Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İnovasyon ve Fikir Yarışması

Eczacılık Fakültesi Öğrencileri
Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İnovasyon ve Fikir Yarışması

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği, Pharmaino ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde eczacılık mesleğinde inovatif uygulama ve örnekleri çoğaltabilmek amacıyla ‘Geleceğin Eczacılığı İle İlgili İnovatif Uygulamalar’ konulu inovasyon ve fikir yarışmasının altıncısı için bugünden itibaren başvuruları açıyoruz.

Farmafikir ile eczacılık fakültesi öğrencilerinin mesleğimize dair yaratıcılığını öne çıkarmayı hedefleyerek genç beyinlerin yaratıcı ve inovatif fikirleriyle ortaya çıkan projelerin eczacılığa ve geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED), Pharmetic Akademi Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen Farmafikir projesi ile “Geleceğin Eczacılığına” genç beyinlerin fikir, düşünce ve projelerini iletebilmeyi hedefledik. Eczacılık fakültesi bulunan tüm üniversiteler ile 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında yapılan çalışmaları başarıyla sonuçlandırdık. 2022 yılında, yaptığımız çalışmaların bir ödülü olarak Eczacılık Mesleğine Hizmet kategorisinde Altın Havan Ödülü kazanarak, 2023 yılı için motivasyonumuzu ve gücümüzü arttırdık.

PGED olarak “Geleceğin Eczacılığına” katkı sağlayan inovatif yaklaşımları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen “Geleceğin Eczacılığı ile İlgili İnovatif Uygulamalar’’ konulu inovasyon ve fikir yarışması Farmafikir’in altıncısı için 10 Mart 2023 itibariyle başvuruları kabul etmeye başlıyoruz.
Farmafikir projesi ile;

● Eczacılık fakültesi öğrencilerinin 21. yüzyıl yetkinliklerine yönelik olan farkındalığının arttırılması,

● Eczacılık fakültesi öğrencilerinin mesleğin geleceğini tartışabilecekleri bir ortam oluşturulması,

● Eczacılık fakültesi öğrencilerinin mesleki geleceğe yönelik düşünmeye ve üretmeye teşvik
edilmesi,

● Mesleğin geleceği hakkında yaratıcı fikirlerin tartışılması,

● Mesleki farkındalığın arttırılması,

● ‘‘İnovasyon’’ ve ‘‘Fikir’’ kavramlarının mesleğimizde daha güçlü konuşulması,

● Başvuran projelerin deneyimli bir jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.
Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin “Eczacılık Mesleğine” dair yaratıcılığının önünü açmayı hedefleyerek “Eczacılık Fakültesi Öğrencilerini” bu doğrultuda teşvik etmek istiyor, genç beyinlerin yaratıcı fikirleriyle ortaya çıkan projelerin hem mesleğimize hem de geleceğin eczacılarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

2. BAŞVURU ŞARTLARI
1. Yarışmanın son başvuru tarihi 23 Nisan 2023 saat 23:59’dur. İlgili tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Başvurular başvuru bağlantısında yer alan form üzerinden yapılmalıdır. Posta, kargo, mail vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu takiben en geç 1 gün içinde yapılan başvurunun onaylandığına dair onay maili atılacaktır.

3. Başvurular, başvuru kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır. Başvuru kılavuzunda ve
başvuru taslağında yer alan tüm soruların cevapları başvuru dosyası içinde yer almalıdır.

4. Projeler, düzgün bir Türkçe ile ve net bir anlatımla hazırlanmalıdır.

5. Bir proje dosyası maksimum 30 slayttan oluşmalıdır.

6. Yarışma, Türkiye ve KKTC’deki tüm üniversitelerin eczacılık fakültesi lisans öğrencilerinin
başvurularına açıktır. Diğer lisans, önlisans veya lisansüstü bölümlerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Projeler, 16:9 formatında hazırlanmalıdır. Düzensiz görünümü engellemek adına teslim edilirken PDF formatına çevrilmelidir.

