EGE BÖLGESİ 11. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

ÖZEL EGE LİSESİ
EGE BÖLGESİ 11. FEN ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
1. AMAÇ
Gençliği temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmaya özendirmek, bilime
meraklı gençlerin yolunu açmak ve onların “Geleceğin Bilim İnsanları” olarak
yetişmelerini sağlamaktır. Fen Araştırma Projeleri Yarışmasının yapılması
öğrencilerimizde özgür düşünce, yaratıcılık, uygulamalı bilimsellik ve teknik
becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
2. YARIŞMAYA KATILACAK OKULLAR VE SINIFLAR
Ortaokulların 6., 7. ve 8. sınıfları ile liseler yarışmaya katılabilir. Ortaokul 6.,
7., 8. sınıflar grubunda fen ve teknoloji, lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflar grubunda fizik,
kimya ve biyoloji dallarında yarışma yapılacak olup bu yarışmada öğrencinin sınıfı
değil sınıf grubu esas alınacaktır. Başka deyişle, ortaokul öğrencileri bir kategoride,
lise öğrencileri ise ayrı bir kategoride değerlendirilecektir. Yarışma Yürütme
Kurulunun kararı gereğince Özel Ege Ortaokulu ve Özel Ege Lisesi öğrencileri
sadece projelerini sergileyecekler; ancak yarışmaya katılmayacaklardır.
3. YARIŞMA ŞEKLİ, KATILIM KOŞULLARI VE SON BAŞVURU TARİHİ
Yarışmaya katılacak olan projenin özeti 250 kelimeyi geçmeyecek uzunlukta,
11 punto ve Arial yazı karakterinde olmalıdır. Projenin raporu ve yarışma başvuru
formu 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Özel Ege Lisesi Fen
Araştırma Projeleri Yarışması Yürütme Kurulu Başkanlığına posta veya web
adresinden çevrim içi olarak ulaştırılmalıdır. Postayla gönderimlerde istenen bilgilerin
aynı zamanda CD olarak gönderilmesi gerekmektedir. Katılımcılar, katılım formlarını
ve proje değerlendirme kriterlerini www.egelisesi.k12.tr web adresinden veya kendi
okul müdürlüklerinden temin edebilirler. Yarışmaya başvurular aynı adresten çevrim
içi olarak veya posta yoluyla yapılabilir. Yarışmayla ilgili soru ve görüşler için
fenarastirma@egelisesi.k12.tr adresine e-posta gönderilerek iletişim kurulabilir. Son
başvuru tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecek ve postadaki muhtemel
gecikmelerden Özel Ege Lisesi sorumlu olmayacaktır. Özetleri gönderilmeyen
projeler yarışma kataloğunda yer alamayacaktır. Dili Türkçe olan yarışma, eleme ve
final olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Okullar, yarışmaya birden fazla
projeyle katılabilir.
Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı ve orijinal olmalıdır. Bu
özelliklere sahip olmayan projeler başvuru aşamasında elenecek olup orijinal
olmayan projelerin sorumluluğu proje sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.
Yarışmaya bir öğrenci ancak bir projeyle katılabilir. Projeler bir ya da iki
öğrenci tarafından hazırlanabilir (ödül, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın
proje başına verilecektir).
Özel Ege Lisesi sergi alanını düzenleyecek ve ihtiyaç duyulan masa, pano
gibi malzemeleri hazırlayacaktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması
gereken malzemeler önceden Yarışma Yürütme Kurulu Başkanlığına bildirilerek
olumlu/olumsuz teyit alınmalıdır.
4. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Gelen projeler 11-15 Nisan 2013 tarihleri arasında jüri tarafından
değerlendirilecek ve sergilenmeye değer bulunan projeler öğrencilere ve bağlı
bulundukları okul müdürlüklerine bildirilecek; aynı zamanda Özel Ege Lisesi web
sayfasında duyurulacaktır.b. Sergilenmeye değer bulunan projeler 26 Nisan 2013 Cuma günü 10.00-
16.00 saatleri arasında öğrenciler tarafından Özel Ege Lisesinde sergilenip jüri
tarafından değerlendirilecektir.
c. Jüri projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin; kimya
alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise proje bir biyoloji projesi
olarak değerlendirilebilir.
d. Projelerin değerlendirilmesinde düşünce ve uygulamada bilimsellik, yaratıcı
düşünce ve özgünlük, uygulanabilirlik, ekonomik bir yarar sağlama, açık ve anlaşır
olma ve sunumu hazırlamada gösterilen özen gibi ölçütler göz önüne alınacaktır.
