EDUCCON Eğitim Konferansı

EDUCCON Eğitim Konferansı

Değerli meslektaşlarım,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan EDUCCON Eğitim Konferansı’nın ilk duyurusunu yapmaktan mutluluk duymaktayız.
EDUCCON Eğitim Konferansı, Eğitim Alanındaki yenilikleri paylaşmak amacıyla bilim insanlarını, uygulayıcıları, eğitimle ilgili kurum ve kuruluşları bir platformda buluşturmak amacıyla düzenlenmiştir.
Sizleri EDUCCON’a Eğitimdeki yeni ve özgün kavram, yaklaşım, tasarım ve modelleri paylaşmaya, yenilikçi ürün, materyal ve patentleri tanıtmaya/tanımaya davet ediyoruz.
Eğitimdeki bilimsel bilgi birikiminin teoriden pratiğe dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Bu alandaki bilimsel bilgi birikiminin teorik düzeyde kalmaması, teorik bilgileri gerçek hayatta uygulamaya aktaran yenilikçi uygulamaların sunulması ve ilgililerle paylaşılması, özellikle ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çıktı odaklı bu yaklaşım, eğitimle ilgili bilgileri kuramdan uygulamaya dönüştürme girişimlerini de teşvik edecektir.
Eğitimin bilimsel bir yaklaşımla ele alınacağı, ürün (çıktı) odaklı bir yaklaşımla eğitim sorunlarına yenilikçi ve özgün çözümlerin paylaşılacağı EDUCCON Eğitim Konferansı’nın yeni bir başlangıç olmasını diler, konferansa katılmanızdan onur duyarız.

Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş (EDUCCON Chair)
Ankara University, Faculty of Educational Sciences

Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak 7-8 Aralık 2017 tarihinde ilki gerçekleştirilecek EDUCCON 2017 Eğitim Konferası’na ev sahipliği yapmaktan ve bu sayede eğitim alanındaki güçlü deneyimlerimizi ve birikimlerimizi sizlerle paylaşacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
Bu konferans ile farklı kavramsal çözümlemeler yapan, modeller ve materyaller üreten tüm eğitim paydaşlarını bir araya getirerek fakültemizin bilimsel geleneğini de yansıtacak yeni bir çalışmanın ortağı olacağız. Her şeyin büyük hızla değiştiği, yeni oluşumların ve farklı yaklaşımların sıklıkla gündeme geldiği eğitimde Türkiye olarak özgün bilimsel birikimimizi oluşturmak büyük bir ihtiyaçtır. Hiç şüphesiz, doğru ve etkin politikalar oluşturmak, bilimsel kanıtlara dayalı uygulamaları teşvik etmek, eğitim sorunlarına isabetli çözümler üretebilmek adına bu konferans, önemli bir bilimsel temel inşa edecektir.
Bu ihtiyaçla düzenleyeceğimiz EDUCCON 2017 Eğitim Konferansı’nın yeni başlangıçları teşvik edeceğine inanıyor ve siz değerli paydaşlarımızı ortağı olduğumuz, EDUCCON 2017’ye katılmaya davet ediyoruz.

Prof.Dr. Fatma BIKMAZ (EDUCCON 2017 Chair)
Ankara University
Dean of Faculty of Educational Sciences

EDUCCON Eğitim Konferansı, eğitimde yenilik değeri olan çalışmaların paydaşlara sunulabileceği bir ortam oluşturmayı amaçlar. Konferansa kabul edilecek çalışmaların ayırt edici özelliği yenilik içeriyor olmalarıdır. Konferansa sunulacak çalışmaların yenilik boyutunun özellikle vurgulaması ve getirilen yeniliğin belirtilmesi beklenmektedir. Yenilik konuları şunlar olabilir:

Eğitsel ürün,

Eğitim modeli,

Eğitsel tasarım,

Eğitim üzerine alınmış patent,

Eğitsel kavram,

Yeni bir eğitsel yaklaşım,

Eğitim yazılımı veya materyali,

Ek olarak, eksik tanımlandığı düşünülen herhangi bir problem yeniden ele alınabilir veya eğitimde yeni ortaya çıkan problemler tanımlanabilir.

EDUCCON yıllık olarak düzenlenen uluslararası konferanstır. Sunum dilleri İngilizce ve Türkçe’dir.

İLETİŞİM
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Cebeci Yerleşkesi Cemal Gürsel Cad. 06590 Cebeci Ankara/Türkiye
editor@educcon.org