8. Proje dosyasında, taslakta da belirtildiği üzere, asansör cümlesi, ekip tanıtımı, problem, mevcut çözümler, rakip analizi ve projenin yenilikçi tarafı, hedef pazar, hedef kitle ve persona, projenin hedefleri ve faydaları, proje hikâyesi, zaman planlaması, iş modeli, bütçe planlaması, sürdürülebilirlik ve proje motivasyonları başlıkları yer almalıdır.

9. Projeler, uygulanabilirlik, yaratıcılık, proje konusunun önemi, özgünlük, etki potansiyeli, sosyal fayda ve yöntem başlıklarıyla değerlendirilecektir.

10. Başvurular bireysel veya ekip halinde yapılabilir. Ekipler en fazla 4 kişiden oluşmalıdır.

11. Ekip başvurularında 1 ekipten en fazla 4 katılımcının ismi sisteme girilebilir. Başvuru sırasında doldurulan başvuru formunda, katılımcı bilgileri ile ilgili bölümde ekipler maksimum 4 kişiden oluşabilir. Ancak projeler, hazırlama ve destek aşamasında 4’ten fazla kişi ile hazırlanabilir.

12. Ekip başvurularında iletişim, ekip lideri ile kurulacaktır.

13. Yarışmanın konu veya teknoloji sınırlaması yoktur. Yarışmaya başvuracak projeler teknoloji tabanlı olmak zorunda değildir. Her alandan projeler başvuru yapabilir.

14. Başvurularda başvuru formunun, başvuru dosyasının, ekip üyelerinin öğrenci belgelerinin, ekip veya kişi fotoğraflarının ve kişi/kişilerin iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

15. 1 katılımcı en fazla 3 proje ile katılım gösterebilir.

16. Yarışmaya katılmak için proje eğitimlerine katılma zorunluluğu yoktur. Eğitimler, proje
sürecinde kendini eksik hisseden yarışmacılara kolaylık sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

17. Başvuru döneminin ardından yapılacak olan ön eleme sonucunda seçilecek olan 5 proje, 10 Mayıs 2023’te İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak olan finalde jüri karşısında sunum yapacaktır.

18. Finale kalan projeler 1 Mayıs 2023 saat 20:00’da @farmafikir instagram hesabından duyurulacaktır.

19. Finale kalan projelerin proje liderleri final ve ödül törenine katılmak zorundadır. Ödül törenine katılmayı reddeden başvuru sahipleri diskalifiye edilecektir. Ödül töreni organizasyonuna farklı şehirlerden katılım gösterecek katılımcılar için yol ücretleri karşılanacaktır.

20. Kazanılacak olan para ödülü, ekibi temsilen ekip liderinin belirttiği banka hesabına ödenir.

21. Kazanılacak olan Girişimcilik Eğitimi ödülü, ödül törenini takiben 1 yıl içerisinde verilecek olan eğitimi kapsar.

22. Kazanılacak olan Mentörlük ödülü, ödül törenini takiben 1 yıl içerisinde proje dahilinde
danışmanlık ve mentörlük hizmetini kapsar.

23. Yarışmaya katılan projeler özgün olmalıdır. Farklı projelerden intihal durumu yaratan projeler değerlendirilmeyecektir.

24. Başvuruda bulunan tüm eczacılık fakülteleri arasından oransal olarak en fazla öğrencisi başvuru yapmış olan eczacılık fakültesine “2023 Yılı En İnovatif Eczacılık Fakültesi Ödülü” verilecektir.

25. Başvuruda bulunan tüm eczacılık fakültesi öğrenci toplulukları arasından sayısal olarak en fazla üyesi başvuru yapan öğrenci topluluğuna “2023 Yılı En İnovatif Öğrenci Topluluğu Ödülü” verilecektir.

