Düşçizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı

Katılım Şartları
  
1. Yarışmaya başvuru tarihinde öğrencilik statüsünün sürmesi şarttır.
2. Yarışmaya ekip halinde katılmak serbesttir. Ödül kazanılması halinde ekip adına tek bir ödül verilecektir.
3. Grup katılımcılarının aynı okulda öğretim görmesi şarttır.
4. Projelerin özgün olması şart olup, projenin daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmaya katılmamış olması şarttır.
5. Sergiye katılacak olan yarışmacıların veya katılımcı okul yetkililerinin yol masrafları hariç, yeme-içme, transfer ve konaklama gibi ihtiyaçlarıorganizasyon koordinatörü kurumlar tarafından karşılanacaktır.
6. Yarışmacılar organizasyona en fazla üç proje ile katılabilirler. Bireysel başvuruda bulunanlar grup ile veya grup başvurusu yapanlar bireysel olarak başvuruda bulunamazlar.
7. Yarışmaya online veya posta yolu ile başvurmak tüm koşulları kabul etmek anlamına gelir.
8. Yarışmaya başvuran katılımcıların sorumlulukları kendilerine aittir.Organizatör kurumlar doğabilecek sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
9. Yarışmacılar organizasyon süresince organizasyon sekreterliğinden yarışma süreci, detayı, sergisi ve sunumu hakkında bilgi alabilecektir.
10. Organizatör kurumlar projelerin geri gönderilmesinden sorumlu değildir.
11. Posta ve kargodan kaynaklanacak sorunlarda organizatör kurumlar sorumluluk kabul etmeyecektir.
Teknik Şartname 
 1. Yarışma iki aşamalı olacaktır. Birinci aşama değerlendirme, ikinci aşama sergileme şeklinde yapılacaktır.
2. Değerlendirme belirtilen temalar arasında yapılacak, katılımcılar ilköğretim ve lise olarak iki farklı grupta değerlendirilecektir.
3. Katılımcıların tasarımlarını ifade eden prototip model hazırlamaları değerlendirme sırasında dikkate alınacaktır.
4. Projelerle sahipleri arasındaki kimlik ilişkisi yalnızca proje sahibi tarafından saptanacak bir “rumuz” (sayısal ya da sözel) ile sağlanacaktır. Bu rumuz, tüm yarışma belgelerinde (çizim, prototip model, rapor, vb) yer alacaktır.
5. Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde (D1 Formu hariç) sahibini tanıtan isim,yazı ya da işaret bulunmayacaktır.
6. Organizatör kurumlar organizasyonun içeriği ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.Yapılan değişiklikler resmi web sitesi www.duscizgisi.com üzerinden yayınlanacaktır.

 
Yarışma Konuları
 
Katılımcılar çalışma yapacakları ürün alanlarını belirlemede serbesttirler. Bununla birlikte önerilen ürününün “Ana Teması” belirlenirken katılımcıların Eğitim, Değişim ve Korunma alanlarında çalışma yapmaları önerilmektedir.
 

Projenin Özellikleri / Prototip Model
 
Tasarımınız şu üç soruya cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır:
1. Tasarımınız ne yapıyor?
2. Tasarımınız bunu nasıl yapıyor?
3. Tasarımınızın öncekilerden farkı ne?

Tasarımın görüntüsü

a. Projenizi üç farklı açıdan (ön, arka, yan profil) çiziniz.
b. Projenizin genel görüntüsünü çiziniz.
c. Prototip Modelinizi tamamlayarak fotoğraflarını çekiniz.

Raporunuz ana hatları ile şunları içermelidir:

a. Proje Adı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
b. Konsept: Düşüncenizin açıklanması ve çizim ile örneklendirilmesi.
c. Hedef kitle: Tasarımınız için hedef olarak aldığınız tüketici kitlesinin belirlenmesi.
d. İşlevsellik: Tasarımınızın neler yapabileceğinin açıklanması.
e. Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması.
f. Pratiklik: Tasarımınızın yaşama ne gibi bir pratik öneri sunduğunun açıklanması.

