Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıEÇEV 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri Gençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması

EÇEV 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri Gençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması

EÇEV 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri Gençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bir yarışmadır.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 9. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri Gençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması başvuruları başladı!

İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, “Bir kitap kahramanı ve ben” teması işlenecektir.

 

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, öykü ve şiir; ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11, 12. sınıflar) olmak üzere iki dal ve iki kategoride düzenlendi.
 • Yarışma, İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin öğrencilerine açıktır. Her okul, yarışmaya dilediği/ uygun gördüğü sayıda öğrencinin birer öyküsü ve/ veya şiiriyle katılabilir. Bir öğrenci isterse iki dalda da yarışabilir. Öğrencinin, ödüle iki dalda da değer görülmesi durumunda, daha yüksek derecesi ödüllendirilir (Bir öğrenciye iki dalda birden ödül verilmez).
 • Yarışmaya gönderilecek yapıtlarda, belirlenen üst sınır (öykü için en çok 1000/ bin sözcük, şiir için en çok otuz dize) aşılmamalıdır.
 • Öykü ve şiirlerde işlenmesi istenen ana tema “Cesaret” tir.
 • Metnin başında yapıtın adı, sonunda metni yazan öğrencinin adı/ iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Öykü ve şiirlerde Türkçenin anlatım olanaklarına ve yazım (imla)-noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
 • Öykü Şiir Başvuru Formuyla birlikte şu 2 belge de yollanmalıdır:

– Veli/ Öğretmen İzin Yazısı,

– Veli/ Öğretmen tarafından doldurulup imzalanmış Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni

Başvurulara, bu belgelerin imzalı taranmış dijital kopyalarının eklenmesi yeterlidir.

 • Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen başvurular, ön değerlendirme kurulu ve seçici kurulca değerlendirilir.
 • Yarışmaya gönderilen şiir ve öykülerin telif hakları eser sahibine aittir. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, eser sahibini bilgilendirmek kaydıyla bu yapıtları yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılan öykü/ şiirlerin; başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluk eser sahiplerinindir.
 • Yarışmaya katılan öykü/ şiir üzerinde, seçici kurul, gerekli gördüğü takdirde editörlük çalışması yapabilir. Fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren başvurular değerlendirme dışı bırakılabilir.
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfına son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler/ şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı sorumlu değildir, başvuru sahipleri bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Veli izin yazısı ve kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir.
 • Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi:10 Kasım 2023 Cuma, 17.00

Değerlendirme:         11-20 Kasım 2023

Ödül Töreni:              3 Aralık 2023

Yarışma Kategorileri

 • Ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar)
 • Lise (9, 10, 11, 12. sınıflar)

Yarışma Dalları

 • Öykü
 • Şiir
Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.