Düş Gölgesi 6. Kısa Film Yarışması

DÜŞ GÖLGESİ 6. KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


YARIŞMAYI DÜZENLEYEN
KURUM / KURULUŞ

Özel Birikim Okulları

YARIŞMANIN ADI
Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Öğrenciler Arası Kısa Film Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU
Düş Gölgesi 6. Kısa Film Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Ortaokul ve Lise öğrencileri arasında senaryo yazma, yaratıcı yazma, kurgu,
fotoğraf ve sinema konusunda ilgi uyandırmak ve öğrencilerin medya okuryazarlığı
bilincini geliştirmek.

TÜRÜ
Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Kısa Film Yarışması (Tema ve tür sınırlaması yok)

HEDEF KİTLE
İstanbul genelindeki özel ve resmi ortaokulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ve
liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ
• Yarışmaya son başvuru tarihi 25 Nisan 2016 Pazartesi günüdür.
• Yarışma sonuçları 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü ilan edilecektir.
• Ödül töreni 26 Mayıs 2016 Perşembe günü Birikim Okullarında yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI
• Yarışmaya İstanbul genelindeki özel ve resmi ortaokulların 5, 6, 7 ve 8.
sınıf öğrencileri ve liselerin 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir.
• Ödül, filmin yönetmenine verilecektir.

YARIŞMA ŞARTLARI
• Kısa film yarışmasına katılacak filmler herhangi bir formatta çekilebilir.
Fakat çekilen filmlerin DVD formatında teslim edilmesi gerekmektedir.
• Tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel
türlerde olabilir. Ancak Milli Eğitim temel kanununa ve genel ahlak
ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Filmler Türkçe altyazılı olmak kaydıyla İngilizce, Almanca ve Arapça
dillerinde olabilir.
• Yarışmacılar en fazla iki eserle yarışmaya katılabilirler.
• Film oyuncuları yetişkinler arasından seçilebilir. Fakat yönetmen, senarist,
yapımcı, kameraman gibi kamera arkası ekibinin belirtilen sınıflarda
öğrenci olması zorunludur.
• Filmlerin süresi en fazla 10 dakika olabilir.
• Daha önce ulusal ya da uluslar arası yarışmalarda ödül almış kısa filmler
yarışmaya katılamaz.
• Yarışmacılar okullarının isimlerini, logosunu gösteremez, okullarının
tanıtımını yapamazlar.
• Filmde kullanılan müziklerin telif hakkı sahipleri filmin (sonunda)
künyesinde belirtilecektir.
• Şartnamede ayrıca belirtilmeyen hususlarda son karar verme yetkisi
Yarışma Yönetimi (Birikim Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü) ne aittir.
• Gösterim için yeterli teknik özelliklere sahip olmayan filmler yarışma dışı
bırakılır.
• Yarışacak filmlerin sahiplerine gösterimler için ücret ödenmez.
• Yarışmaya katılmak amacıyla gönderilen film kopyaları ve basılı
malzemeler iade edilmeyecektir.
• Yarışma Yönetimi (Birikim Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü)
yarışmaya başvuran filmleri ticari amacı olmayan gösterimlerde kamuya
yayınlayabilir.
• Teslim edilecek belgeler
a. Başvuru belgesi (Başvuru belgesinde film ekibinde yer alan tüm
kişilerin bilgileri ve imzaları olmalıdır.)
b. Öğrenci belgeleri (Film bir grup çalışması sonucu çekilmiş ise
görev alan tüm öğrencilerin e-okuldan alınan öğrenci belgeleri
okul müdürü tarafından imzalanmış olmalıdır.)
c. Eserin 6 adet DVD kopyası (üzerinde filmin, yönetmenin ve
yönetmenin okulunun adı yazılmalıdır.)
d. Filmin metin özeti (CD ye kayıtlı ve çıkış olarak)
e. Filmin künyesi (filmin sonunda ve çıkış olarak)
f. Filmin afişi ya da bir sahnenin fotoğrafı
g. Yönetmenin ve Rehber öğretmenin özgeçmişi, fotoğrafı (CD ye kayıtlı ve çıkış olarak)


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teslim edilecek belgeler için adres:
düş gölgesi 5. KISA FİLM YARIŞMASI
Birikim Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü
Merkez Mah. Evren Cad. No: 111 Güneşli Bağcılar / İSTANBUL
Tel : 0212 550 37 44
Faks : 0212 550 37 33
Yarışma ile ilgili duyuruların takip edilebileceği web adresi:
www.birikim.k12.tr


