Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Yarışması

Düş Çizgisi Uluslararası Tasarım Yarışması

Düş Çizgisin Amacı;
Genel Olarak;
Endüstri  Ürünü Tasarım alanını tüm dünyaya tanıtmak

İlköğretim Öğrencileri İçin;
Düşünebilme, tasarlayabilme, çevresinde gelişen hadiselere duyarlı olabilme

Lise Öğrencileri için;
Farkındalık duygularının geliştirebilme, tasarım alanı ile ilgili fikir sahibi olabilme,
Üniversite Öğrencileri için;
Profesyonellerle bir arada olabilme, farklı coğrafyalardan tasarımcılarla bir araya gelebilme, farklı kültürlerin tasarım üzerindeki etkilerini sezebilme ve uluslar arası kariyer şansı yakalayabilme,

Üniversiteler  için;
Etkinliği ve tanıtımı tüm dünyada yapılan prestijli bir organizasyon aracılığı ile tasarım alanında değer ifade eden öğrencilere ulaşabilme ayrıca bu yolla kumsal tanıtım yapabilme, Partner kuruluşlar için;
Dünya genelinde tanıtım yapabilme, mevcut kurumların bir adım önünde olabilme, tasarım alanında etkin kurum, kuruluş ve bireylere ulaşabilme

Sektör İçin;
Uluslar arası iletişim gücü, prestijli bir işbirliği süreci, tasarım sektörünün önde gelen kurum, kuruluş ve bireyleri ile nitelikli bir çalışma süreci

Projenin Özellikleri / Prototip Model

Tasarımınız şu üç soruya cevap verecek şekilde hazırlanmalıdır:
1. Tasarımınız ne yapıyor?
2. Tasarımınız bunu nasıl yapıyor?
3. Tasarımınızın öncekilerden farkı ne?

Tasarımın görüntüsü

a. Projenizi üç farklı açıdan (ön, arka, yan profil) çiziniz.
b. Projenizin genel görüntüsünü çiziniz.
c. Prototip Modelinizi tamamlayarak fotoğraflarını çekiniz.

Raporunuz ana hatları ile şunları içermelidir:

a. Proje Adı: Başlığın projeyi tam olarak yansıtması.
b. Konsept: Düşüncenizin açıklanması ve çizim ile örneklendirilmesi.
c. Hedef kitle: Tasarımınız için hedef olarak aldığınız tüketici kitlesinin belirlenmesi.
d. İşlevsellik: Tasarımınızın neler yapabileceğinin açıklanması.
e. Yararlılık: Tasarımınızın hedef aldığı tüketici ihtiyaçlarının açıklanması.
f.  Pratiklik: Tasarımınızın yaşama ne gibi bir pratik öneri sunduğunun  açıklanması.

Prototip Model

Modellere ve prototiplere ürün geliştirme sırasında ihtiyaç duyulur. Modeller tasarım çalışmalarında gelinen noktayı gözleme adına oldukça  kullanışlıdır. Tasarıma ait deneme ve testlerin yapımı aşamasında her  zaman en iyi yöntem tasarımın birebir numunesine sahip olmaktır.

1. Modeller, tasarımı en iyi ifade edebilecek bilinen maket malzemeleri  kullanılarak yapılırlar.

2. Prototipler, görsel olmalıdır. Prototip aşamasında tasarımın  fonksiyonelliği ikinci derecede önemlidir.

3. Prototip modeller tasarıyı en iyi şekilde ifade etmelidir.

4. Prototip, ölçek ve malzeme sınırlaması olmaksızın ancak sınırlı bir  mekanda sergilenebileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır.

5. Modellerde tavsiye edilen büyüklük 60×60 cm taban alanıdır.

6. 60 x 60 cm taban alanından daha büyük yer kaplayacak tasarım önerilerinde modeller uygun ölçekte hazırlanmalıdır.