Efficiency Challenge 2018 Başlıyor

Efficiency Challenge 2018 Başlıyor

Efficiency Challenge Electric Vehicle her yıl üniversite öğrencilerine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir. Farklı kategorilerde düzenlenen yarış organizasyonları ile, alternatif enerji ile çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerjilerle ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, deneyim kazanmaları ve bu yolla alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda ülke genelinde farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Maddi Teşvik
Elektromobil ve Hidromobil kategorisinde başvuru yaparak katılmaya hak kazanan ulusal takımlara 10.000 TL, uluslararası takımlara ise 15.000 TL teşvik verilir.

Elektromobil kategorisinde Türkiye’den ilk defa başvuru yapan üniversitenin takımlarına bu desteğin haricinde 25.000 TL hazırlık teşviki verilir. Hidromobil kategorisinde ise, 2016 yılından bu yana ilk defa katılan üniversite takımına ve bir üniversiteden iki takım başvurusu olması durumunda daha önce hiçbir üyesi Hidromobil yarışına katılmamış olan takıma 25.000 TL’lik hazırlık teşviki verilir. Hidromobil takımlarında bu durum aynı üniversiteden birden fazla takımın yarışa katılması, bir diğer ifadeyle daha önce katılan bir takımdan ayrı olarak yeni bir takımın katılması durumunda geçerlidir.

Otonom araç kategorisinde başvuru yaparak katılmaya hak kazanan ulusal ve uluslararası tüm takımlara 5.000 TL teşvik verilir. Otonom araç kategorisine başvuru yapabilmek için bir takımın aynı zamanda Elektromobil ya da Hidromobil kategorisinden birine başvuru yapmış olması gerekmektedir.

Bu teşviklerin harcanmasına ve takımın yarışlardan geri çekilmesi durumunda teşvikin iadesine ilişkin sorumluluklar, başvuru sırasında takımlar tarafından imzalı olarak sunulacak “Taahütname”de belirtilmiştir.

Geri çekilmek isteyen takımların, 15 Haziran 2018 tarihine kadar verilen teşvikin tamamını TÜBİTAK hesaplarına iade ettiğini gösteren dekontu TÜBİTAK’a iletmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra geri çekilen takımlar ile teknik yetersizlik, sportmenlik dışı davranışlar nedeniyle Danışma ve Değerlendirme Kurulu (Jury) tarafından etkinlikten ihraç edilen takımlar verilen desteğin tamamını, temerrüt faiziyle birlikte TÜBİTAK hesabına iade etmesi gerekmektedir.

Teknik kontrollerde yeterli bulunan ancak final yarışına katılmaya hak kazanamayan takımlardan, verilen desteğin TÜBİTAK’a geri yatırılması istenmeyecektir.

Ödüller
Ödüller ve değerlendirme kriterleri için Etkinlik Kitapçığı “5. Ödüller ve Teşvikler” başlığını inceleyiniz.

Performans Ödülleri
Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan final sıralamasına göre performans ödülleri verilir. Birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL verilecektir.
Verimlilik Rekor Ödülü
Teknik Tasarım Ödülü
Görsel Tasarım Ödülü
Kurul Özel Ödülü
Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvikleri
Yerli Ürün Teşvik Ödülleri

Yarışlara başvuru yapmak için;

• Bir üniversite ya da yüksek öğrenim kurumu bünyesinde en az doktora derecesine sahip bir akademik danışman sorumluluğunda çalışıyor olmak,

• Türkiye takımları için hazırlık desteğinin yatırılacağı Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Mali Hizmetler Dairesi kamu hesabını belirtmek,

• Başvuru belgelerini (başvuru formu ve taahhütname) istenen formatta, 10 Ocak 2018 tarihine kadar göndermek

gerekmektedir.

YARIŞ TAKVİMİ
Başvuru Formu Son Teslim Tarihi 10 Ocak 2018
Taahhütname Son Teslim Tarihi 10 Ocak 2018
Eğitim Programı 17-18 Şubat 2018
Gelişme Raporu Son Teslim Tarihi 20 Nisan 2018
Yarışlardan Geri Çekilme 15 Haziran 2018
Teknik Tasarım Raporu Son Teslim Tarihi 20 Temmuz 2018
Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Faaliyet Raporu Teslim Tarihi 27 Temmuz 2018
Yarış Haftası Kayıt ve Açılış 6 Ağustos 2018
Teknik Kontroller 7-9 Ağustos 2018
Otonom Yarışı 11 Ağustos 2018
Elektromobil ve Hidromobil Final Yarışı 10, 12 Ağustos 2018
Ödül Töreni ve Kapanış 12 Ağustos 2018

Detay ve Başvuru için Tıklayınız