zaman kaybı olmaması bakımından (www.egelisesi.k12.tr) adresinden çevrim içi olarak yapılabilir ya da form faks kanalı ile okula ulaştırılabilir. Aynı zamanda yarışmayla ilgili soru ve görüşler matematik@egelisesi.k12.tr. adresine e-posta ile gönderilebilir.

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Her sınıf türünde dereceye girecek olan ilk üç öğrenci ödüllendirilecektir.
Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve dereceye giren tüm öğrencilere plaket, başarı belgesi, hesap makinesi ve Atatürk’ün Nutuk adlı kitabı ödül olarak verilecektir. Eleme ve final sınavları sonucunda tüm öğrencilerin
puanlarından toplam okul puanı bulunacak ve ilk üç sırayı alan okullara plaket verilecektir. Okullar 6., 7. ve 8. sınıflarda bir kategori; 9., 10. ve 11. sınıflarda ise ayrı bir kategori oluşturacaklardır.
Ödül töreni 16 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 15.00’te Özel Ege Lisesi Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.

8. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Eleme sınavına İzmir içinden veya dışından katılacak yarışmacıların ulaşım giderleri -benzer yarışmalarda da olduğu şekilde- kendilerine aittir.
Yarışmaya İzmir dışından katılarak final sınavına girme hakkı elde eden,ayrıca final sınavından sonra dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir.
Yarışma şekli ve saatinin konaklama gerektirecek nitelikte olmaması ve Ege Bölgesi ile sınırlı tutulması nedeniyle konaklamayla ilgili giderler Özel Ege Lisesi tarafından karşılanmayacaktır.

9. SONUÇLARA İTİRAZ
Eleme sonuçlarına itiraz 20 Mart 2013 Çarşamba günü akşam saat 17.00’ye, final sonuçlarına itiraz ise 24 Nisan 2013 Çarşamba akşam saat 17.00’ye kadar Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz dilekçesine, Özel Ege Lisesi muhasebe müdürlüğüne yatırılmış olan 50 TL tutarındaki itiraz başvuru bedelinin makbuzu eklenmelidir. İtirazlar dört gün içinde
sonuçlandırılacak ve belirtilen usul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtiraz(lar) sonucunda toplanabilecek olan para ile maddi sıkıntı içindeki bir okula matematik kitapları alınacaktır.

10. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı tespit edilen okullar ve öğrenciler ile kopya çekmek yoluyla akademik dürüstlükten uzaklaşan öğrenciler hakkında ve burada yer almayan hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup
alınacak kararlara itiraz yolu kapalıdır.
1 Aralık 2012 tarihinden itibaren yarışma sorularını kapsayan konu başlıklarına www.egelisesi.k12.tr adresinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz yıllara ait matematik yarışması soruları ve çözümleri de aynı adreste yayınlanmaktadır.

11. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme kurulu, aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi matematik öğretmenlerinden oluşmaktadır. Yarışmanın niteliği gereği öğrenciler herhangi bir eser oluşturmayıp Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan sorular üzerinden yarıştıkları için öğrencilere ait bir telif hakkı bulunmamaktadır. Yarışma için hazırlanan soruların telif hakkı, soruların sınav tarihlerinden bir gün önce
yarışmaya özel hazırlanması sebebiyle Yarışma Yürütme Kuruluna aittir.
a. Başkan : Engin Kolbaşı
b. Başkan Yardımcısı : Aslı Namlı Kunduracı
c. Üyeler : Selin Ekren, Emel Ergönül, Ezgi Oğuz, Ruşen
Sönmez, Defne Tabu, Gülşah Aracıoğlu, Sevcan Acaröz, Merve Aksoy, Serenay
Yılmaz, Şeyda Yenice4
Başvurular Yarışma Yürütme Kurulu Başkanına yazılı olarak bildirilecektir. Yarışmaya ilişkin her türlü sorunuz için kurul başkanı veya
yardımcısını arayabilirsiniz.

12. JÜRİ
a. Başkan : Prof. Dr. Emine Mısırlı
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
b. Üyeler (soy isimleri alfabetik sıraya göre)
Prof. Dr. Urfat Nuriyev : Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü
Doç. Dr. Engin Büyükaşık : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Refet Polat : Yaşar Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Şerife Çekiç : Emekli Matematik Öğretmeni
İsmail Giliz : Buca Anadolu Lisesi
Dr. Gizem Günel : Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu
Betül Kaculu : Çimentaş Anadolu Lisesi
Hakan Ernas : Özel Çakabey Ortaokulu
Engin Kolbaşı : Özel Ege Ortaokulu
Aslı Kont : Urla Şehit Kemal Ortaokulu
Aslı Namlı Kunduracı : Özel Ege Ortaokulu
Bülent Menteş : Çiğli Harmandalı Ortaokulu
Mustafa Sevimli : Özel Çakabey Lisesi
Murat Şahin : Özel Bornova Lisesi
Aysun Töz : Dokuz Eylül Üniversitesi Özel 75. Yıl Ortaokulu
Ertan Aktop : Cevdet Güçlüer Ortaokulu