Düşlerimdeki Steam Etwinning Projesi

Düşlerimdeki Steam adlı eTwinning projemize 10 Türk ortak ile mart ayında başlayıp   3 ayda projemizi tamamladık.Özel Eğitim Sınıfının ortak olduğu projemiz de üreterek kendini geliştiren çocuklar hedefledik.

Proje kapsamında her ay STEAM  temelli problemler oluşturup, çözüm odaklı etkinlik ve çalışmalarımızı  gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz projemiz sayesinde yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra bilim ve teknolojiyi etkin kullanma becerilerini de kazandılar.

Uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası olduğu bu süreçte öğrencilerimiz bir çok web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrendiler. Yaparak yaşayarak somut ürünler ortaya koydular. Öz-güven ve sorumluluk duygularını geliştirdiler. Tasarım ve inovasyonu öğrendiler.

Projemizin blog sayfasını inceleyebilirsiniz.

Duslerimdekisteamprojesi.blogspot.com/