SEÇİCİ KURUL

• Ön eleme Birikim Eğitim Kurumları Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvuruda teslim edilecek belgelerinde eksiklik olan, filmleri aranan teknik şartlara uygun olmayan, filmleri süreleri itibarıyla
şartnameye uygun olmayan ve Milli Eğitim temel kanununa ve genel ahlak ilkelerine uymayan filmler ön elemede elenecektir.
• Ön elemeden geçen filmler yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek ve dereceler belirlenecektir.
Yarışma Jürisi:
Ali Murat Güven (Araştırmacı Gazeteci, Sinema Eleştirmeni ve Yönetmen)
Bünyamin Yılmaz (TV Programcısı, Yapımcı ve Sinema Eleştirmeni)
Abdurrahman Çapar (TV 5 Genel Yayın Yönetmeni ve Yapımcı)
Harun Korkmaz (Cast – Organizasyon Direktörü)
Seyid Çolak (Senarist – Yönetmen)


ÖDÜLLER

• Her iki kategoride En İyi Kısa Film, düş gölgesi Plaket Ödülü ve 1500
TL ile ödüllendirilecektir.
• Her iki kategoride En İyi İkinci Kısa Film, düş gölgesi Plaket Ödülü ve
1000 TL ile ödüllendirilecektir.
• Her iki kategoride En İyi Üçüncü Kısa Film, düş gölgesi Plaket Ödülü ve
500 TL ile ödüllendirilecektir.
Ödül töreni 26 Mayıs 2016 Perşembe günü Birikim Okullarında yapılacaktır.

 

BİRİKİM OKULLARI düş gölgesi 6. KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURU BELGESİ

BAŞVURUSU YAPILAN ESERİN

ADI:

YAPIM TARİHİ:

FORMATI:

SÜRESİ:

KÜNYESİ:

TEMASI:

 

YÖNETMENİN

ADI SOYADI:

DOĞUM YERİ – TARİHİ:

OKULU:

EV ADRESİ:

EV TELEFONU:

CEP TELEFONU:

VELİ CEP TELEFONU:

EMAIL:

 

 

Birikim Okulları tarafından düzenlenen düş gölgesi 6. Kısa Film Yarışmasına katılmak istiyorum/istiyoruz.  Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum/ediyoruz.

 

 

Tarih

İsim

İmza

 

GÖREVİ               :

ADI SOYADI:

DOĞUM YERİ – TARİHİ:

OKULU:

EV ADRESİ:

EV TELEFONU:

CEP TELEFONU:

VELİ CEP TELEFONU:

EMAIL:

Birikim Okulları tarafından düzenlenen düş gölgesi 6. Kısa Film Yarışmasına katılmak istiyorum/istiyoruz.  Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum/ediyoruz.

Tarih

İsim

İmza

GÖREVİ               :

ADI SOYADI:

DOĞUM YERİ – TARİHİ:

OKULU:

EV ADRESİ:

EV TELEFONU:

CEP TELEFONU:

VELİ CEP TELEFONU:

EMAIL:

Birikim Okulları tarafından düzenlenen düş gölgesi 6. Kısa Film Yarışmasına katılmak istiyorum/istiyoruz.  Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum/ediyoruz.

Tarih

İsim

İmza

 

GÖREVİ               :

ADI SOYADI:

DOĞUM YERİ – TARİHİ:

OKULU:

EV ADRESİ:

EV TELEFONU:

CEP TELEFONU:

VELİ CEP TELEFONU:

EMAIL:

Birikim Okulları tarafından düzenlenen düş gölgesi 6. Kısa Film Yarışmasına katılmak istiyorum/istiyoruz.  Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum/ediyoruz.

Tarih

İsim

İmza

GÖREVİ               :

ADI SOYADI:

DOĞUM YERİ – TARİHİ:

OKULU:

EV ADRESİ:

EV TELEFONU:

CEP TELEFONU:

VELİ CEP TELEFONU:

EMAIL:

Birikim Okulları tarafından düzenlenen düş gölgesi 6. Kısa Film Yarışmasına katılmak istiyorum/istiyoruz.  Yarışma şartnamesinde belirtilen hususları kabul ediyorum/ediyoruz.

Tarih

İsim

İmza