EBA 2. Fen Deneyleri Video Yarışması

EBA DENEY ORTAOKUL & LİSE
II. EBA FEN DENEYLERİ (FEN BİLİMLERİ, FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ) VİDEO
YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1. PROJENİN AMAÇLARI:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışmada Türk Millî
Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğretmenlerin deney içeren video
çekimi paylaşımları ile aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.
• Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında dersleri öğrencilere yönelik eğlenceli ve
dikkat çekici hale getirerek daha kalıcı öğrenme ortamı sağlamak,
• Derslerin deney ve etkinlik ağırlıklı yürütülmesini teşvik etmek,
• Farklı deney ve etkinliklerle öğretim programına uygun içeriği zenginleştirmek,
• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
• Ders içinde yapılan etkinliklerin diğer öğretmenlerle paylaşımını sağlamak,
• Eğitimde iyi örnekler oluşturmak,
• Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın tanıtılması kapsamında farkındalığı artırmak,
• Ortaya çıkan ürünlere EBA içeriğinde yer vererek bunları tüm paydaşlara sunmak

2. HEDEF KİTLE:
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullarında ve Bilim Sanat Merkezlerinde görev
yapan Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve
özel liselerde ve Bilim Sanat Merkezlerinde görevli Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenleri (Ücretli
öğretmenler de dâhildir.)

3. ANA TEMA:
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına, Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersi Öğretim
Programlarına uygun olarak deney videosu hazırlama

4. PROJENİN FAALİYETLERİ:
– EBA II. Fen Deneyleri Video Yarışması’nın Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel
ortaokullarında ve Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel liselerde ve Bilim Sanat
Merkezlerinde görev yapan Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerine duyurulması (Ücretli
öğretmenler de dâhildir.)
– Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğretmenleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğetmenlerinin
www.eba.gov.tr portalından başvuru formunun doldurulması ve çekilen videoların siteye
yüklenmesi,
– Yarışmaya gönderilen videoların ön elemeye tabi tutularak seçici kurula sunulması,
– Ön elemeyi geçen eserlerin seçici kurul tarafından değerlendirilmesi,
– Ön elemeyi geçen videolar için seçici kurulun değerlendirmesinin yanı sıra www.eba.gov.tr
portalı üzerinden izleyiciler tarafından en fazla beğeniyi alan videoya EBA Beğeni Özel
Ödülü verilmesi,
– Ödül töreni ve dereceye giren videoların gösterilmesi.

5. KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
• Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel ortaokullarında ve Bilim Sanat Merkezlerinde görev
yapan Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm
resmi ve özel liselerde ve Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan Fizik, Kimya ve Biyoloji
Öğretmenlerini katılabilir. (Ücretli öğretmenler de dâhildir.)
• Videolar Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretim Programına, Fizik, Kimya ve Biyoloji Dersi
Öğretim Programlarına uygun deneyleri kapsamalı, öğretim programındaki içerik ve
kazanımlarla ilişkili olmalıdır.
• Yarışmacılar bir veya birden fazla video ile başvuru yapabilirler.
• Videoların başında deneye ilişkin kısa bilgilerin bulunduğu jenerik yer almalıdır.
• Videoların süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 5 dakika olmalıdır. Süreyi aşan
videolar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Videoların değerlendirilmesinde; amaca ve kazanımlara uygunluk, yaratıcılık, kurgu ve özgün
anlatım, bilimsel yaklaşım, uygulanabilirlik, görsel ve işitsel nitelik dikkate alınacaktır.
Videolar dış veya iç mekanlarda çekilebilir. Videolar, eğitimi eğlenceli ve ilgi çekici hale
getirebilecek şekilde de kurgulanabilir.
• Deneyler uygulanırken güvenlik önlemlerine dikkat edilecek, alınacak güvenlik önlemi varsa
videoda belirtilecektir. Okullara kullanımı yasaklanan malzemelerin (civa gibi)
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
• Yarışmanın dili Türkçe’dir.
• Videolarda öğretmen anlatımı ve uygulaması yer almalıdır. Deney sesli veya görüntülü olarak
öğretmen tarafından sunulmalıdır. Sadece öğrenci sunumu ile çekilmiş videolar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının
25/12/2014 tarihli ve 63055260/10/6928168 sayılı “Ses, Görüntü ve Video Paylaşımı” konulu
yazısındaki tedbirler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazı ile ilgili olarak Milli Eğitim
Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 07.01.2015 tarihli düzenleme yazısı
doğrultusunda öğrenci velilerinden izin belgeleri alınmak koşuluyla öğrenci görüntülerinin
videolarda yer almasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Öğretmen, veli izin
belgelerini gerektiğinde ibraz etmek durumundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk
öğretmene aittir.
• Çekilen videolarda animasyon, benzetim (simülasyon) tarzındaki etkinlikler yer almamalıdır.
• Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş videolar başvurabilir. Gösterime uygun
görüntü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi yeterli görülmeyen videolar
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
• Başvuru sahibi öğretmenler kendi adına eba şifresi ile www.eba.gov.tr portalı üzerinden
yarışmaya katılabilir.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve video çalışmalarını katılım formu ile
birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.
• Başvuru sahibinin www.eba.gov.tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte yüklediği
video mp4 formatında ve maksimum 600 MB’a kadar olmalıdır.
• Videolarda internet site isimleri, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
• Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller: Yapılan deney ile ilgili videodan alıntı
yapılmamış 2 adet fotoğraf (300 dpi), öğretmenin fotoğrafı (300 dpi), öğretmenin özgeçmişi
(en fazla 100 kelime), videonun özeti (en fazla 100 kelime).
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun
firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmaya gönderilen eserlerdeki görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif
hakkı ve reklam ögeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki
sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz.
• Yarışmaya gönderilen videonun çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar
yarışmacıya aittir. Tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri
alınır.
• YEĞİTEK çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
• Yarışmaya katılan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından
eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde
kullanılabilir.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar
Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli
bilumum haklar için Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini
veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer
almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne
aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
• Yarışmacıların eserlerini son başvuru tarihine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili alana
yüklemeleri gerekmektedir.
• Yarışmaya katılan videolar; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde ilgili alan
öğretmenlerinden oluşturulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir. Nihai
değerlendirme, Yarışma Seçici Kurulu tarafından yapılacaktır.
• Ön elemeden geçen videoların izleyici oylaması da “www.eba.gov.tr” portalında
başlatılacaktır.

7. SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI:
– Seçici kurul; üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanları arasından her branş için
seçilen kişilerden oluşur. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü seçici kurulu
belirler.
– Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan
bir gözlemci seçici kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların
çözümlenmesine katkıda bulunur.
– Seçici kurul, videoları izlemeye başlamadan önce gözlemci ile birlikte ilk toplantısını yapar.
Bu toplantıda kendilerine EBA Fen Deneyleri Video Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha
sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
– Seçici kurul üyeleri, yarışma sırasında videoların hepsini birlikte izlemekle yükümlüdür.
– Seçici kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile
gerekçeli sonuçları Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne teslim etmekle
yükümlüdür.

8. ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
a. Fen Bilimleri / Fen ve Teknoloji Alanlarında
– 9 adet Başarı Ödülü 2.000 TL
– 1 adet EBA Beğeni Özel Ödülü 1.000 TL

b. Fizik Alanında
– 3 adet Başarı Ödülü 2.000 TL
– 1 adet EBA Beğeni Özel Ödülü 1.000 TL

c. Kimya Alanında
– 3 adet Başarı Ödülü 2.000 TL
– 1 adet EBA Beğeni Özel Ödülü 1.000 TL

d. Biyoloji Alanında
– 3 adet Başarı Ödülü 2.000 TL
– 1 adet EBA Beğeni Özel Ödülü 1.000 TL

e. Lise Alanında 1 adet Prof. Dr. Aziz Sancar Özel Ödülü: 2.000 TL

* Tüm ödül kazananlara kitap seti de hediye edilecektir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ:
• Eserlerin Başvuru Tarihi : 08 Şubat 2016 – 18 Mart 2016
• Eserlerin Ön Değerlendirilmesi : 21 Mart 2016- 04 Nisan 2016
• EBA Beğeni Özel Ödülü İzleyici Oylaması : 04 Nisan 2016- 04 Mayıs 2016
• Eserlerin Seçici Kurul Tarafından Değerlendirilmesi : 02 Mayıs – 04 Mayıs 2016
• Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 05 Mayıs 2016
• Ödül Töreni : 12 Mayıs 2016

Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.

İLETİŞİM: deney@eba.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.