e-Twinning Odaklanıyorum Bak Neler Yapıyorum Projesi

PROJE LOGOMUZ
e-Twinning Odaklanıyorum Bak Neler Yapıyorum Proje Logomuz

 

3                                                                                      11111

e-Twinning ODAKLANIYORUM BAK NELER YAPIYORUM PROJESİ

e-Twinning Odaklanıyorum Bak Neler Yapıyorum Projesi kapsamında DENİZLİ-Babadağ Kelleci İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerimiz Adviye BOLU’nun mentorlüğünde; 1. Sınıf müfredata uygun kazanımlara yönelik inovasyon ve yaratıcı metotları içeren faaliyetleri ekip ruhu işbirliği içinde gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz projede yer alan 10 Türk ortak öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte projedeki etkinlikleri, planlanan sürede tamamladı. Proje sürecinde öğrencilerimizin fikirlerine yönelik çalışmaları, kendilerinin seçmelerine imkan sağlandı. Kendi avatarlarını oluşturdular, avatarlarını konuşturdular. Dikkat ve odaklanma becerilerini geliştirici kodlama ve mandala etkinlikleri yaptılar. e-Twinning Twinspace kullanmayı deneyimlediler. Eğlenerek öğrenmeyi keşfetmelerini sağlayan  Adviye BOLU’NUN hazırladığı Jıgsaw Planet web 2.0 puzzle oyununu oynadılar. Ders kazanımlarını yenilikçi yaklaşımlarla desteklemek, öğrencilerimizin özgüvenine ve kendini ifade etme becerisine olumlu katkı sağladı. Kolaj çalışmaları ile yaratıcı ürünler ortaya koydular. Yapılan webinarlar ile kültürler arası etkileşim sağlanarak, sosyalleşme ve ifade etme becerileri gelişti. Projede sevgi, saygı, yardımlaşma, vatanseverlik, hoşgörü, empati gibi yerel ve kültürel değerlerin önemini yaşayarak öğrendiler. Proje ile ilgili duygularını ve düşüncelerini anketler ile ifade ettiler. Proje paydaşlarımız ile işbirlikçi ve ortak ürün çalışmalar ortaya koymanın mutluluğunu yaşadılar. Projede yer alan öğrencilerimiz eğlenerek öğrenmeyi ve öğrenme becerisini, teknolojik yenilikçi yaklaşımlarla desteklemeyi keşfetti. Proje sürecini WortArt etkinlikleri ile değerlendirdiler. Proje sürecinde velilerimiz de her aşamada aktif katılım sağladı.

Adviye BOLU, e-Twinning Odaklanıyorum Bak Neler Yapıyorum Projesi’nin Kelleci İlkokulu 1/A Sınıfı öğrencilerimizin dikkat ve odaklanma sürecini geliştirici katkılar sağladığını ifade etti. Yapılan öğrenci, veli ve öğretmen anket değerlendirme sonuçlarına göre de projenin olumlu katkı sağladığını ortaya koyduğunu söyleyen Adviye BOLU, proje sürecinin öğrencilerimize verimli, eğitici, eğlenceli, yaratıcı ve yenilikçi bilgi deneyimleri kazandırdığını ifade etti.