Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması

1. Amaç
CEMER’in ikincisini düzenleyeceği Düşten Gerçeğe Tasarım Yarışması’nın amacı; kent yaşamının getirdiği alışkanlıkları değiştiren, yoğun kent ortamında çocuklara nefes aldıran ve sosyal hayatı canlandıran GELECEĞİN OYUN PARKI tasarımlarına yönelik yenilikçi ve yaratıcı fikirleri desteklemektir.

2. Tema
GELECEĞİN OYUN PARKI projelerinin bugünün ve yarının çocuklarına yönelik, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak geleceğin OYUN ve OYUN EKİPMANLARININ tasarlanmasıdır.

3. Organizasyon
Yarışma Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

4. Kategoriler ve Katılım Koşulları:
Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.
Genel Katılım Kuralları:
Öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerde belirtilmiştir.
a. Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.
b. Yarışmaya cemerdustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
c. Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.
d. Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/yarışmacılara aittir.

Öğrenci Kategorisi:
a. Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya T.C. vatandaşı olmayan kişiler için T.C. üniversitelerinin c maddesine belirtilen ilgili bölümlerinin lisans veya yüksek lisans derecelerinde öğrenci olmaktır. Eğitimlerine ilgili bölümlerin yurtdışındaki üniversitelerin eşdeğer programlarında devam eden T.C. vatandaşları da yarışmaya katılabilirler.
b. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
c. Öğrencilerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitimlerini sürdürüyor olmaları gerekmektedir.
d. Grup katılımlarında grup elemanlarının tümünün öğrenci olması ve en az bir öğrencinin (c) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT: İlgili bölümlerin lisans veya yüksek lisans programlarından 2016 yılı içerisinde mezun olmuş ya da olacak kişiler öğrenci kategorisinden başvuru yapma hakkına sahiptir.
Profesyonel Kategorisi:
a. Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak veya – T.C. vatandaşı olmayan kişiler için geçici T.C. kimlik numarasına sahip olmaktır.
b. Profesyoneller yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
c. Yarışmaya katılacak profesyonellerin üniversitelerin Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerine bağlı tüm bölümlerinde ve farklı fakülteler bünyesindeki tüm Peyzaj Mimarlığı bölümlerinden lisans ya da yüksek lisans derecesi ile mezun olması koşulu aranır.
d. Grup katılımlarında grup elemanlarından en az bir profesyonelin (c) maddesindeki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir.

5. Katılım Şekli

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma başvuruları “www.cemerdustengercege.com” web sitesi üzerinden iki aşamalı ve online olacaktır. Online başvuru yarışmacıların Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmesi (dijital onay) ve aşağıda listelenen başvuru maddelerinin web sitesi aracılığıyla doldurulması suretiyle yapılır.

1. Aşama: Başvuru hesabının oluşturulması.
Başvuru hesabını oluşturmak için yarışmacıların kimlik bilgilerinin siteme kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt eksiksiz tamamlandığında yarışmacıların projelerini yüklemeleri için başvuru hesabı oluşturulacaktır. Başvuru hesabına erişim sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan RUMUZ ve HESAP ŞİFRESİ aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler başvuruda beyan edilen e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. Yarışmacılar kişisel bilgilerini sisteme kaydettiklerinde yarışma şartnamesinde belirtilen tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2. Aşama: Proje teslimi
Başvuru hesabına giriş yapılarak projeye dair görseller ve tasarım açıklamalarının yüklenmesi yoluyla proje teslimi yapılır.

Proje görselleri üç (3) adet A3 boyutta paftadan oluşacak ve dijital olarak sisteme yüklenecektir. Paftalar; ÜRÜN GÖRSELLERİ (A), KULLANIM SENARYOSU (B), ve TEKNİK ÇÖZÜM BİLGİLERİ (C) şeklinde kurgulanmalıdır.
A: Perspektif görünümünü içeren görsel/görselleri üzerinde barındıran açık renkli arka plana sahip pafta, B: Ürün kullanım senaryosu veya A paftasını destekleyici görselleri içeren pafta, C: Ürün malzemesi, üretim teknolojisi, ölçü ve teknik özellikleri ile ilgili detayları içeren pafta.

Her bir paftanın 300dpi çözünürlükte ve en fazla 5mb büyüklükte olması gerekmektedir. Dosya uzantısı pdf formatında olmalıdır. Projenin yazılı açıklamaları sistemde belirtilen PROJE AMACI, ÜRÜNÜN KULLANIM SENARYOSU ve ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ alanlarına metin olarak yüklenecektir. Her bir metin alanı 300 kelime ile sınırlıdır. Bu nedenle görsellerde metin kullanımının azami seviyede tutulması tavsiye edilir. Proje açıklamaları sistem tarafından jüri değerlendirilmesinde kullanılacak dijital mizanpaja otomatik olarak yerleştirilecektir.
Önemli Not: Proje paftalarında ve yazılı açıklamalarında yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Aksi tespit edilen durumlarda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Her bir başvuru için RUMUZ sistem tarafından otomatik olarak belirleneceğinden yüklenen pafta ve metinler doğrudan RUMUZ ile eşleştirilecektir. Bu sebeple tasarımcılar tarafından paftalara RUMUZ bilgisi de eklenmemelidir.