Prototip Model
Modellere ve prototiplere ürün geliştirme sırasında ihtiyaç duyulur. Modeller tasarım çalışmalarında gelinen noktayı gözleme adına oldukça kullanışlıdır. Tasarıma ait deneme ve testlerin yapımı aşamasında her zaman en iyi yöntem tasarımın birebir numunesine sahip olmaktır.

1. Modeller, tasarımı en iyi ifade edebilecek bilinen maket malzemeleri kullanılarak yapılırlar.
2. Prototipler, görsel olmalıdır. Prototip aşamasında tasarımın fonksiyonelliği ikinci derecede önemlidir.
3. Prototip modeller tasarıyı en iyi şekilde ifade etmelidir.
4. Prototip, ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir mekanda sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.
5. Modellerde tavsiye edilen büyüklük 60×60 cm taban alanıdır.
6. 60 x 60 cm taban alanından daha büyük yer kaplayacak tasarım önerilerinde modeller uygun ölçekte hazırlanmalıdır.

 
Değerlendirme Kriterleri
 
Jüri, yarışmaya katılanların tasarım kavramını yeni bir bakışla başından sonuna kadar ele alıp almadıklarını değerlendirecektir. Jüri, tasarım kavramını en iyi yansıtan, ayrıcalıklı ve arzu edilen tasarımları arayacaktır.

Temel jüri kriterleri aşağıdaki gibidir:

1. Tasarımın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu,
2. Sunum belgelerinin ve tasarımın fonksiyonlarını tam anlamıyla anlatabilirliği,
3. Tasarımın üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu,
4. Tasarımın yararlarını, imajını ve kimliğini yansıtması,
5. Tasarım biçiminin yeni, özgün, farklı ve ilgi çekici olması,
6. Varolan benzerleri arasında tasarımı ile anlamlı bir farklılık göstermesi,
7. Seçilen malzemenin tasarım açısından uygunluğu,
8. Tasarımın amacı ile ilgili bir fayda/faydalar sağlaması,
9. Tasarımın çevreye duyarlı olması,
10. Tasarımın üretiminin teorik olarak uygulanabilirliği.

 
Ödüller   
 1. Jüri, yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı taktirde ödül kademelerinden herhangi birisini boş bırakabilir ve ansiyon ödülü sayısını sınırlayabilir veya artırabilir.
2. Jüri değerlendirme sonuçlarını içeren rapor yarışma sekreteryasından  edinilebilecektir.
3. Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen koşulları ve jürinin  kararlarını kabul etmiş olurlar.
4. Sonuçlar ödül törenini takip eden ilk gün basın yoluyla ilan edilecektir.
5. Yarışmaya katılan tüm okullara, yarışmacılara, öğretmenlere ayrı ayrı  katılım belgesi verilecektir.

 
      Ödül    Öğrenci   Öğretmen
     Birinci  3500 TL  1500 TL 
     İkinci  2500 TL  1000 TL
     Üçüncü  1500 TL  750   TL
     Dördüncü  1000 TL  500   TL
     Beşinci  1000 TL  500   TL 
     Mansiyon 1  750   TL  250   TL
     Mansiyon 2  750   TL  250   TL
     Mansiyon 3  750   TL  250   TL
     Jüri Özel  500   TL  250   TL
     Jüri Özel  500   TL  250   TL

Yarışma Takvimi
12 Mart 2012 SON BAŞVURU  TARİHİ
13 – 15 Mart 2012 ÖN ELEME TARİHLERİ
16 Mart 2012  FİNALİSTLERİN İLANI
14 – 15  Nisan 2012  SERGİ TARİHLERİ
16 Nisan 2012  ÖDÜL TÖRENİ

Düşçizgisi Uluslararası Tasarım Olimpiyatı