EDİRNE LİSELER ARASI PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU

Edirne’deki tüm özel ve resmi okulların / liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik sempozyum ile psikolojik kavram ve olguları günlük yaşam tabanında incelemek, tartışmak, çözüm önerileri hakkında düşünmek yoluyla farkındalık geliştirmek amaçlanmaktadır.

**Sempozyumumuza Edirne İl merkez ve İlçelerindeki tüm özel ve devlet liseleri
davetlidir.

**Sempozyumun ana teması BEN- BİZ ve PANDEMİ

**Sempozyuma katılım ücretsizdir. Ancak konaklama ve yol masrafları katılımcılara
aittir.

** Sempozyumda T.C. İçişleri Bakanlığının 20 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı
genelgedeki kurallara uyulacaktır.

2. Sempozyum Hakkında Açıklamalar
Edirne Merkez ve ilçelerdeki liselerin 9, 10, 11 ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik olacak bu sempozyum ile psikolojik kavram ve olguları günlük yaşam tabanında incelemek, tartışmak, çözüm önerileri hakkında düşünmek yoluyla farkındalık geliştirmek amaçlanmaktadır.

Sempozyumun ilk günü (11.03.2022) açılış ve sonrasında oryantasyon (kaynaşma) ve tema gruplarının
hazırlık çalışması (temalara yönelik belirlenen film, belgesel çalışması) yapılacaktır. İkinci gün (12.03.2022) ise ilgi alanlarına göre farklı tema başlıkları altında gruplanan öğrenciler alanlarında uzman konuklar tarafından yönetilen çalıştaylara katılacaklardır. Bu çalıştaylarda önceden hazırlandıkları tema hakkındaki sunumlarını da bu çalıştaylarda grupla paylaşacaklardır. Hazırlanacak olan sunumun içeriğinde öğrenciler tarafından birebir gerçekleştirilmiş derin bir araştırma bilgisinin yer alması önemlidir; bu konuda anket, röportaj vb. araştırma tekniklerinden yararlanılması tavsiye edilmektedir. Sunumların amacı belirlenen sorunsala çözüm getirmek değil, bu sorunsalın günlük yaşamdaki yerini (durumdan etkilenen kişiler, ortaya çıkan sorunlar vb. şeklinde) örneklerle
dayanaklandırarak ortaya koymaktır. Bu bağlamda temaları, uzman konuklarımızın katkılarıyla irdelemek hem içeriği zenginleştirecek hem de geniş bir bakış açısı sağlayacaktır. Sempozyumun son aşamasında çalıştaylarda temalara yönelik ortaya çıkan bilgi ve çözüm önerileri bildirge haline getirilecek ve tüm katılımcılarla genel bir oturumda paylaşılacaktır.

Çalıştaylarda öğrencileri yönlendirecek, uzman konuklarla bilgi paylaşımı yapacak, konu hakkında bilgi sahibi moderatör (çalıştay başkanı) bulunacaktır. Moderatörlerin seçimi Organizasyon Kurulu tarafından yapılacaktır.

Moderatör öğrenci seçimi TED Edirne Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinden seçilecektir. Trakya üniversitesi PDR bölümü ile işbirliği yapılarak moderatör öğrenci seçimi bu bölüme de duyurulacaktır.

Moderatör ve Moderatör yardımcılarının Görevleri:
– Konu hakkında bilgi sahibi olmalı,
– Çalıştaydaki bilgi paylaşımlarını, tartışma ortamını yönlendirmeli,
– Tartışmalar tıkandığında ortaya konu atmalı,
– Herkesin söz sahibi olabilmesini sağlamalı,
– Aynı temada olan öğrencilerle bağlantı içinde olmalı,
– Sempozyum tarihine kadar grubu ile en az 3 kez görüşme yapmalıdır. (Bu görüşmeler teknoloji aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.) Bu görüşmede yapılanlar, hazırlıklar organizasyon ekibine rapor etmeli,
– Ekibiyle birlikte teması hakkında bilgilendirici bir sunum hazırlamalı.
Bu sempozyum Edirne ilindeki ve ilçelerindeki özel okullar, Anadolu Liseleri ve devlet liselerine açık olarak düzenlenecektir. Sempozyumumuza katılım belli bir kontenjan ile sınırlıdır. Sempozyuma katılımcı okullar tarafından yapılan başvurular kontenjan dolana kadar gerçekleşecektir.
Sempozyum 11-12 MART 2022 tarihleri arasında Ted Edirne Koleji Anadolu Lisesinde yapılacaktır.
Sempozyum sonucunda çalıştaylarda ortaya konulacak ortak düşünceler kitapçık haline dönüştürülerek
ilgili kurum, kuruluşlara, üniversitelere, dijital medyaya, sivil toplum kuruluşlarına ve ilgili bakanlıklara sunulacaktır.

ANA TEMA: “BEN, BİZ VE PANDEMİ”
1. Pandemi Döneminde İnternet- Oyun Bağımlılığı
2. Pandemi Döneminde Zorbalık
3. Pandemi Döneminde Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)
4. Pandemi Döneminde Depresyon
5. Pandemi Döneminde Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve Panik Bozukluk
6. Pandemi Döneminde Hastalık Kaygısı Bozukluğu
7. Pandemi Döneminde Sosyal Fobi ve Sosyal İzolasyon
8. Pandemi Döneminde Öfke ve İrritabilite
9. Pandemi Döneminde Koronafobi ve Diğer Özgül Fobiler
10. Kişilik Bozuklukları

Son başvuru tarihi: 14 Şubat 2022

11-12 Mart 2022 / TED Edirne Koleji

8.TED Edirne Koleji Anadolu Lisesi Adres Bilgileri-Ulaşım Planı
Kocasinan Mah.E5 Karayolu Cad.Sazlıdere Mevkii 6.Sok. No:2/1 EDİRNE
0 284 226 00 04
info@tededirne.k12.tr