26. 1 katılımcı maksimum 2 farklı öğrenci topluluğu adına başvuru yapabilir. Adayın üyesi olduğu daha fazla sayıda öğrenci topluluğu var ise ilk 2 sıraya yazılan topluluklar kabul edilecektir. 2 farklı öğrenci topluluğu ile başvuru yapılan durumlarda, ilgili katılımcı için her topluluğa 0,5 puan verilir.

27. Kazanılan ödüller devredilemez, çevrilemez.

28. Projelerin tüm yayın, basım ve paylaşım hakkı Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) ile katılımcı öğrenciye aittir.

29. Yarışma katılımcıları tarafından sunulan fikir ve önerilerin, fikir ve sanat eserleri kanunu ve ilgili mevzuata aykırılığı ya da 3. şahısların haklarını ihlal etmesi halinde sorumluluk katılımcıya aittir.

30. PGED, yarışmaya katılan hiçbir projenin, Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarına sahip olmayacaktır. Buhaklar, tamamen katılımcıların elindedir.

31. PGED, ödül kazanan proje fikirlerinin şirketleşmesi durumunda, yatırım önceliği hakkını elinde tutar.

32. Aynı/benzer konu ve kapsama sahip projelerde, başvuru önceliği ve detaylandırma faktörleri göz önüne alınarak ilgili projelerin yalnızca birinin kabulü yapılacaktır.

33. Projeler, mevcut eczacılık yasasına ve eczacılık etiğine uygun şekilde değerlendirecektir. Etik dışı bulunan veya yasaya uygun olmayan projeler 0 puan alacaktır.

34. Yarışmaya başvuran tüm katılımcılar başvuru şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

35. PGED, yarışma şartlarında ve belirlenen takvimde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

yarisma takvimi

4. ÖDÜLLER
Yapılan değerlendirme sonucunda verilecek olan ödüller aşağıda listelenmiştir:
● Birincilik Ödülü: 20.000 TL Para Ödülü, Girişimcilik Eğitimi Ödülü, Mentörlük Ödülü
● İkincilik Ödülü: 15.000 TL Para Ödülü, Girişimcilik Eğitimi Ödülü, Mentörlük Ödülü
● Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL Para Ödülü, Girişimcilik Eğitimi Ödülü, Mentörlük Ödülü
● Jüri Özel Ödülü: 7.500 TL Para Ödülü, Girişimcilik Eğitimi Ödülü, Mentörlük Ödülü
● Mansiyon Ödülü: 5.000 TL Para Ödülü, Girişimcilik Eğitimi Ödülü, Mentörlük Ödülü

5. BAŞVURU KILAVUZU
Başvurular, www.linktr.ee/farmafikir adresindeki kılavuza uygun bir şekilde, yalnızca internet üzerinden alınacaktır. Başvuru sırasında yine online olarak kişisel fotoğraf ve öğrenci belgesi yüklenmek zorundadır. Posta, kargo, mail vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu takiben 1 gün içinde başvurunun onaylandığına dair onay maili atılacaktır.

6. PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Proje değerlendirmeleri, alanında uzman jüri üyeleri tarafından oluşturulan kurul ile aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılacaktır:
– Uygulanabilirlik
– Yaratıcılık
– Proje Konusunun Önemi
– Özgünlük
– Etki Potansiyeli
– Sosyal Fayda
– Yöntem

7. İLETİŞİM BİLGİLERİ
farmafikir@gmail.com
http://www.pharmetic.org
https://www.instagram.com/farmafikir/
http://www.facebook.com/farmafikir

PHARMETİC GİRİŞİMCİ ECZACILAR DERNEĞİ
Adres: İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. No:9, K:5 D:11, Ataşehir/İSTANBUL
Tel : +90216 450 12 71
Fax: +90 216 577 45 61

PHARMAINO BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
info@pharmaino.com
https://www.instagram.com/pharmaino/

Fulya Mahallesi, 12/430, 34394, Şişli/İSTANBUL