DÜZGÜN ÇOKGENLERİN FARKLI KÖŞEGEN SAYILARI

Bu Benim Eserim Proje Yarışması
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Fen ve Matematik Proje Yarışması
İli : Trabzon
Okulun Adı:
Özel Alpaslan İlköğretim Okulu
Hazırlayan Öğrenci:
Gamze ÖZGÜR
Danışman Öğretmen:
Muhammet ÖZDEMİR
PROJE AMACI:
1.DÜZGÜN ÇOKGENLERDE FARKLI KÖŞEGEN SAYISINI BULMAK. 2.DÜZGÜN ÇOKGENLERDEKİ HERBİR FARKLI KÖŞEGENİN SAYISINI BULMAK.

PROJE HEDEFİ:
DIŞBÜKEY DÜZGÜN ÇOKGENLERİN SAYILARININ ÖZELLİKLERİNİ İNCELEYİP FORMÜLİZE ETMEK.

PROJE ÖZETİ:
N KENARLI DÜZGÜN ÇOKGENLERDE 1. N ÇİFT İSE N/2 – 1 TANE, N TEK İSE (N-1)/2 -1 TANE FARKLI KÖŞEGEN VARDIR. 2. N ÇİFT İSE EN BÜYÜK KÖŞEGEN SAYISI N/2 VE DİĞER KÖŞEGENLERİN SAYISI N TANEDİR. N TEK İSE TÜM FARKLI KÖŞEGEN SAYISI N TANEDİR.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
PROBLEM: DÜZGÜN BİR ÇOKGENDE N.(N-3)/2 TANE KÖŞEGENDEN UZUNLUKLARI İTİBARİYLE KAÇ TANESİ FARKLI VE BUNLARIN HERBİRİNDEN KAÇAR TANE VARDIR? HİPOTEZ: DÜZGÜN DÖRTGENDEN BAŞLAYARAK DİĞER ÇOKGENLERİ İNCELEYEREK OLUŞABİLECEK ÖRÜNTÜ YARDIMIYLA FARKLI KÖŞEGEN SAYILARINI FORMÜLİZE EDEBİLİRİZ. VERİLER: PROBLEM TESPİTİ YAPILDIKTAN SONRA DÜZGÜN ÇOKGENLERİN KÖŞEGENLERİ ÇİZİLDİ. ÇİZİMLER EKTEDİR.

KULLANILAN YÖNTEMLER:
DENEME, AKIL YÜRÜTME, TÜMEVARIM YÖNTEMLERİ KULLANILMIŞTIR.

ULAŞILAN SONUÇLAR:
N KENARLI DÜZGÜN ÇOKGENLERDE 1. N ÇİFT İSE N/2 – 1 TANE, N TEK İSE (N-1)/2 -1 TANE FARKLI KÖŞEGEN VARDIR. 2. N ÇİFT İSE EN BÜYÜK KÖŞEGEN SAYISI N/2 VE DİĞER KÖŞEGENLERİN SAYISI N TANEDİR. N TEK İSE TÜM FARKLI KÖŞEGEN SAYISI N TANEDİR.

SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLMESİ:
DÜZGÜN BİR ÇOKGENDE N.(N-3)/2 TANE KÖŞEGENDEN UZUNLUKLARI İTİBARİYLE KAÇ TANESİ FARKLI VE BUNLARIN HERBİRİNDEN KAÇAR TANE OLDUĞU FORMÜLİZE EDİLDİ.

KAYNAKLAR:
ÇEPNİ SALİH, ARAŞTIRMA VE PROJE ÇALIŞMALARINA GİRİŞ, KTÜ, TRABZON 2007 GÜRLÜ ÖMER, MERAKLISINA GEOMETRİ, ZAMBAK YAYINLARI, İSTANBUL 2002

PROJENİN TAKVİMİ:
16 KASIM: PROBLEM TESPİTİ, LİTERATÜR TARAMASI 16 ARALIK: PROBLEMİN DÜZGÜN ÇOKGENLER ÜZERİNDE UYGULANARAK ÖRÜNTÜ OLUŞTURULMASI 11 OCAK: ULAŞILAN SONUCUN KONTROLÜNÜN YAPILMASI.

PROJE BÜTÇESİ:
O TL.

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR:
OKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİNDEN DESTEK ALINMIŞTIR.