Düşten Gerçeğe Öğrenci Tasarım Yarışması

Alan Tasarımı
Yarışmaya başvurular bireysel ve ekip olarak yapılabilir. Bireysel başvuruda peyzaj mimarı olması ekip başvurusunda ise ekibin içinde en az bir peyzaj mimarının (peyzaj mimarı / peyzaj mimarı öğrencisi) olması beklenmektedir. Profesyonel ve öğrenci olarak katılım sınırlaması yoktur.
5.1. Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.
5.2. Yarışmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
5.3. Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.
5.4. Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/ yarışmacılara aittir.

Ürün Tasarımı
Yarışmaya başvurular Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.
Öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için geçerli olacak genel katılım kuralları alttaki maddelerde belirtilmiştir.
5.1. Yarışmacılar en fazla üç farklı proje ile yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel) yarışmaya katılabilir.
5.2. Yarışmaya www.dustengercege.com adresinden kayıt olunması ve başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması gerekmektedir.
5.3. Cemer Kent Ekipmanları A.Ş. çalışanlarından ya da jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamazlar.
5.4. Yarışmaya katılan her proje için özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, kamuya sunulmamış olması, benzer başka bir yarışmada dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/ yarışmacılara aittir.