EDUCCON DİJİTAL YETKİNLİK & STE(A)M EĞİTİMİ

Dijital çağdaki ana Anahtar Yetkinlikler, Dijital Yetkinlik ve STE(A)M’dir. Dijital Yetkinlik sadece ICT araçlarını kullanmak değildir. Dijital Yetkinlik, istihdam, öğrenme, kendini geliştirme ve topluma katılım için BİT’in kendinden emin ve eleştirel kullanımını içerir. STE(A)M Eğitim ve işgücü geliştirmenin ana bileşeni olarak Dijital Teknolojilerin rolü artmaktadır.

STE(A)M eğitimi ve dijital yetkinlik kazanma yoluyla, insanlar donanım veya yazılımın “yalnızca tüketicisi” olmaktan kurtulabilirler. Yeni nesil dijital teknolojiler ve Web 3.0 paradigması toplumları şekillendirmeye başlamıştır. STE(A)M alanları da bu gelişmeler ışığında şekillenmektedir. Diğer birçok meslek gibi eğitimcilerin de hayatta ve güncel kalabilmeleri için dijital yeterlilik kazanmaları gerekiyor. Sonuç olarak, EDUCCON 2022’de Eğitim ve STE(A)M alanlarında dijital teknolojiler ana tema olarak belirlenmiştir.

Hibrit bir formatta (çevrimiçi ve yüz yüze konferans) gerçekleştirilecek olan EDUCCON 2022’de hem uni/metaverse’lerde katılım sağlanacak. Dijital Yetkinlik ve STE(A)M Eğitimi ile ilgili araştırma çalışmalarını, çalıştayları ve eğitim oturumlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Eğitim ve öğretim sürecinin her alanında ve türünde kullanılabilecek dijital teknolojilerin anahtar kelimeleri -bunlarla sınırlı olmamak üzere- aşağıda listelenmiştir:

DİJİTAL YETKİNLİK & STE(A)M EĞİTİMİ

DİJİTAL TEKNOLOJİLER (2D/3D oyun, 3D görselleştirme ve etkileşim teknolojileri, Yapay zeka, Otomatik akıl yürütme, Veri Görselleştirme, Dijital ikizler, Dağıtılmış bilgi işlem teknolojileri (blockchain vb.), Eğitimsel veri madenciliği ve öğrenme analitiği, Genişletilmiş akıllı mobil teknolojiler, İnsan-Bilgisayar -İnsan etkileşimi, İnsan-Web etkileşimi, Bilgi/Bilgi yönetimi, Akıllı yazılım aracıları, Eğitimde IoT, Oyunlarda IoT, OER – Açık eğitim kaynakları, Kişisel asistanlar, Kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları Eğitimde robotlar, Ölçeklenebilir vektör grafikleri (SVG), Akıllı EĞİTİMde sınıf uygulamaları (cihazlar), Sanal gerçeklik, Sanal dünyalar/İkinci dünya/Metaverse, Sanallaştırma)(Sanat Eğitimi, Bilgisayar Eğitimi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Yönetimi, Eğitim Bilişimi, Eğitim Psikolojisi, Mühendislik Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Endüstri Eğitimi, Öğretim Teknolojileri, Matematik Eğitimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Müzik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi, Sosyal Fen Bilimleri Eğitimi, Özel Eğitim, STE(A)M Eğitimi, Öğretmen Yetiştirme, Beden Eğitimi ve Spor, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Teknoloji Eğitimi, Türkçe Eğitimi)

EDUCCON 2022, her seviyeden bilim insanları, öğretmenler ve eğitimciler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler, eğitim yöneticileri, MEÖ sağlayıcıları ve aynı zamanda STE(A)M eğitimindeki en son bilimsel gelişmeler ve deneyimler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese yöneliktir. uygulamalar.

YAYIN
Kabul edilen tüm bildiriler, Eğitimde Dijital Teknolojiler ve STE(A)M başlıklı EDUCCON 2022 e-Bildiri Kitabında (ISBN’li) yer alacaktır. Ayrıca seçilen bildiriler TURJE ve C&I’de yayınlanmak üzere davet edilecektir.

Üç alıcı bir ödülle ödüllendirilecek

Öğretmen Makale Ödülü
Tez Sunum Ödülü
En İyi STE(A)M Uygulama Ödülü
Tüm ödüller, EDUCCON 2022’deki kapanış oturumunda EDUCCON Sponsorları tarafından duyurulacak ve sunulacaktır.

COVİD-19 GÜNCELLEMESİ
EDUCCON ekibi olarak COVID-19 salgını konusunda gerçekten endişeliyiz ve katılımcıların güvenliği önceliğimizdir. EDUCCON 2022 karma formatta (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde hem online hem de yüz yüze) yapılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Teklif Teslim Tarihleri: 15 OCAK 2022 – 10 MART 2022
Konferans tarihi: 24-25 MART 2022

#educcon #konferans #conference #education #educationconference