Düzce Üni. Yükseköğretimde Kadın Liderliği Programı

Ülkemizde Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirmeyi ve Güçlendirmeyi amaçlayan ilk çalıştay Üniversitemiz tarafından 29 Kasım 2012 tarihinde “Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Çalıştayı” adı ile düzenlenmiştir. Çalıştayda, kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını destekleyecek liderlik eğitimlerinin geliştirilmesi ve mentorluk ağı kurulması ihtiyacı da tarafımızca öneri olarak dile getirilmiştir.

Bu doğrultuda “TULİP: Türk Üniversiteleri Liderlik İyileştirme Programı / Turkish University Leadership Improvement Program”ı kapsamında kadın akademisyenlerin yöneticilik ve liderlik görevleri için aday olmalarını desteklemek üzere, yine ülkemizde ilk olarak, 26-27 Nisan 2013 tarihleri arasında “Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı” Üniversitemiz ve Elginkan Vakfı işbirliğiyle düzenlenmiştir. Bu programa Türkiye’nin 26 ilinden 29 üniversiteden idari görevleri bulunan 30 kadın yardımcı doçent katılmıştır.

Nisan 2013’ten bu yana, yurt içinden ve dışından, kadın ve erkek akademisyenlerden ve çeşitli kurumlardan programımızın tekrarlanması talebi almaktayız ve bundan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Programı, tüm Türkiye’ye ve yurt dışına taşımayı ve erkek akademisyenleri de kapsayıcı şekilde büyütmeyi planlamaktayız.

Yoğun ilgi ve talep doğrultusunda, Düzce Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 22-24 Ekim 2014 tarihlerinde “II.Yükseköğretimde Kadın Liderliğini Geliştirme ve Güçlendirme Eğitim ve Mentorluk Programı”nı düzenlemekteyiz.

Programın yapısı, öğrenmeye ve deneyim paylaşımına dayalı olup, standart ders anlatımının ötesinde liderlik uygulamalarına ve çeşitli konularda pratik önerilere dayalı biçimde liderliğin kadın yönetici için kritik alanlarını güçlendirecek şekilde tasarlanmıştır. Program, kadın akademisyenleri liderliğe teşvik etmeyi, onları bu konuda eğitmenin, desteklemenin ve geliştirmenin ötesinde ilham vererek rol model oluşturmayı ve böylece cesaretlendirmeyi amaçlanmaktadır.

Ücretsiz olarak verilecek eğitim programına doçent veya profesör unvanına sahip, idari görevi olan ve/veya idari bir göreve aday olmayı düşünen kadın akademisyenlerimiz başvurabileceklerdir. Kontenjanı 30 kişiyle sınırlı programa yapılan başvurular Üniversitemiz tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Programdan faydalanacak kişilerin belirlenmesi için, doçent ve profesör unvanına sahip kadın akademisyenler tarafından 13 Ekim 2014 günü mesai bitimine kadar ekteki ön başvuru formunun doldurularak Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. Ön başvurunun; elektronik olarak dukam@duzce.edu.tr elektronik posta adreslerimize gönderilmesi yeterli olacaktır. Başvuru yapan aday katılımcılardan katılımı onaylananlar Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) web sayfasında (http://www.dukam.duzce.edu.tr/) ilan edilecek ve katılımcılar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.

II. YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME EĞİTİM VE MENTORLUK PROGRAMI PROGRAM TASLAĞI
Zaman
22 Ekim 2014
14:00
18:00
Otele Giriş Liderlik-Kişilik Testi-Uygulama-Yrd.Doç.Dr. Meral Elçi
Akşam Yemeği
Zaman
23 Ekim 2014
10:30-11:30
Açılış Töreni (Düzce Üniversitesi Toplantı Salonu)
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Doç.Dr. Ayşenur İSLAM
11:30-11:45 Toplu Fotoğraf Çekimi
11:45-12:30 Otele transfer
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13.30-15:00
Eğitim Oturumu
Yönetim Dünyasında Etkileşimci ve Dönüşümsel Liderlik
Prof.Dr.Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
15:00-17:00
Çay/Kahve arası ve Mentorluk Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Ayşe SOYSAL
17:00-18:30
Eğitim Oturumu
Strateji ve Vizyon Yoluyla Dönüşüm
Neslihan TÖZGE
18:30-19:30 Akşam Yemeği
19:30-
Liderlik ve Kişilik Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması
Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ
Zaman
24 Ekim 2014
08:45-10:30
Eğitim Oturumu
Çatışma ve Müzakere
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
10:30-10:55 Çay/Kahve arası
10:55-12:45
Eğitim Oturumu
Çatışma ve Müzakere
 Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:00
Eğitim Oturumu
Liderlik Psikolojisinde Kadın ve Erkek Paradigması
Prof.Dr. Nevzat TARHAN
15:00-16:30
Çay/Kahve arası ve Mentorluk Oturumu
Moderatör: Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU
16:30-17:15 Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Toplu Fotoğraf Çekimi Kapanış ve Otelden Ayrılma
II. YÜKSEKÖĞRETİMDE KADIN LİDERLİĞİNİ GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME EĞİTİM VE MENTORLUK PROGRAMI PROGRAMI ÖNTALEP FORMU
Lütfen yazınız
ADI SOYADI:
ÜNVANI:
ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTE:
BÖLÜM:
ÇALIŞMA ALANI:
VARSA İDARİ GÖREVLERİ:
Ön başvuru için formunu doldurarak dukam@duzce.edu.tr  adresine gönderiniz.
Tel: 0 380-542 1100 Dahili: 4548 (Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterliği-Arzu COŞKUN)
(Ön talebinizin ulaştığına ve başvurunuzun sonucuna tarafınıza e-posta mesajları gönderilecektir)
Hatırlatma: Program ve 22-23 Ekim 2014 tarihlerinde eğitimin gerçekleşeceği otelde tam pansiyon konaklamaücretsizdir. Ancak yol giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. 22 Ekim 2014 tarihinde İstanbul/Ankara havalimanlarından öğleden sonra bir araç kaldırılacaktır. 24 Ekim 2014 tarihinde de saat 17.30’da Düzce’den İstanbul’a/Ankara’ya havalimanına gitmek üzere araç kaldırılacaktır.