5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Yarışma sonunda ortaokul fen ve teknoloji, lise fizik, lise kimya ve lise biyoloji
kategorilerinde olmak üzere her kategoride dereceye girecek olan ilk üç proje
ödüllendirilecektir. Ödül olarak birincilere tam altın ve birincilik madalyası, ikincilere
yarım altın ve ikincilik madalyası, üçüncülere çeyrek altın ve üçüncülük madalyası ve
dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi, taşınabilir bellek ve Atatürk’ün Nutuk
adlı kitabı verilecektir.
Ayrıca sergiye davet edilen tüm projelerin öğrenci ve danışman
öğretmenlerine teşekkür belgesi, dereceye giren projelerin danışman öğretmenlerine
başarı belgesi ve okullara plaket verilecektir.
Ödül töreni 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 15.00’te Özel Ege Lisesi
Yüksel Eraslan Kültür Merkezinde yapılacaktır.
6. ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmaya İzmir dışından katılarak proje sergisinde yer alma hakkı elde eden,
ayrıca dereceye girerek ödül törenine katılmaya hak kazanan öğrencilerin ve her
okuldan bir yöneticinin veya öğretmenin şehirler arası ulaşımı ve öğle yemeği Özel
Ege Lisesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım, ismi kendi sektöründe bilinen bir
karayolu firmasının ücreti dikkate alınarak belirlenecektir. Konaklamayla ilgili giderler
Özel Ege Lisesi tarafından karşılanmayacaktır.
7. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma Yürütme Kurulu aşağıda adı geçen Özel Ege Lisesi yöneticileri ve
öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Başkan : Rüçhan Özdamar (Fen Bilimleri Bölüm Başkanı)
Dr. Ayşe Baran Türker (Bilim Kurulu Eş Başkanı)
Dr. Meltem Gönlüol Çelikoğlu (Bilim Kurulu Üyesi)
Üyeler : Funda Akdoğan (Kimya Öğretmeni)
Serçin Topbaşoğlu (Kimya Öğretmeni)
Handan Bulut (Fizik Öğretmeni)
Batuhan Alparslan (Fizik Öğretmeni)
Mesut Esen (Biyoloji Öğretmeni)
İlkem Sönmez (Biyoloji Öğretmeni)
Demet Erol (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Melike Turan (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Nilüfer Demir (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Gökhan Tufan (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
8. YARIŞMAYLA İLGİLİ FORMLAR
Yarışmaya katılım formu ve proje ile ilgili bilgilerin yazılacağı form, bu yarışma
şartnamesine ek olarak sunulmuştur.9. JÜRİ
Fizik Jüri Başkanı : Prof. Dr. Hüseyin ERBİL
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
(Emekli)
Kimya Jüri Başkanı : Prof. Dr. Demet ASTLEY
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Biyoloji Jüri Başkanı : Prof. Dr. Hüseyin ARIKAN
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Fen ve Teknoloji Jüri Başkanı : Prof. Dr. Teoman KESERCİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü Başkanı ve Fen Bilgisi
Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı
Fizik Jüri Üyeleri : Prof. Dr. A. Saim SELVİ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Doç. Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
Kimya Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Zekerya DURSUN
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Prof. Dr. Erol AKYILMAZ
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Böl.
Biyoloji Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Nedret ŞENGONCA
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Aykut GÜVENSEN
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Fen ve Teknoloji Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Serap KAYA ŞENGÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı
Halil PEHLEVAN
Çamkıran İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji
Öğretmeni
10. ÖZEL EGE LİSESİ DAHİLİ TELEFON NUMARALARI
İlköğretim Okulu Müdürlüğü : 123
Lise Müdürlüğü : 124
Lise Müdür Yardımcısı Necla Atıl : 142
Ortaokul Müdür Yardımcısı P. Betül Ernas : 118
Bilim Kurulu Başkanlığı : 163
Fen Bilimleri Bölümü (Lise) : 159
Fen Bilimleri Bölümü (İlköğretim) : 173
11. DİĞER
Yarışma koşullarına uymadığı saptanan, bilimsel çalıntı (plagiarism) yoluyla
akademik dürüstlükten uzaklaşan okul ve öğrenciler hakkında ve burada yer almayan
hususlarda son kararı verme yetkisi Yarışma Yürütme Kuruluna ait olup alınacak
kararlara itiraz yolu kapalıdır.