ECREA 2012 Uluslararası İletişim Konferansı

 

Almanya’da Hamburg Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ECREA-2010 Hamburg Konferansının son gününde, Başkan François Heinderyckx 2012’deki ECREA (Avrupa İletişim Araştırmaları ve Eğitim Birliği) Uluslararası İletişim Konferansı’nın İstanbul’da toplanacağını açıkladı.

ECREA 2012’nin teması Toplumsal Medya ve Küresel Sesler olacak. Kuruluş İstanbul’un Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki konumunun küresel ölçekte gerçekleşmekte olan derin değişimi tartışmak için mükemmel bir platform sunduğunu düşünüyor.

Kararın alınmasında Hıfzı Topuz’un başkanı olduğu İLAD’ın (İletişim Araştırmaları Derneği) çabaları da rol oynadı. İki yılda bir düzenlenen konferans Marmara ve Bilgi Üniversitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirecek. İLAD yönetcileri ECREA-2012 için aday olan bir çok Avrupa ülkesi arasından Türkiye’nin seçilmesini gurur verici olarak niteliyor.

Kapanış toplantısında İLAD Genel Sekreteri Prof.Dr. Nurçay Türkoğlu, Türkiye’yi tanıtıcı kısa bir film gösterisinin ardından , iletişim akademisyenleri ve profesyonellerini 2012 ECREA toplantısı için İstanbul’a davet etti.

Türkiye’den bir çok iletişim akademisyeninin katıldığı konferansta onlarca genç iletişimci ve sosyal bilimci sundukları bildirilerle iletişimin yeni alan ve konularına katkıda bulundular. Hamburg 2010 konferansına katılanlar arasında dünyaca ünlü iletişimciler, Peter Golding, Paolo Mancini, Denis Mc Quail ve Kaarle Nordenstreng de vardı.

12- 15 Ekim günlerinde gerçekleştirilen ECREA-2010 Hamburg Konferansı bir ekip çalışmasının ürünü olarak göze çarptı. Hakemlerce titizlikle seçilmiş bildiriler, konferansın bilimsel kalitesine katkıda bulundu. Toplantının organizasyonu da kusursuzdu. Her toplantı süresinde bitti, tartışmalara vakit kaldı ve tartışmalar demokratik bir katılımla konferansın bilimsel değerine artılar kattı.

Hamburg Üniversitesi, konferansın her gününde yaklaşık 70 oturuma ev sahipliği yaptı. Üniversitede öğretim sürerken onlarca toplantı her gün üniversitenin olağan yaşamı içinde aktı, geçti. Kentle bütünleşmiş bir kampüs içindeki Hamburg Üniversitesi binalarıyla, yaşamıyla, öğrencileriyle kentin ayrılmaz bir parçasıydı.

ECREA nedir?

Biraz da ECREA ile ilgili bilgi verelim. ECREA iletişim alanın uzmanlarıyla genç akademisyenleri bir araya getirerek, iletişim araştırmalarının geniş bir platformda duyurulmasını sağlayan dinamik bir kuruluş.

Çok geniş bir topluluk olan ECREA’nın (European Communication and Education Association) amacı Avrupa’da iletişim araştırmalarında ve eğitiminde kalitenin arttırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. ECREA’nın üç önemli networkü var: CEE (Orta ve Doğu Avrupa), YECREA (Genç Biliminsanları) ve Kadınlar. 17 tematik bölümü olan ECREA her yıl iletişim doktora öğrencileri için yaz okulu düzenliyor. Ayrıca kitap olarak çıkardığı yayınları var. ECREA’ya kurumlar ve bireyler üye olabiliyor. Türkiye’den bireysel iletişim akademisyenlerinin yanında İLAD (iletişim Araştırmaları Derneği) da ECREA üyesi.

ECREA’nın her birinin başında değerli iletişimcilerin bulunduğu araştırma birimleri de şöyle: “Dinleyici ve İzleyici Araştırmaları “, “İletişim ve Demokrasi “, “İletitşim Tarihi “, “İletişim Hukuku ve Politikaları “, “Diaspora, Göç ve Medya “, “Dijital Kültür ve İletişim “, “Film Çalışmaları “, “Cinsiyet ve İletişim “, “Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim “, “Kişilerarası İletişim ve Toplamsal Etkileşim”, “Gazetecilik Çalışmaları”, “Örgütsel ve Stratejik İletişim”, “Siyasal İletşim”, “Radyo Araştırmaları”, “Bilim ve Çevre İletişimi”, ve “Televizyon Araştırmaları”. (ÖC/EK)