EBBT2018

EBBT2018

Değerli Araştırmacı,

Dördüncüsü gerçekleştirilecek olan EBBT2018, EBBT’2016 ve EBBT’2017 toplantılarımızda olduğu gibi, uluslararası normlara uygun olarak IEEE-EMB teknik sorumluluğunda ve WOS indeksinde olabilmesi için gerekli başvurularda bulunularak, İstanbul AREL Üniversitesi bünyesinde 18-19 NİSAN 2018 tarihleri arasında Tepekent Yerleşkesi’ nde Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi’ nde gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Toplantının kapsamı sadece tıbbi cihazlardan alınan işaretlerle kısıtlı kalmayıp, her türlü sistemden alınan veriye uygulanan istatistiksel analiz ve karar destek sistemlerinin Yapay Sinir Ağları, Destek Karar Vektörleri, Bayes ve Karar Ağacı gibi sınıflandırıcılar veya K-En Yakın Komşu, K-Ortalamalar gibi kümeleme yöntemleri kullanılarak geliştirilen uzman sistemleri de içermektedir.

Mühendislik alanında akıllı sistem uygulamalarına ilişkin çalışmaların sunulması planlanmakta olup, EBBT’2018 ana konusu “Biyoteknolojide Büyük Veri” olarak belirlenmiştir.

EBBT, hem bildiri sahibi hem dinleyici tüm katılımcılara ücretsiz olan bir toplantıdır.

Tam metin bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için bildirinin EBBT’ de sunulması zorunludur.

EBBT Düzenleme Kurulu

Bildiri Konuları
Büyük Veri
Biyomedikal İşaret İşleme
Biyomedikal Görüntü İşleme
Makina Öğrenme
Akıllı Sistemler
Fizyolojik Sistemler ve Modelleri ve Benzetimler
Nörobilim
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Sinyal İşleme
Uzman Sistemler
Elektromanyetik Etkileşim
Enstrumantasyon
Biyomekanik
Doku Mühendisliği
Biyoinformatik
Malzeme
Robotik Uygulamalar
Sensörler
Mikro ve Nanoteknoloji
Hücre, Doku ve Genetik

Önemli Tarihler:

Son Bildiri Gönderme: 19 Ocak 2018
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 23 Şubat 2018
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 2 Nisan 2018
EBBT: 18-19 Nisan 2018

İstanbul Arel Üniversitesi
Tepekent Yerleşkesi

Adres
Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No:26 / K 34537
Tepekent – Büyükçekmece
İstanbul – Türkiye

Telefon
0850 850 2735

E-Mail
ebbt2018@arel.edu.tr