“Düşünüyorum, Öyleyse Varım” eTwinning projesi

b7a00c24e

Gülbahar Hatun Anaokulu (Yıldırım-BURSA) Mavi (öğle) sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Neslihan AKYILDIZ rehberliğinde “Düşünüyorum Öyleyse Varım” eTwinning projesini yürütmektedirler. Proje; dünyada oldukça yaygın olan ve ülkemizde de yeni yaygınlaşmaya başlayan çocuklarla felsefe eğitimini konu almaktadır. Belirlenen nitelikli çocuk kitapları çocuklara okunarak felsefi sorgulaması öğrencilerimiz ile birlikte yapılmaktadır. Kendi düşüncesini özgürce ifade eden ve başkalarının düşüncelerine saygı duyabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde de proje faaliyetleri aktif şekilde devam etmektedir.

a76962998 opt