E-BİKO

 

Yarışma, ilköğretim ve ortaöğretim kurumu öğrencilerine yöneliktir.Yarışmaya başvuru tarihinde öğrencilerin öğrencilik statüsünün sürmesi şarttır.
Projelerle sahipleri arasındaki kimlik ilişkisi yalnızca proje sahiplerine verilecek kullanıcı adı ile sağlanacaktır. Bu kullanıcı adı tüm yarışma belgelerinde (sunum, rapor, vb) yer alacaktır. Belirlenen kullanıcı adı dışında isim,okul adı,amblem vs.. tanıtıcı bilgi kullanılmayacaktır.

Yarışmaya online başvuru yapan yarışmacılarımız katılma hakkına sahiptir.

Yarışmaya online olarak başvurmak tüm koşulları kabul etmek anlamına gelir.

Yarışmaya bireysel veya grup olarak başvuru yapılabilir.

Yarışmaya grup halinde en fazla 3 kişi katılabilir.

Grup katılımcılarına ödül kazanması halinde ekip adına tek bir ödül verilecektir.

Grup katılımcıları aynı kategoride (ilköğretim veya ortaöğretim) yer almak şartıyla farklı okullarda öğrenci olabilir.

Projeler sayısal (dijital) ortamda hazırlanmak zorundadır. Bunun dışında gerçekleştirilen projeler kabul edilmeyecektir.

Projelerin özgün olması şart olup, projenin daha önce (2011 yılı organizasyonları hariç) herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmaya katılmamış olması şarttır. Bu kurala aykırı davranan yarışmacı Yürütme Kurulu tarafından elenecektir.

Bir proje için bir danışman öğretmen belirlenecektir. Sonradan  danışman öğretmen değişikliği yapılmayacaktır.

Yarışma üç aşamalı olacaktır. Ön değerlendirme, proje itiraz, sunum ve ödül töreni şeklinde yapılacaktır.

Değerlendirme her yarışma alanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Katılımcılar ilköğretim ve ortaöğretim  kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Yarışmacılar sisteme proje ve proje raporunu  yüklemek zorundadır.

Yarışmacılardan web sitesi/portal, eğlenerek öğrenelim/animasyon ve yazılım geliştirme  alanlarında başvuranlar  ftp alanına en fazla 50 Mbyte boyutunda veri transfer edebilir , diğer alanlarda ki yarışmacılar ise en fazla 10 Mbyte veri transfer edebilir.

Organizasyon sekreterliği tarafından yarışmacılara ayrılan ftp alanın üzerinde veri transfer etmek isteyen yarışmacılar(web sitesi/portal, eğlenerek öğrenelim/animasyon ve yazılım geliştirme) projeleri cd/dvd ortamında gönderebilir.

Yarışmacılar final sunumunda ön değerlendirme için gönderilen  sunumların düzenlenmiş ve farklı hali ile sunum yapabilirler.

Proje itiraz başvuru süresi belirtilen tarihler arasındadır. Bu süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar ile ilgili değerlendirmeleri  jüri üyeleri ve yürütme kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışmacıların kullandıkları programların lisans sorumlulukları kendilerine aittir. Organizatör kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yarışmacılara gerçekleştirdikleri işlemler sonucunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine ileti gönderilecektir.

Yarışmacılar şikayet,istek ve dileklerini organizasyon sekreterliğine web sitesi üzerinden yapacaktır. Web sitesine yapılan başvuruların dışındaki başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yarışmacıların organizasyon sekreterliğine iletmiş olduğu şikayet,istek ve dilekleri en geç 7 gün içersinde ilgili yarışmacılara cevap yazılı olarak bildirecektir.

Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreterliğinden yarışma süreci, detayı ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir

Organizatör kurumlar organizasyonun içeriği ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yapılan değişiklikler resmi web sitesi www.ebiko.org üzerinden yayınlanır
 

 

Yarışma Alanları
 
İlköğretim Kategorisi:
1. Web Sitesi / Portal Tasarımı
2. Eğitimde Bilişimin Yeri

3. E-Gelecek

4. Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon

 
Ortaöğretim Kategorisi:
1. Web Sitesi / Portal Tasarımı

2. Eğitimde Bilişimin Yeri

3. Yazılım Geliştirme

4. Bilişimde Ar-Ge

5. Eğlenerek Öğrenelim / Animasyon
 

 

Değerlendirme Ölçütleri
 
İÇERİK:1. İçerikte özgünlük: Yeni ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış konulardan seçilmiş olması önemlidir. Derleme ve yatoplama, bilimsellikten uzak bilgilere fazla yer verilmemelidir.
2. Kaynaklar: Hazırlanan projede faydalanılan kaynaklar ayrıca belirtilmelidir.

3. Zenginlik: Çok fazla kaynaktan araştırma yapılarak hazırlanmış ve zengin bir içeriğe sahip olmalıdır. Bunun hazırlanması sırasında tekrarlara yer verilmemelidir.

4. Doğruluk: İçeriğin zenginliği kadar doğru ve güvenilir olması da önemlidir. Bu nedenle tasarımın hazırlanmasında faydalanılan kaynakların güvenilir kaynaklar olmasına dikkat edilmelidir.

TASARIM:
1. Özgünlük: Hazırlanacak projelerin daha önce başkaları tarafından yapılmamış veya aynı kişiler tarafında yapılmış ise, başka bir yarışma v.b. yerlerde sunulmamış olması gerekir. Yani özgün bir içerik yapısına sahip olmalıdır.

2. Görsellik: Estetik açıdan göze hitap etmelidir. Gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. İşin önemli kısımlarına ağırlık verilmelidir.

3. Düzen: Kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

FONKSİYONELLİK (İşlevsellik):

1. Kolay Kullanım: Hazırlanan projenin kullanıcı dostu olması, konu hakkında daha önce bilgisi olmayanların bile kolayca “ adapte” olması beklenir.

2. Düzgün Çalışması: Hazırlanan projenin uygulanması sırasında eksik bırakılmış, tamamlanmamış işlemleri olmamalıdır. Bütün işlemlerde bir bütünlük olmalıdır.

3. Uyum: Hazırlanan projenin bütün başlık ve alt başlıklarının birbirleri ile ahenk içerisinde olmalısıdır.

TEKNOLOJİ:

1. Kullanılan Programlar: Hazırlanan projede kullanılan programların güncel ve kolay elde edilebilen türden olması ve ayrıca bir teknoloji ürünü olması beklenir.

2. Yazılımlar: Hazırlanan projeyi gerçekleştirecek kişilerin, kullanılan yazılımlar (Programlar) hakkında yeterli bilgiye sahip olması beklenir. Aynı zamanda yazılımların çeşitli ve birbirlerini destekleyici türden olması da önemlidir.

3. Scriptler (Betikler): (WEB sayfası hazırlamada kullanılan) Scriptlerin tasarımın neresinde ve amaçla kullanıldığı, tasarımcılar tarafından bilinmelidir. Hazır scriptler fazla kullanılmamalıdır.