DÜŞÜNEBİLME BECERİSİ

blog
Emel Doğru

Düşünme sistematiğimiz evrenin düzenini keşfetme yeteneğimizdir. Bu sistematiği çözmek için şüphesiz en önemli faktör b(ilgi) yeteneğimiz olmalıdır. Bilgi kazanmadan beceri geliştirmek biraz zorlaşabilir, duyguya, beceriye dönüşmeyen bilgi pratik açıdan yeterli kalmayacaktır değişen dünyanın günlük rutinlerin uyumunda yetersiz kalacaktır. Yeni nesil ve gelecek olan her nesil yaşamın  gelişimine, çeşitliliğine tanık olacaktır. İnsanın büyük bir rolü olduğu değişen dünyaya adapte olma konusunda bütünsel anlamda bir gelişim seyretmesi gerekmektedir.Eğitimcilerin öğrenme yararlıdır düşüncesinden edinilen bilginin beceriye, duyguya dönüştüğünde anlam kazandığı düşüncesine evrildiği takdirde nitelikli bir dönütü olacaktır. Bireyin kendi düşünme sistematiğinin farkında olması düşünmeye ilişkin algoritmasını oluşturması performans uygunluğu açısından önemli bir aktarım sağlayacaktır.Bilişsel farkındalığa önemli bir katkı sağlayacaktır.

Genel kuramlara bakacak olursak Bilişsel Farkındalığın çoğunlukla iki ana parantezde yer aldığı görülmektedir:

1)Bilgi ve Kendi Kendinin Denetimi

2)Bilgi ve Sürecin Denetimi

BİLGİ ve KENDİ KENDİNİN DENETİMİ

Odaklanma ve sürdürülebilir bir başarı kendini vermeyi kapsar. Bunun boyutuna bakacak olursak öğrenen kişi belli bir konuda konuyu pek çok perspektiften kendisinin içselleştirmesi ve verdiği çabanın,başarma yetisinin değeri ölçüsünde tutum sergiler.Aksi takdirde sergileyeceği tutum öğrenme ortamına olumsuz etki edecektir.Kendi kendinin denetimi için konuya karşı oluşturulacak tutumun farkındalığını oluşturmaktır.Dikkat genelde U-T etkileşimiyle doğru orantılıdır.Eğer bilgi benim duygularıma,duyularıma vs hitap ederse öğrenirim vegerekli performansı sergilerim.

 

BİLGİ ve SÜRECİN DENETİMİ

Süreç denetimi planlama,düzenleme ve değerlendirme süreçlerinde oluşur.Planlama bir strateji olarak ele alınabilir ve nicelik bakımından özel amaçlar edinilmelidir.Düzenleme daha çok alt ve genel amaçlara hizmet eder değerlendirme ise mevcut gelişme seyrinin durumu hakkında karar veren zihinsel argüman dayanağıdır.

 

Emel DOGRU
Hello, Emel DOĞRU, I graduated from Mustafa Kemal University, primary school teacher, I am working at Sivrikavak Primary School in Altınözü district of Hatay. Because of the younger age group I work with, I attach importance to developing myself in a holistic way to enable the child to learn through concrete experiences, to support mental process skills with a constructivist approach and to provide work discipline. I think it will increase your professional enthusiasm. I take advantage of opportunities because I believe that the use of technology should be integrated into education.