Each Chıld is Invaluable 2021 (Her Çocuk Çok Değerlidir)

Each Child İs Invaluable 2021

Şehit Hakan Toydemir İlkokulu Sınıf Öğretmeni Zeynep USLU, 3/E Sınıfı öğrencileri ile birlikte “Each Child is Iınvaluable 2021” projesini yürütmektedir.. Proje dezavantajlı öğrencilerin yenilikçi öğrenme teknikleri ile derslerde daha aktif olmasını hedeflemektedir. Öğrencilerdeki dezavantajların avantaja çevrilmesi etkinliklerini içermektedir. Dikkat ve odaklanmayı artırıcı çalışmalar yapılmaktadır.