6. Yarışma Takvimi
Duyuru Tarihi : 22 Nisan 2016
Son Başvuru Tarihi : 30 Eylül 2016, 17:00
Jüri Değerlendirmesi : 14-15 Ekim 2016
Ödül Töreni : Kasım 2016

Sonuçlar yarışma sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca dereceye giren proje sahiplerine elektronik posta yoluyla bilgi verilecektir.

Cemer yarışma takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvimde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgiler internet sayfası aracılığıyla ilan edilecektir.

7. Ödüller

Başvuranlar arasında her iki kategoride ayrı ayrı birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri olmak üzere toplamda 6 adet ödül ve jürinin belirleyeceği sayıda mansiyon ödül/ödülleri verilecektir.

Öğrenci Kategorisi:
Birincilik Ödülü : 7.500 TL.
İkincilik Ödülü : 5.000 TL.
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL.
Mansiyon : 1.000 TL.


Profesyonel Kategorisi:

Birincilik Ödülü : 15.000 TL.
İkincilik Ödülü : 10.000 TL.
Üçüncülük Ödülü : 7.500 TL.
Mansiyon : 2.000 TL.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen derecelere layık proje bulunamadığı takdirde, jüri ödül vermeme hakkını saklı tutar. Yarışmada ödül kazanan katılımcılara ödülleri sonuçların açıklanmasını takip eden 2 ay içerisinde verilecektir. Banka bilgilerinin eksik ya da hatalı beyanından doğabilecek gecikmelerden CEMER Kent Ekipmanları A.Ş. sorumlu değildir.

8. Jüri
Jüri, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerinin akademik temsilcileri, meslek kuruluşu temsilcileri ve ulusal ve uluslararası profesyonellerden oluşacaktır. Jüri heyeti listesi yarışma takvimi süresince güncellenecektir. Güncellemeler yarışma web sitesinde yayınlanacaktır.
Prof. Dr. Alpay Er Özyeğin Üniversitesi Bölüm Başkanı, ICSID (WDO) Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Marinella Ferrara Politecnico di Milano, PAD Journal
Prof. Dr. Yasuko Takayama SUAC – Japonya, Endüstriyel Tasarım Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, Designnobis
Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık Yaşar Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
Sertaç Ersayın ETMK-Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkanı
Kunter Şekercioğlu Kilittaşı Design
Faruk Kacır İstanbul Ağaç ve Peyzaj Genel Müdürü

9. Değerlendirme Ölçütleri
Yarışmaya katılan projeler; Oynanma sırasında sunulan deneyim Yenilikçilik ve özgünlük, Yaratıcılık, Ve uygulanabilirlik, ölçütleri üzerinden ve bu ölçütlerin alt açılımlarını da içerecek şekilde jüri tarafından bir bütün olarak değerlendirileceklerdir.

10. Tasarım Hakları
27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, masrafları kendilerince karşılanarak Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Başvuru ile ilgilenen tasarımcılar http://www.tpe.gov.tr adresinden gerekli bilgiye ulaşabilirler.

Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. , yarışma sergisinde yer almaya değer görülen tasarımları, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak ya da söz konusu hakları devir almak isterse, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır. Bunun yanında yarışmada derece alan projelerin lisansının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. haricinde herhangi bir firmaya verilmesi yasaktır.

Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., uygun bulduğu projeleri satın alma girişiminde bulunabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

Yarışmayı düzenleyen Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş., yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların başvuru esnasında kişisel bilgilerinin yayınlanmamasını talep etmeleri durumunda; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Bu durum, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmektedir. Yarışma Sekretaryası ve başvuru yükleme tarihinden sonra Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Başvuru esnasında kişisel bilgilerin saklı tutulmasına yönelik bir talepte bulunulmaması durumunda, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş.’yi bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Jüri Heyeti’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında değişiklik yapılabilir.

Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

11. Yarışma Sekreteryası ve İletişim Bilgileri

Adres : Cemer Kent Ekipmanları San. Tic. A.Ş. Bahçelievler Mahallesi, 430 Sokak, No: 16 35375 Torbalı – İZMİR / TÜRKİYE

E-mail : info@cemerdustengercege.com Web : cemerdustengercege.com Facebook : facebook.com/cemerdustengercege Instagram : instagram.com/cemerdustengercege