Edirne Belediyesi 15. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması

EDİRNE BELEDİYESİ
15. ULUSAL KIRKPINAR FOTOĞRAF YARIŞMASI
Şartnamesi
Konu ve Amaç: Kırkpınar: Ağası, başpehlivanı, cazgırı, davulcu ve zurnacıları, güreşleri, galibi, mağlubu, bezcisi, yağcısı, peşrevi, altın kemeri, çevirmecisi ve de seyircisiyle pek çok fotoğrafik öğeleri ile hayal edilemeyecek kadar zengin bir kültür iklimidir. Bu kültürün bütün değerleri yarışmanın konusu olabilir.
1- “653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri” kapsamında, 15. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması yapılması planlanmıştır.
2- Yarışma, Edirne Belediyesi yöneticileri, EFOD yönetim kurulu, TFSF Temsilcisi ve yarışma sekreteryası ile jüri üyeleri ve 1. derece yakınları dışında amatör ve profesyonel herkese açıktır.
3- Yarışmaya başvuru sayısal ortamda yapılacaktır. Her aday yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Siyah-Beyaz ya da Renkli eserle katılabilir. Fotoğraflar, kısa kenarı en az 2500 piksel ve 300 dpi olmak üzere, jpeg formatında, CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
4- Yarışmaya gönderilen fotoğraflar belgesel niteliği taşıdığı için, zorunlu iyileştirme müdahalelerinin dışında (renk, ışık, kontrast, ton, kadraj) fotoğraf işleme programları aracılığı ile herhangi bir başkalaştırmaya gidilmemelidir. Bir itiraz durumunda fotoğrafın orijinali istenebilir. Şartnameye uyulmadığı tespit edilen fotoğraf yarışma dışı bırakılır. Bu durum sonuçlar açıklandıktan sonra gerçekleşirse ödül iptal edilir. Yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
5- Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan uluslararası bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme ile ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
6- CD/DVD’lerin üzerine başvuru formuyla örtüşecek şekilde, 4 rakamlı bir rumuz yazılacak. CD/DVD içine kaydedilecek fotoğraflar ise şu şekilde isimlendirilecektir. (Örneğin 1234-1)
7- Her katılımcı, eksiksiz dolduracağı başvuru formunu ve CD/DVD’yi ayrı bir zarfa koyarak, zarfın üzerine rumuzu yazıp gönderecektir.
8- CD/DVD’lerin hasar görmeyecek şekilde gönderilmesine büyük özen gösterilmelidir. Aksi bir durumda, Edirne Belediyesi sorumluluk kabul etmeyecektir.
9- Yarışmada ödül alan ve satın almaya layık görülen fotoğrafların kullanım hakları Edirne Belediyesi ve sanatçıya ait olacaktır. Edirne Belediyesi, gerektiğinde eser sahibinin ismini belirterek fotoğrafları tanıtım amaçlı kullanabilecektir.
10- Eserler belge niteliği taşıyacağından katılım formuna mutlaka çekildiği tarih (yıl olarak) belirtilmelidir.
11- Sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili açıklama, Kırkpınar Haftası Programı belirlendikten sonra katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
12- Yarışmanın bir kataloğu çıkarılacak; yarışma sonrasında, ödül alan ve satın alınan fotoğraflar dışındaki tüm CD/DVD’ler, bu katalogla birlikte katılımcılara (elden teslim ya da posta/kargo vb yoluyla) gönderilecektir.
13- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; haklarında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan;
– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. İkinci defa kural ihlali suçu işleyen yarışmacılar TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılmak, bu şartların aynen kabulü anlamına gelir.
14. Yarışma sonunda ödül ve mansiyon alan fotoğrafların duyuruları Edirne Belediyesi internet sitesi, http://www.edirne.bel.tr , – Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği sitesi www.efod.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr sitesinden duyurulacaktır.
– Yarışma sonunda ödül ve mansiyon alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nun http://www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Katılım Tarihi : 04 Haziran 2014 (saat 17.30)
Seçici Kurul Toplanması : 06 Haziran 2014 Cuma
Sonuçların Açıklanması : 06 Haziran 2014
(Sonuçlar aynı gün yapılacak basın toplantısı ile açıklanacak ve aynı zamanda Edirne Belediyesi’nin www.edirne.bel.tr, TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği’nin www.efod.org.tr isimli web sitelerinde de yayınlanacaktır.)
SEÇİCİ KURUL:
Recep Gürkan Edirne Belediye Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı
Serdar İyiiz EFOD Başkanı , Fotoğraf ve Mozaik Sanatçısı
Behiç Günalan (UPI) Fotoğraf Sanatçısı
Enver Şengül Fotoğraf Sanatçısı
İlyas Göçmen (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Cengiz Karlıova (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
Dilek Yalçın Altay Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az 3 (üç) üye ile toplanabilir.
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü
2.500.- TL
İkincilik Ödülü
2.000.- TL
Üçüncülük Ödülü
1.500.- TL
Belediye Özel Ödülü
1.500.- TL
Mansiyon (2 adet)
500.- TL
Sergileme/Satın Alma (En fazla 30 adet)
100.- TL
TFSF Temsilcisi: Kemal Ergin
Yarışma Sekreteri:
Mehmet SEVİNİR – Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
E-posta: basinmd@edirne.bel.tr
edirnebelediyesi@gmail.com
Telefon: 0284 214 80 62
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2014/037 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.