EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri

Ödüle Türkiye’de yerleşik tüm kuruluşlar başvurabilir. Kuruluşların insan kaynakları, eğitim ve gelişim, organizasyonel gelişim gibi Eğitim ve Gelişimden sorumlu birimleri, bireysel veya programlarında iş ortağı olarak çalıştıkları danışmanlık firmaları ya da üniversiteler ile birlikte başvuruda bulunabilirler Ancak danışmanlık firması, eğitmen ya da üniversite, bu kapsamda hizmet sunduğu kuruluştan ayrı şekilde, ödül kategorisine tek başına başvuruda bulunamaz.

EDUCORP ÖDÜLLERİ’NİN AMACI
Kurumların başarılı Eğitim ve Gelişim çalışmalarını değerlendirmek ve ödüllendirmek,
Eğitim ve Gelişim alanında standartların oluşmasına katkı sağlayarak, bu konuda kuruluşlara yön göstermek,
Eğitim ve Gelişim çalışmaları için paylaşım platform oluşturarak iyi uygulamaları daha görünür kılmak ve bu sayede diğer kuruluşların gelişimine yardımcı olmak,
Başvuran firmalara Eğitim ve Gelişim çalışmalarını gözden geçirme, değerlendirme ve geliştirme fırsatı vermektir.

ÖDÜL KATEGORİLERİ
EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülleri
Kurumsal Eğitim ve Gelişim alanında, strateji ve süreçlerini bütünsel olarak yapılandırmış kuruluşlar başvurabilir.

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Ödülü
Educorp Ödül Değerlendirme Matrisine göre Eğitim ve Gelişim Ödülü puanı seviyesindeki puanı alan kuruluşlara verilir.

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Büyük Ödülü
Educorp Ödül Değerlendirme Matrisine göre Eğitim ve Gelişim Ödülü puan seviyesindeki kuruluşlardan en yüksek puanı alan kuruluşa verilir.

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Alanında Başarılı Uygulama Ödülleri
Kurumsal Eğitim ve Gelişim alanında, strateji ve süreçlerini henüz bütünsel olarak yapılandırmamış, ancak bu alanda bir ve bir kaç konuda iyi uygulamaları gerçekleştiren kuruluşlar başvurabilir.

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Alanında Başarılı Uygulama Ödülü (Çalışanlar)
Çalışanlara yönelik Eğitim ve Gelişim uygulamaları alanında, Educorp Ödül Değerlendirme Matrisine göre Başarılı Uygulama Ödülü puanı seviyesindeki puanı alan kuruluşlara verilir.

EDUCORP Kurumsal Eğitim ve Gelişim Alanında Başarılı Uygulama Ödülü (Dış Paydaşlar)
Dış Paydaşlara (Acente, Satış Kanalı, Servis, Müşteri, Tedarik ve İş birlikleri vb.) yönelik Eğitim ve Gelişim uygulamaları alanında, Educorp Ödül Değerlendirme Matrisine göre Başarılı Uygulama Ödülü puanı seviyesindeki puanı alan kuruluşlara verilir.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Teşvik Ödülü
Herhangi bir kategoride ödül alamayan kuruluşlardan kararlılıkları, uygulamaları ve diğer özellikleri açısından Jüri tarafından takdir edilen kuruluşlara verilir.

http://www.educorpawards.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.